Dokument & lagar (79 632 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:402 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03759/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:402 av Åsa Coenraads M Skärpta straff för sexualbrott Åsa Coenraads har frågat mig om jag har tillsatt en utredning som ska se över straffskalorna för sexualbrott, och när den förväntas vara klar. Sexualbrotten

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:402 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:400 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 04748/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:400 av Christina Östberg SD Alkoholkonsumtionens kostnader för samhället Christina Östberg har frågat mig hur jag tänker agera för att reducera de samhällsekonomiska konsekvenserna av alkoholkonsumtionen. Det övergripande målet

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Christina Östberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:400 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:399 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03840/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:399 av Ulla Andersson V Fastighetspaketering Ulla Andersson har frågat mig när jag avser att lägga fram en proposition i syfte att ändra lagstiftningen så att fastighetspaketering i form av avancerad skatteplanering förhindras.

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Ulla Andersson (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:399 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:398 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:398 av Momodou Malcolm Jallow V Lagförslag om skydd mot renovräkningar Momodou Malcolm Jallow har frågat mig när jag avser att lägga fram lagförslag som stärker hyresgästernas skydd mot så kallade renovräkningar. När en standardhöjande renovering föranleder en hyreshöjning krävs hyresnämndens tillstånd

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Momodou Malcolm Jallow (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:398 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:397 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03837 Fi 2019/03838 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:396 av Margareta Cederfelt M Stopp för utförsel av stöldgods och fråga 2019/20:397 av Margareta Cederfelt M Illegal införsel av vapen Margareta Cederfelt har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:397 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:396 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03837 Fi 2019/03838 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:396 av Margareta Cederfelt M Stopp för utförsel av stöldgods och fråga 2019/20:397 av Margareta Cederfelt M Illegal införsel av vapen Margareta Cederfelt har frågat mig dels vilka åtgärder jag avser att vidta i syfte

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Margareta Cederfelt (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:396 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:395 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/03751 POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:395 av Tobias Andersson SD Investeringsbedrägerier Tobias Andersson har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att vidta några åtgärder för att bryta utvecklingen där allt fler drabbas av investeringsbedrägerier.

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:395 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:394 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Svar på fråga 2019/20:394 av Lars Beckman M Status efter avslutat deltagande i etableringsuppdraget Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att öka andelen som kommer ut i arbete utan subventionerad anställning efter avslutat deltagande i etableringsuppdraget. Sverige har tagit ett stort ansvar

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:394 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:393 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

A2019/ 0 20 75 SV Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:393 av Elisabeth Svantesson M Arbetslöshetsmålet Elisabeth Svantesson har frågat finansministern vad beror det på att Sverige lyckats sämre än nästan samtliga EU-länder när det gäller att minska arbetslösheten

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:393 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:392 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03835/E5 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:392 av Elisabeth Svantesson M Överskottsmålet Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag delar uppfattningen att överskottsmålet bidrog till att Sverige lyckades parera finanskrisen väl När statens finanser sanerades på 90-talet

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:392 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:391 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03834/E3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:391 av Elisabeth Svantesson M En skattepolitik som gynnar män Herr/Fru talman Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag anser att regeringens skattepolitik är jämställd. Som exempel på regeringens skattepolitik nämner Elisabeth

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:391 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 74 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:389 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

PAGE 2 Dnr A2019/02061/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:389 av Tobias Andersson SD Arbetsförmedlingen Tobias Andersson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att åtgärda den beskrivna problematiken med stora brister som finns hos Arbetsförmedlingen

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Tobias Andersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:389 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:316 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:316 av Maria Nilsson L Användandet av namnet Belarus Maria Nilsson har frågat mig om regeringen avser att ersätta landsnamnet Vitryssland med Belarus och tillhörande former i Utrikesdepartementets officiella språkbruk. Sedan den 25 november har

Svarsdatum: 2019-11-27 Frågeställare: Maria Nilsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:316 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:439 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:439 av Lotta Finstorp M Indragen aktivitetsersättning Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att vända utvecklingen avseende den kraftiga ökningen av antalet unga funktionsnedsatta som förlorar sin aktivitetsersättning. Den som inte kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning

Svarsdatum: 2019-11-26 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:439 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:381 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/04723 SF Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:381 av Markus Wiechel SD Arbetsgivares skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att komma till rätta med nuvarande problem när arbetsgivare inte upprättat lagstadgad plan för återgång

Svarsdatum: 2019-11-26 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:381 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2019/ 04694/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:365 av Carina Ståhl Herrstedt SD Carina Ståhl Herrstedt har frågat mig på vilket sätt jag tänker agera för att påskynda en efterfrågad digital lösning för assistansanordnare. Ett av syftena med den personliga assistansen

Svarsdatum: 2019-11-26 Frågeställare: Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:365 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:448 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 2982 TP, I2019/03 095 TP I2019/3099/TP, I2019/3114/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:401 av Åsa Coenraads M En ny Arlandabana, fråga 2019/20:445 av Åsa Coenraads M Samråd med Arlandarådet, fråga 2019/20:446 av Åsa Coenraads M Konsekvensanalyser av nedläggningen

Svarsdatum: 2019-11-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:448 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:446 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 2982 TP, I2019/03 095 TP I2019/3099/TP, I2019/3114/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:401 av Åsa Coenraads M En ny Arlandabana, fråga 2019/20:445 av Åsa Coenraads M Samråd med Arlandarådet, fråga 2019/20:446 av Åsa Coenraads M Konsekvensanalyser av nedläggningen

Svarsdatum: 2019-11-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:446 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:445 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/ 2982 TP, I2019/03 095 TP I2019/3099/TP, I2019/3114/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:401 av Åsa Coenraads M En ny Arlandabana, fråga 2019/20:445 av Åsa Coenraads M Samråd med Arlandarådet, fråga 2019/20:446 av Åsa Coenraads M Konsekvensanalyser av nedläggningen

Svarsdatum: 2019-11-25 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:445 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:444 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I 2019/0 3093 TM Infrastruktur departementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:444 av Hans Rothenberg M Bristande sjömanskap på svenska farvatten Hans Rothenberg har frågat mig vad jag avser att göra för att skärpa kontroller och sanktioner av fartyg som uppvisar uppenbara brister på gott

Svarsdatum: 2019-11-25 Frågeställare: Hans Rothenberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:444 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 79 kB)