Dokument & lagar (232 träffar)

Valprövningsnämndens beslut 2010:45

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av kommunfullmäktigevalet i Mariestads kommun. A A har överklagat valutgången. Han kritiserar framför allt det bemötande han fick i vallokalen. Han gick dit på valdagen kl. 8.05. Man höll då på att ställa valsedlar på borden, men det fanns

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:47 m.fl.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde i beslut den 26 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Göteborgs kommun den 19 september 2010. Beslutet har överklagats av A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I, J J och K K. Hanteringen av förtidsröster och utlandsröster  G G har anfört bl.a. följande.

2011-01-09

Valprövningsnämndens beslut 2010:58

A A, Dorotea, har i en skrivelse till Valprövningsnämnden som kom in den 15 oktober 2010 och som kan uppfattas som ett överklagande påtalat fem brister som förelåg i samband med valet 2010. Bristerna innebar bl.a följande. De stora partierna fick för mycket uppmärksamhet på de mindre partiernas bekostnad. Förtidsröstningen

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:189

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 30 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Vallentuna kommun. A A har överklagat valet och gjort gällande att alla röster till Sverigedemokraterna ska betraktas som ogiltiga eftersom Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Länsstyrelsen har yttrat

2011-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2010:18, 193

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 30 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Lidingö kommun. Avprickning i röstlängden 18-2010 A A har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Hon nekades av röstmottagarna i valdistrikt Herserud i Lidingö att avge sin röst på grund av att hon,

2011-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2010:266

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde den 28 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Hofors kommun. A A har överklagat länsstyrelsens beslut och anför att på en valsedel vid valet till kommunfullmäktige i Hofors kommun finns en viss person, B B, angiven på en valsedel för Sverigedemokraterna, men

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:18 m.fl.

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde den 1 oktober 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län. Möjlighet till organiserat valfusk 29-2010 A A har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. På röstmottagningsstället Maxi i Södertälje, där han själv förtidsröstade, var det fri tillgång

2011-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2010:59

Länsstyrelsen i Blekinge län fastställde den 28 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Blekinge län den 19 september 2010. A A har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valet till landstingsfullmäktige i Blekinge län. Han har gjort gällande att det inte gått rätt till i valdistriktet

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:48, 71

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av kommunfullmäktigevalet i Alingsås kommun. Valresultatet har överklagats av A A och B B. A As överklagande gäller frågan om godkännande av personröster. Han har åberopat att två namn för Sverigedemokraterna saknas i sammanställningen,

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2010:54

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde den 28 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Söderhamns kommun. Valet till kommunfullmäktige i Söderhamns kommun har överklagats av A A. Han anför att partiet Common sense in Sweden har fått 8 röster enligt lista över de handskrivna valsedlarna, medan partiet

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:55, 56

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde den 28 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun. Valet till kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun har överklagats av A A och B B. A A yrkar omval eller förnyad rösträkning och anför som grund för sitt överklagande bl.a. att andra personer

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:45 m.fl.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands läns landsting den 19 september 2010. Beslutet har överklagats av Centerpartiet, Sjukvårdspartiet Västra Götaland, A A, B B, C C, D D, E E, F F, G G, H H, I I och J J. Förkomna valsedlar

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2010:54, 55

Länsstyrelsen i Gävleborgs län fastställde den 29 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län. Valet till landstingsfullmäktige i Gävleborgs län har överklagats av A A och B B. A A yrkar omval eller förnyad rösträkning och anför som grund för sitt överklagande bl.a. att andra personer

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:63

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Vänersborgs kommun. A A, som enligt röstlängden hade rösträtt i kommunvalet i Vänersborg, har överklagat valet och anfört bl.a. att viss information om statsministern inte gjorts känd för väljarna. Valmyndigheten

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:64

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde resultatet i valen till landstingsfullmäktige i Norrbottens läns landsting och till kommunfullmäktige i länets kommuner den 30 september 2010. A A har överklagat valen till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige i Pajala kommun och hävdar att säkerheten vid länsstyrelsens

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:43, 44, 46

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fastställde den 26 september 2010 utgången av kommunfullmäktigevalet i Härryda kommun. Valresultatet har överklagats av Kommunpartiet genom A A samt av B B och av C C. Kommunpartiet begär, med utgångspunkt från den betydelse en mindre felräkning eller felbedömning av godkända valsedlar

2011-02-11

Valprövningsnämndens beslut 2010:76 m.fl.

Länsstyrelsen i Hallands län fastställde i beslut den 29 september 2010 utgången av valet till landstingsfullmäktige i Hallands läns landsting den 19 september 2010. Vidare fastställde samma länsstyrelse i beslut den 23 september 2010 utgången av valen till kommunfullmäktige i Halmstads och Varbergs kommuner den 19

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:42

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 30 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnosjö kommun den 19 september 2010. Miljö- och Vänsterlistan i Gnosjö nedan kallat Miljö- och Vänsterlistan, har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Gnosjö kommun.

2011-01-31

Valprövningsnämndens beslut 2010:41, 216

Länsstyrelsen i Jönköpings län fastställde den 30 september 2010 utgången av valen till landstingsfullmäktige i Jönköpings län och kommunfullmäktige i Tranås kommun den 19 september 2010. A A har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valen till landstingsfullmäktige i Jönköpings län samt kommunfullmäktige

2011-01-19

Valprövningsnämndens beslut 2010:40

Länsstyrelsen i Kronobergs län fastställde den 27 september 2010 utgången av valet till kommunfullmäktige i Markaryds kommun den 19 september 2010. A A har överklagat beslutet om att fastställa utgången av valet till kommunfullmäktige i Markaryds kommun och begärt att sammanräkningen görs om. Klaganden har anfört att

2011-01-19