Dokument & lagar (1 479 träffar)

Riksdagsskrivelse 2013/14:148

Riksdagsskrivelse 2013/14:148 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU13 Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 februari 2014 Ulf Holm Claes

2014-02-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:148 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:148 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:128

Riksdagsskrivelse 2013/14:128 Riksrevisionen1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:127 till

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:128 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:128 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:127

Riksdagsskrivelse 2013/14:127 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 december 2013 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:128 till

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:127 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:127 (pdf, 46 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:96

Riksdagsskrivelse 2013/14:96 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 5 december 2013 Per Westerberg Claes

2013-12-05

Riksdagsskrivelse 2013/14:96 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:96 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:18

Riksdagsskrivelse 2013/14:18 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU6 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:18 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:18 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:17

Riksdagsskrivelse 2013/14:17 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2013/14:UU5 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets

2013-10-23

Riksdagsskrivelse 2013/14:17 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:17 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:335

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 12 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-12

Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:335 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:129

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2013/14:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats RSM i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen

2013-12-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:129 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:375

Riksdagsskrivelse 2013/14:375 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU18 Taxifrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:375 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:375 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:374

Riksdagsskrivelse 2013/14:374 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU20 Åtgärdsplanering för transportsystemet 20142025 m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:374 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:374 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:373

Riksdagsskrivelse 2013/14:373 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU19 Järnvägspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:372 till

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:373 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:373 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:372

Riksdagsskrivelse 2013/14:372 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU19 Järnvägspolitiska frågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 24 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:373 till

2014-06-24

Riksdagsskrivelse 2013/14:372 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:372 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:336

Riksdagsskrivelse 2013/14:336 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU17 Luftfartsfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2014 Per Westerberg Claes

2014-06-17

Riksdagsskrivelse 2013/14:336 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:336 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:302

Riksdagsskrivelse 2013/14:302 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:301 till

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:302 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:302 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:301

Riksdagsskrivelse 2013/14:301 Regeringen Miljödepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU13 Vissa vägtrafikfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 4 juni 2014 Per Westerberg Claes Mårtensson 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:302 till

2014-06-04

Riksdagsskrivelse 2013/14:301 (doc, 19 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:301 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:229

Riksdagsskrivelse 2013/14:229 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU16 Några sjömansfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 maj 2014 Per Westerberg Claes

2014-05-07

Riksdagsskrivelse 2013/14:229 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:229 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:218

Riksdagsskrivelse 2013/14:218 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2014 Per Westerberg Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:217 till

2014-04-16

Riksdagsskrivelse 2013/14:218 (doc, 20 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:218 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:217

Riksdagsskrivelse 2013/14:217 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU14 Yrkestrafik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 april 2014 Per Westerberg Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse 2013/14:218 till

2014-04-16

Riksdagsskrivelse 2013/14:217 (doc, 20 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:217 (pdf, 47 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:195

Riksdagsskrivelse 2013/14:195 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU15 Ändrade prisregler enligt lagen om elektronisk kommunikation får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 april 2014 Ulf Holm Claes

2014-04-02

Riksdagsskrivelse 2013/14:195 (doc, 18 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:195 (pdf, 48 kB)

Riksdagsskrivelse 2013/14:182

Riksdagsskrivelse 2013/14:182 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av trafikutskottets betänkande 2013/14:TU12 Utlämnande av körkort får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 mars 2014 Per Westerberg Claes

2014-03-26

Riksdagsskrivelse 2013/14:182 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2013/14:182 (pdf, 47 kB)