Dokument & lagar (866 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD1CC

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning INRE MARKNADEN OCH INDUSTRI Statsrådet Ann Linde Icke lagstiftande verksamhet Konkurrenskraftsavstämning Föredragning av kommissionen Diskussion Slutsatser om en ny ambitionsnivå för en konkurrenskraftig inre marknad


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26F

Rådspromemoria 2019-05-23 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 juni Dagordningspunkt: 1 i gemensamma kommittén och 13 i rådet Rubrik: Återvändandedirektivet omarbetning Riktlinjedebatt gemensamma kommittén Partiell allmän inriktning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26F (pdf, 74 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26D

Rådspromemoria 2019-05-23 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 juni 2019 Dagordningspunkt 11 Rubrik på svenskaDatalagring antagande Avsikten med behandlingen i rådet Antagande av rådsslutsatser om datalagring för brottsbekämpande ändamål Dokument: Det har


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26D (pdf, 107 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26B

Rådspromemoria 2019-05-23 Justitiedepartementet Enheten för migrations- och asylpolitik Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 juni 2019 Dagordningspunkt 14b Rubrik: Ev.Förslag till en ny flerårig budgetram, förordning om inrättande av asyl- och migrationsfonden Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26E

Rådspromemoria 2018-05-23 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 juni 2019 Dagordningspunkt 14 c Rubrik Förordning om inrättande av fonden för inre säkerhet, ISF Avsikten med behandlingen i rådet: Partiell allmän inriktning Dokument: Det har ännu inte presenterats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD270

Kommenterad dagordning rådet 2019-06-06 Infrastrukturdepartementet Rådets möte transportministrarna den 6 juni 2019 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2.Förordning om elektronisk godstransportinformation eFTI Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Allmän inriktning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD270 (pdf, 235 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26C

Rådspromemoria 2018-05-23 Justitiedepartementet Polisenheten Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 juni 2019 Dagordningspunkt 14 a samt IV. gemensamma kommittén: Dagordningspunkt 2 Rubrik: Förordning om inrättande, som en del av fonden för integrerad gränsförvaltning, instrumentet för ekonomiskt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26A

2019-05-23 Justitiedepartementet EU-nämnden EU-enheten Riksdagen Kopia: Justitieutskottet Kopia: Socialförsäkringsutskottet Kopia: Civilutskottet Kopia: Konstitutionsutskottet Kommenterad dagordning för rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 67 juni 2019. RÄTTSLIGA FRÅGOR 1. Godkännande av dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD26A (pdf, 224 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD269

Godkännande av dagordningen TRANSPORTER Lagstiftningsöverläggningar Övergripande frågor Paketet för rörlighet III Förordningen om elektronisk information om godstransporter Allmän riktlinje Paketet för rörlighet III Förordningen om rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD268

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet b Lagstiftning R ÄTTSLIGA FRÅGOR Lagstiftningsöverläggningar Förordningen om överlåtelse av fordringar Lägesrapport Digitaliseringen av det rättsliga samarbetet a Förordning om ändring av förordning EG nr 1393/2007 om delgivning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD3BC

Kommenterad dagordning Rådet 2019-05-31 Socialdepartementet Enheten för EU- och internationell samordning Rådets möte sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor den 1314 juni 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD3BC (pdf, 167 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CD3BB

Dagordning för rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso-och sjukvård samt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC063

Dagordning för rådet utrikes


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC062

Dagordning för rådet allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC065

Kommenterad dagordning rådet 2019-04-01 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets möte den 9 april 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Lagstiftande verksamhet 3. EU:s fleråriga budgetram MFF 2021-2027 Diskussionspunkt Förslagets innehåll Vid


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC065 (pdf, 188 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC064

Kommenterad dagordning Ministerrådet 2019-04-01 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas möte den 8 april 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2. A-punkter 3.Aktuella frågor Informationspunkt I sin inledning väntas EU:s Höga Representant Federica Mogherini ta upp


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC064 (pdf, 83 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC117

Kommenterad dagordning rådet 2019-04-03 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EU-frågor Allmänna rådets art. 50 möte den 9 april 2019 Kommenterad dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.Ev.A-punkter Icke lagstiftande verksamhet 3. Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 10 april 2019 Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC117 (pdf, 93 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC116

Godkännande av dagordningen ev.Godkännande av A-punkter a Icke lagstiftande verksamhet Icke lagstiftande verksamhet Förberedelse av Europeiska rådet art. 50 den 10 april 2019 Diskussion Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC1E9

EU-NÄMNDEN KANSLIET Möte i Europeiska unionens råd för allmänna frågor 9 april 2019 Preliminär dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Lagstiftningsöverläggningar 3.Den fleråriga budgetramen 20212027 Riktlinjedebatt Icke lagstiftande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC1E9 (pdf, 109 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC1E8

EU-NÄMNDEN KANSLIET Möte i Europeiska unionens råd för utrikes frågor 8 april 2019 Preliminär dagordning 1.Godkännande av dagordningen 2.ev.Godkännande av A-punkter aIcke lagstiftande verksamhet bLagstiftning Icke lagstiftande verksamhet 3.Aktuella frågor 4.Afghanistan Diskussion Slutsatser Antagande 5.Det östliga partnerskapet Diskussion 6.Venezuela Diskussion 7.Övriga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2018/19:4CC1E8 (pdf, 10 kB)