Dokument & lagar (771 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-09-13 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Beredning Proposition 2011/12:156 och motioner Föredragande:

2012-09-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:55 Datum och tid: 2012-09-18 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2. Nästa sammanträde Tisdag 25 september kl 11.00.

2012-09-18 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:54 Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:54 Datum och tid: 2012-09-17 15:15 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag om krishanteringsramverk FiU12 Subsidiaritetsprövning. Beslut. KOM 2012 280 Föredragande: Pär Elfvingsson 3. EU-förslag om fondföretagsdirektivet UCITS

2012-09-17 15:15:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:53 Måndag 2012-09-17 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:53 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:53 Datum och tid: 2012-09-17 13:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Ekonomisk politik i Sverige och EU den europeiska terminen Öppen utfrågning EU-kommissionär Olli Rehn. Statssekreterare Susanne Ackum 2. Nästa sammanträde Måndag 17 september kl 15.15 i sessionssalen.

2012-09-17 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:52 Tisdag 2012-08-28 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:52 Datum och tid: 2012-08-28 13:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om EU-förslag till krishanteringsramverk Finansmarknadsminister Peter Norman KOM2012 280 och faktaPM 2. Aktuella EU-frågor Information Finansmarknadsminister Peter

2012-08-28 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-08-28 15:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet

2012-08-28 15:00:00

Svar på skriftlig fråga 2011/12:772 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 25 september Svar på fråga 2011/12:772 Insynsrådet vid Migrationsverket Statsrådet Tobias Billström Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att se till att regeringen förordnar nya ledamöter i Migrationsverkets insynsråd. Jag delar Christina Höj Larsens uppfattning att insynsråden

Svarsdatum: 2012-09-25 Frågeställare: Christina Höj Larsen (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:771 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 19 september Svar på fråga 2011/12:771 24-timmarsregeln Socialminister Göran Hägglund Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att regeln om att receptbelagd medicin ska kunna levereras inom 24 timmar ska fungera i praktiken. Ett av de starkaste motiven till att omreglera apoteksmarknaden

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:770 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2011/12:770 Åtgärder mot smuggling Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta mot den grova, ekonomiska brottslighetens nya form av sprit- och alkoholsmuggling som utnyttjar svagheter i regelverket kring skatteupplagen. Tullverket och Skatteverket

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:769 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 19 september Svar på fråga 2011/12:769 Förenklade regler för att ta till vara utländska talanger Utbildningsminister Jan Björklund Kent Härstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta möjligheterna för att utländska studenter, forskare och kvalificerade talanger ska kunna verka i Sverige. Internationella

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:768 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 19 september Svar på fråga 2011/12:768 Viseringar för studenter Utrikesminister Carl Bildt Kent Härstedt har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta viseringar för studenter som vill studera i Sverige men bor i länder utan svensk ambassad. Regeringen anser att det är av stor vikt att underlätta för

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Kent Härstedt (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:767 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 19 september Svar på fråga 2011/12:767 Yrkesprogrammen i gymnasieskolan Utbildningsminister Jan Björklund Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att förbättra de nya yrkesprogrammen så att unga människor rustas både för yrkeslivet och för kommande behov av studier. Frågeställaren

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:766 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 19 september Svar på fråga 2011/12:766 Utländska bärplockares arbetssituation Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av att ytterligare en bärplockarsäsong gett upphov till mänsklig tragedi, outbetalda ersättningar och oseriösa

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:765 besvarad av Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström

den 19 september Svar på fråga 2011/12:765 Pendlingsstöd och flyttbidrag till unga under 25 år Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström Maria Stenberg har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder för att förändra regelverket så att unga under 25 år kan få pendlingsstöd och flyttbidrag. Frågan är ställd mot bakgrund

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:764 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2011/12:764 Höjt tak i a-kassan Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka mer generella och empiriska fakta och underlag som ligger till grund för min bedömning om att ett höjt tak i a-kassan skulle innebära en minskning med just 30 000 jobb. Det är viktigt med

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:763 besvarad av Statsrådet Ulf Kristersson

den 19 september Svar på fråga 2011/12:763 Utförsäkrade och ekonomisk politik Statsrådet Ulf Kristersson Anders Karlsson har frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta i sin ekonomiska politik så att gruppen som försörjs av anhöriga kan minska. Då frågan huvudsakligen avser de personer som har fått

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:762 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 19 september Svar på fråga 2011/12:762 Bidragsberoende Finansminister Anders Borg Anders Karlsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i den ekonomiska politiken så att gruppen som försörjs av ekonomiskt bistånd kan minska. Den finanskris som 2008 orsakade det kraftigaste internationella tillväxtfallet

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Anders Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:761 besvarad av Landsbygdsminister Eskil Erlandsson

den 19 september Svar på fråga 2011/12:761 Utbetalning av EU-medel Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Sven-Erik Bucht har frågat mig vilken uppföljning av rutiner och åtgärder jag avser att vidta med anledning av utbetalning av EU-medel. Frågan rör stöd från den europeiska fiskerifonden. Ansvarig för förvaltningen

Svarsdatum: 2012-09-19 Frågeställare: Sven-Erik Bucht (S)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:760 besvarad av Statsrådet Ewa Björling

den 21 september Svar på fråga 2011/12:760 Antidumpningsåtgärder mot Kinas pris på solceller Statsrådet Ewa Björling Jens Holm har frågat mig vad jag avser att göra för att EU ska undvika en handelsdispyt med Kina kring solceller. Inledningsvis vill jag tacka Jens Holm för att han uppmärksammar en viktig fråga. Frågan

Svarsdatum: 2012-09-21 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2011/12:759 besvarad av Statsrådet Birgitta Ohlsson

den 21 september Svar på fråga 2011/12:759 Reglering av aktörerna inom sms-lånebranschen Statsrådet Birgitta Ohlsson Christina Oskarsson har frågat mig genom vilka initiativ och insatser jag avser att sanera sms-lånebranschen. Jag har tagit del av Kronofogdemyndighetens senaste statistik som visar en ökning av obetalda

Svarsdatum: 2012-09-21 Frågeställare: Christina Oskarsson (S)