Dokument & lagar (404 träffar)

Svensk författningssamling 1993:1665

Författningen är upphävd

Yttrande 1993/94:UbU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU6y Kompletteringspropositionen prop. 1993/94:150 bil. 8 1993/94 UbU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:150 med

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU6 (pdf, 1069 kB)

Yttrande 1993/94:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU5y Lämplighetsprövning för patientorienterade yrken, m.m. 1993/94 UbU5y Till socialutskottet Socialutskottet har den 14 april 1994 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över Riksdagens revisorers

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU5 (pdf, 186 kB)

Yttrande 1993/94:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU4y Regionalpolitiken Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU4 (pdf, 322 kB)

Yttrande 1993/94:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU3y Jämställdhetspolitiken Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 15 mars och den 12 april 1994 beslutat bereda utbildningsui:skottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken:

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU3 (pdf, 396 kB)

Yttrande 1993/94:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbU2y Revisionen av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 1993/94 UbU2y Till finansutskottet Finansutskottet har den 22 februari 1994 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över motion 1993/94:Fi404

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU2 (pdf, 115 kB)

Yttrande 1993/94:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1993/94:UbUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa, m.m. 1993/94 UbUly Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 11 november 1993 berett utbildningsutskottet tillfålle att

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UbU1 (pdf, 101 kB)

Yttrande 1993/94:UU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU6y UD-makars socialförsäkringsvillkor Till Socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har genom beslut den 1 mars 1994 protokoll 1993/94:13 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över motion 1993/94Sf202

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU6 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1993/94:UU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU5y Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och utveckling UNCED 1993/94 UU5y Till jordbruksutskottet Regeringen föreslår i proposition 1993/94:111 Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö och

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU5 (pdf, 260 kB)

Yttrande 1993/94:UU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU4y Regeringens behandling av riksdagens skrivelser 1993/94 UU4y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har genom beslut den 26 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillfalle att i de delar som har samband

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU4 (pdf, 64 kB)

Yttrande 1993/94:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU3y Strategi för biologisk mångfald Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har den 9 november 1993 beslutat bereda utrikesutskottet tilllle yttra sig över bilaga 2 från Utrikesdepartementet i proposition 1993/94:30

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU3 (pdf, 258 kB)

Yttrande 1993/94:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UU2y Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG 1993/94 UU2y Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 11 oktober 1993 berett utrikesutskottet tillSlle att senast den 21 oktober 1993

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU2 (pdf, 223 kB)

Yttrande 1993/94:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1993/94:UUly Svensk verksamhet i Antarktis Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har genom beslut den 25 maj 1993 JoU protokoll 1992/93:40 berett utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1992/93:140 om svensk

1993-12-31

Yttrande 1993/94:UU1 (pdf, 92 kB)

Yttrande 1993/94:TU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 beslutat att bereda bl.a. trafikutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU5 (pdf, 486 kB)

Yttrande 1993/94:TU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU4y Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES-avtalet m.m. 1993/94 TU4y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 april 1994 berett samtliga övriga utskott tillfålle att senast den 3 maj

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU4 (pdf, 226 kB)

Yttrande 1993/94:TU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU3y Bygder och regioner i utveckling Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 29 mars 1994 beslutat att bereda kultur-utbildnings-trafik-jordbruks- och näringsutskotten tillfålle att yttra sig över proposition

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU3 (pdf, 324 kB)

Yttrande 1993/94:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TU2y Konsekvensanalyser inom trafikutskottets beredningsområde 1993/94 TU2y Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 25 november 1993 beslutat bereda övriga utskott tillfålle att yttra sig över konsekvensanalyser

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU2 (pdf, 109 kB)

Yttrande 1993/94:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1993/94:TUly Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar och långtidsarbetslösa m.m. 1993/94 TUly Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 11 november 1993 beslutat bereda trafikutskottet tillfålle att yttra

1993-12-31

Yttrande 1993/94:TU1 (pdf, 174 kB)

Yttrande 1993/94:SoU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1993/94:SfU7y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1994 berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1993/94:150 kompletteringspropositionen jämte

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU7 (pdf, 622 kB)

Yttrande 1993/94:SoU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1993/94:SoU6y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har berett socialutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1993/94:150 Reviderad finansplan m.m. kompletteringspropositionen jämte eventuella

1993-12-31

Yttrande 1993/94:SoU6 (pdf, 485 kB)