Dokument & lagar (1 655 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:16

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 20120126 TID 08:0009:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Swedfunds verksamhet Statssekreterare Hanna Hellquist tillsammans med politiskt sakkunnige Anna Lidbom och departementssekreterare Anna Centerstig från Utrikesdepartementet, styrelseordförande

2012-01-26

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:15

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 20120124 TID 11:0012:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Svenska bidrag till internationella insatser Statssekreterare Hanna Hellquist, departementsrådet Peter Ericsson och departementssekreterare Karin Wallensteen, samtliga Utrikesdepartementet,

2012-01-24

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:14

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 20120119 TID 09:3011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför utrikesrådet FAC Utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga UD, lämnade information inför utrikesrådet

2012-01-19

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:13

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:13 DATUM 20111215 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:12. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: utskottets tidsplan för januari-mars sänds ut elektroniskt under

2011-12-15

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:12

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:12 DATUM 20111201 TID 09:3010:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, departementsrådet Anders Hagelberg, kanslirådet Kristin Forsgren Bengtsson och politiskt sakkunnige Sara Malmgren, samtliga

2011-12-01

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:11

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:11 DATUM 20111129 TID 11:0011:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:10. 2 Kanslimeddelanden Anmäldes att: Riksdagens framtidsdagar äger rum den 26 januari 2012 och programmet

2011-11-29

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:10

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:10 DATUM 20111124 TID 09:3010:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Följande ledamöter valdes i utskottet att vara deputerade och suppleanter i det sammansatta utrikes-

2011-11-24

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:9

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:9 DATUM 20111122 TID 11:0012:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utgiftsområde 5 UU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till betänkande 2011/12:UU1. MP- och SD-ledamöterna anmälde reservationer.

2011-11-22

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:8

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:8 DATUM 20111115 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken UU5 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2011 303. Utskottet justerade förslag till utlåtande 2011/12:UU5. S-MP, SD- och V-ledamöterna anmälde

2011-11-15

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:7

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:7 DATUM 20111110 TID 09:3010:35 10:4011:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige Sara Malmgren,

2011-11-10

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:6

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:6 DATUM 20111108 TID 11:0011:50 12:0513:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utrikesförvaltningen UU1y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till konstitutionsutskottet över proposition 2011/12:1 och motioner. Utskottet justerade förslag till

2011-11-08

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:5 DATUM 20111025 TID 11:0012:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Gemensam EU-position om biståndseffektivitet Utskottet överlade enligt RO 10:4 med statsrådet Gunilla Carlsson om: KOM2011 541 Förslag till EU:s gemensamma ståndpunkt vid det fjärde högnivåforumet

2011-10-25

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 20111018 TID 11:0013:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Norden UU3 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner, redogörelse 2010/11:NR, skrivelse 2010/11:90 och motioner samt faktapromemoria 2011/12:FPM1. Utskottet justerade förslag till betänkande

2011-10-18

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 20111013 TID 09:3010:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade sammanträdesprotokoll nr 2011/12:2. 2 Kanslimeddelanden Informerades om att: statsrådet Gunilla Carlsson och utrikesminister Carl Bildt deltar

2011-10-13

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 20111005 TID 09:3010:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför allmänna rådet GAC respektive utrikesrådet FAC Kabinettssekreterare Frank Belfrage, utrikesrådet Björn Lyrvall, kanslirådet Andrés Jato, kanslirådet Martin Rahm och politiskt sakkunnige

2011-10-05

Utrikesutskottets protokoll 2011/12:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:1 DATUM 20110920 TID 10:0010:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fråga om sammansatt utrikes- och försvarsutskott UFöU Enligt riksdagsordningen 4 kap. 8 kan utskott överenskomma med annat utskott att de skall bereda ärenden gemensamt genom deputerade

2011-09-20

utskottsdokument 2011/12:2B0A5D

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utrikesutskottet 1.1 Utskottets beredningsområde Utrikesutskottet bereder ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga

2012-11-23

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:4

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:4 DATUM 2011-12-01 TID 09.009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:3. 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU2

2011-12-01

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:3

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:3 DATUM 2011-11-29 TID 10.3010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:2. 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU2

2011-11-29

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2011/12:2

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:2 DATUM 2011-11-24 TID 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Carina Hägg Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2011-11-24