Dokument & lagar (1 623 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2011/12:2

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-09-22 TID 09.0009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Beslut om närvaro på sammanträdet Utskottet beslutade att riksdagsledamöterna Ann-Christin Ahlberg SJohan Andersson SPatrik Björck SKatarina Brännström MYlva Johansson SKerstin Nilsson S och Maria

2011-09-22

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 20120619 TID 08:0008:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kanslimeddelanden Beslutades att: ta emot Senatens utrikesutskott från Ungern onsdagen den 26 september 2012 kl. 13:00. Anmälningsblankett delades på bordet. ta emot ordföranden i Dumans

2012-06-19

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 20120612 TID 11:0013:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid föredragning Utskottet beslutade att föredragande Pia Törsleff Hertzberg vid EU-nämndens kansli medges att närvara vid utskottets sammanträde i samband med föredragning om

2012-06-12

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 20120529 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:90 och motioner samt redogörelse 2011/12NR1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU9. S-MP-SD-

2012-05-29

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 20120510 TID 09:3011:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Strategisk exportkontroll UU11 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:114 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU11. S-MP-SD- och V-ledamöterna

2012-05-10

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 20120508 TID 11:0011:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll 2011/12:30. 2 Kanslimeddelande Påmindes om att: utskottet tar emot tidigare utrikesutskottsledamöter i Templum, onsdagen

2012-05-28

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 20120424 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande Departementsrådet Per-Arne Hjelmbom och kanslirådet Torsten Ericsson från utrikesdepartementet lämnade information om gemensam

2012-04-24

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 20120419 TID 09:3011:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utvidgningen av verksamhetsområdet för Europeiska utvecklingsbanken UU2y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till finansutskottet över proposition 2011/12:64 och motioner. Utskottet

2012-04-19

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 20120412 TID 08:3010:20 10:3011:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:26. 2 Kanslimeddelande Informerades om att: handläggare Sara Sjölén har återkommit i tjänst från

2012-04-12

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 20120329 TID 09:3009:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik UU8 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, faktapromemoria 2011/12:FPM83 och kommissionsmeddelande KOM2011 886. Utskottet justerade

2012-03-29

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120327 TID 11:0012:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Hållbar utveckling RIO +20 Biståndsminister Gunilla Carlsson, departementsrådet Erik Korsgren, kanslirådet Anna Holmryd, departementssekreterare Martin Mossberg och politiskt sakkunnige

2012-03-27

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:24

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 20120322 TID 09:3010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:23. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: rapporten Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv 2011 från

2012-03-22

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:23

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 20120320 TID 11:0012:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet FACLedamöternas

2012-03-20

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:22

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 20120228 TID 10:1511:10 11:1512:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ekologisk hållbarhet och miljövänlig tillväxt RIO +20 Biståndsminister Gunilla Carlsson, ambassadör Torgny Holmgren och departementsrådet Björn Andersson från Utrikesdepartementet

2012-02-28

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:21

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 20120223 TID 09:3010:50 10:5511:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition UU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2012-02-23

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:20

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 20120221 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning om konfliktanalys Afghanistan Generalsekreterare Björn Holmberg från Swedepeace och forsknings- och programchefen Khibar Rassul från Cooperation for Peace and Unity CPAU

2012-02-21

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:19

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 20120214 TID 11:0012:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Meddelande om kommissionens arbetsprogram 2012 UU4 Utskottet justerade förslag till utlåtande 2011/12:UU4. S-MP-SD- och V-ledamöterna anmälde reservationer. 2 Internationella insatser

2012-02-14

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:18

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 20120202 TID 9:3011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Föredragning om IAEA:s safeguard-rapport om Iran samt sanktioner mot Iran Ambassadör Per Saland och departementsrådet Christer Ahlström, båda UD, lämnade information om IAEA:s safeguard-rapport

2012-02-02

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:17

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 20120131 TID 11.0012:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför IMF:s och Världsbankens vårmöten 2012 Finansminister Anders Borg, Finansdepartementet, biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet, exekutivdirektör Anna Brandt och dr

2012-01-31

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20120126 TID 08:0009:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Swedfunds verksamhet Statssekreterare Hanna Hellquist tillsammans med politiskt sakkunnige Anna Lidbom och departementssekreterare Anna Centerstig från Utrikesdepartementet, styrelseordförande

2012-01-26