Dokument & lagar (55 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-09-13 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Beredning Proposition 2011/12:156 och motioner Föredragande:

2012-09-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:55 Datum och tid: 2012-09-18 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2. Nästa sammanträde Tisdag 25 september kl 11.00.

2012-09-18 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:54 Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:54 Datum och tid: 2012-09-17 15:15 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag om krishanteringsramverk FiU12 Subsidiaritetsprövning. Beslut. KOM 2012 280 Föredragande: Pär Elfvingsson 3. EU-förslag om fondföretagsdirektivet UCITS

2012-09-17 15:15:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:53 Måndag 2012-09-17 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:53 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:53 Datum och tid: 2012-09-17 13:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Ekonomisk politik i Sverige och EU den europeiska terminen Öppen utfrågning EU-kommissionär Olli Rehn. Statssekreterare Susanne Ackum 2. Nästa sammanträde Måndag 17 september kl 15.15 i sessionssalen.

2012-09-17 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:52 Tisdag 2012-08-28 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:52 Datum och tid: 2012-08-28 13:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om EU-förslag till krishanteringsramverk Finansmarknadsminister Peter Norman KOM2012 280 och faktaPM 2. Aktuella EU-frågor Information Finansmarknadsminister Peter

2012-08-28 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-08-28 15:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet

2012-08-28 15:00:00

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Departementsserien 2011:45

Ds 2011:45 Preskription av betalningsansvar för styrelseledamöter m.fl. Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47

2012-01-01

Departementsserien 2011:45 (pdf, 1772 kB)

Departementsserien 2011:44

Innehåll 1 Sammanfattning 3 2 Promemorians lagförslag 5 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 2008:717 om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.5 3 Bakgrund 7 4 Polisens tillgång till signalspaning 11 4.1 Bakgrund 11 4.1.1 Signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 11 4.1.2 Polisens tillgång

2011-12-08

Departementsserien 2011:44 (pdf, 302 kB)

Departementsserien 2011:43

Innehåll 1 Sammanfattning 9 2 Promemorians lagförslag.11 2.1Förslag till lag om ändring i lagen 1991:453 om tillstånd till ingripande mot svenskt fartyg 11 2.2Förslag till lag om ändring i lagen 2010:299 om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig

2011-12-20

Departementsserien 2011:43 (pdf, 2458 kB)

Departementsserien 2011:42

Ds 2011:42 Efter 65 inte bara pension En analys av de äldres ekonomiska situation Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2011-12-13

Departementsserien 2011:42 (pdf, 1239 kB)

Departementsserien 2011:41

Innehåll Sammanfattning.5 1 Författningsförslag 7 Förslag till lag om ändring i lagen 2005:807 om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 7 2 Bakgrund 11 2.1 Samordningsförbund 11 2.2Ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting 13 Generell avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

2011-11-29

Departementsserien 2011:41 (pdf, 185 kB)

Departementsserien 2011:40

Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll 5 Författningsförslag 6 Förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:6966 1 Även tv och sökbar text-tv som sänds genom tråd ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.17 1.1 Bakgrund 17 1.2 Skälen för förslaget 19 2 Kortare annonsavbrott

2012-01-01

Departementsserien 2011:40 (pdf, 243 kB)

Departementsserien 2011:39

Innehåll Till Justitiedepartementet.7 Sammanfattning.9 1 Författningsförslag 15 1.1 Förslag till lag om internationella namnfrågor.15 1.2 Förslag till lag om ändring i namnlagen 1982:670 20 2 Svensk internationell namnrätt 21 2.1 Utvecklingen fram till 1982 års namnlag.21 2.2 Gällande rätt.25 2.2.1 Svenska

2011-11-24

Departementsserien 2011:39 (pdf, 671 kB)

Departementsserien 2011:38

Ds 2011:38 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106

2011-11-17

Departementsserien 2011:38 (pdf, 574 kB)

Departementsserien 2011:37

Ds 2011:37 Hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med rättigheterna i barnkonventionen en kartläggning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-11-10

Departementsserien 2011:37 (pdf, 718 kB)

Departementsserien 2011:36

Ds 2011:36 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

2011-11-08

Departementsserien 2011:36 (pdf, 425 kB)

Departementsserien 2011:35

Sweden´s fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel mangement and on the safety of radioactive waste management, english Ds 2011:35 Swedens fourth national report under the Joint Convention on the safety of spent fuel management and on the safety of radioactive waste management Swedish

2012-01-01

Departementsserien 2011:35 (pdf, 4240 kB)

Departementsserien 2011:34

Innehåll Sammanfattning.7 Allmänna utgångspunkter 7 Våra förslag i korthet 8 1 Uppdraget 13 1.1 Behov av översyn 14 1.2 Uppdragets omfattning 14 1.3 Arbetets bedrivande.17 1.3.1 Definitioner.18 2 Ensamkommande barn i Sverige 19 2.1 Mottagandet 19 2.2 Något om ansvarsfördelning.22 2.3 Ekonomiskt ansvar

2011-10-12

Departementsserien 2011:34 (pdf, 538 kB)

Departementsserien 2011:33

Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress:

2011-09-29

Departementsserien 2011:33 (pdf, 464 kB)
Paginering