Dokument & lagar (274 träffar)

Statens offentliga utredningar 2011:86

Bättre miljö minskande utsläpp Bättre miljö minskade utsläpp Betänkande av Industriutsläppsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:86 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:86 (pdf, 3200 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:85

Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn Betänkande av Fridskränkningsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:85 (pdf, 2797 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:84

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg Betänkande av WFC-utredningen Stockholm 2011 SOU 2011:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:84 (pdf, 1120 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:83

En samlad tolktjänst En samlad tolktjänst samordning och utveckling av tolktjänst för barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet Betänkande av Tolktjänstutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:83 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

2011-12-14

Statens offentliga utredningar 2011:83 (pdf, 2323 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:82

Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg Betänkande av Utredningen om förorening från fartyg Stockholm 2011 SOU 2011:82 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-12-07

Statens offentliga utredningar 2011:82 (pdf, 2198 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:81

Myndighetschefers villkor Betänkande av Utredningen om översyn av anställningsvillkoren för myndighetschefer Stockholm 2011 SOU 2011:81 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-12-13

Statens offentliga utredningar 2011:81 (pdf, 2028 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:80

Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet Slutbetänkande av Utredningen om informations- utbyte vid brottsbekämpning m.m. Stockholm 2011 SOU 2011:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

2011-12-07

Statens offentliga utredningar 2011:80 (pdf, 2869 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:79

Kunskapsområdet företagshälsovård En rapport om utbildning, utveckling och forskning Slutrapport från FHV-delegationen Stockholm 2011 SOU 2011:79 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:79 (pdf, 2159 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:78

Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet Betänkande av Utredningen om stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet Stockholm 2011 SOU 2011:78 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

2011-12-01

Statens offentliga utredningar 2011:78 (pdf, 1639 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:77

Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet Betänkande av Utredningen om fritt val av hjälpmedel Stockholm 2011 SOU 2011:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:77 (pdf, 1409 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:76

Våld och tvång under internationella militära insatser Betänkande av Fredsinsatsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:76 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:76 (pdf, 1572 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

3 Nulägesbeskrivning med analys Utredaren ska enligt kommittédirektivet genomföra en nulägesanalys och en probleminventering som grund för utredaren. I denna analys och inventering ska även eventuella luckor i djurskyddslagstiftningen eller motsättningar mellan djurskyddslagstiftningen och annan lagstiftning uppmärksammas.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 2753 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

Ny djurskyddslag Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Stockholm 2011 SOU 2011:75 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 1681 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

Ny djurskyddslag, del 4 14Sekretessfrågor och informationsutbyte 14.1Inledning och bakgrund Utredaren föreslår att en sekretessbrytande regel införs i offentlighet- och sekretesslagen enligt vilken personal i hälso- och sjukvård samt socialtjänst har möjlighet att lämna uppgift till kontrollmyndighet i tydliga fall av


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 2833 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:75

Ny djurskyddslag, del 3 Ny djurskyddslag Betänkande av utredaren i Översyn av djurskyddslagstiftningens utformning och innehåll Stockholm 2011 SOU 2011:75 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:75 (pdf, 3149 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:74

I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden Delbetänkande av Parlamentariska socialförsäringsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.

2011-11-15

Statens offentliga utredningar 2011:74 (pdf, 1549 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:73

På jakt efter den goda affären På jakt efter den goda affären analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Stockholm 2011 SOU 2011:73 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på

2011-11-21

Statens offentliga utredningar 2011:73 (pdf, 3933 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:72

Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Hur stärker vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning Slutbetänkande av Nationella lärlingskommittén Stockholm 2011 SOU 2011:72 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

2011-11-14

Statens offentliga utredningar 2011:72 (pdf, 2583 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:71

Utlämning, del 2 Utlämning Del I Betänkande av Utlämningsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2011:71 (pdf, 2657 kB)

Statens offentliga utredningar 2011:71

Utlämning, del 1 Utlämning Del I Betänkande av Utlämningsutredningen Stockholm 2011 SOU 2011:71 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2012-01-01

Statens offentliga utredningar 2011:71 (pdf, 2657 kB)