Dokument & lagar (108 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-09-13 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Beredning Proposition 2011/12:156 och motioner Föredragande:

2012-09-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:55 Datum och tid: 2012-09-18 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2. Nästa sammanträde Tisdag 25 september kl 11.00.

2012-09-18 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:54 Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:54 Datum och tid: 2012-09-17 15:15 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag om krishanteringsramverk FiU12 Subsidiaritetsprövning. Beslut. KOM 2012 280 Föredragande: Pär Elfvingsson 3. EU-förslag om fondföretagsdirektivet UCITS

2012-09-17 15:15:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:53 Måndag 2012-09-17 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:53 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:53 Datum och tid: 2012-09-17 13:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Ekonomisk politik i Sverige och EU den europeiska terminen Öppen utfrågning EU-kommissionär Olli Rehn. Statssekreterare Susanne Ackum 2. Nästa sammanträde Måndag 17 september kl 15.15 i sessionssalen.

2012-09-17 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:52 Tisdag 2012-08-28 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:52 Datum och tid: 2012-08-28 13:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om EU-förslag till krishanteringsramverk Finansmarknadsminister Peter Norman KOM2012 280 och faktaPM 2. Aktuella EU-frågor Information Finansmarknadsminister Peter

2012-08-28 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-08-28 15:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet

2012-08-28 15:00:00

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Kommittéberättelse Ju 2011:16 utredningen, se dir. 2011:118

Utredningen om genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden Ju 2011:16 Beteckning Ju 2011:16 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2013-03-01 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen,

2011-12-22

Kommittéberättelse Ju 2011:15 utredningen, se dir. 2011:110

Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden Ju 2011:15 Beteckning Ju 2011:15 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:110 Lokal Uppdraget är därmed slutfört.

2011-12-15

Kommittéberättelse Ju 2011:14 utredningen, se dir. 2011:94, dir. 2014:14 och dir. 2014:133

Utredningen om säkerhetsskyddslagen Ju 2011:14 Beteckning Ju 2011:14 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-08 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:94, dir. 2014:14 och dir. 2014:133 Lokal Regeringskansliets

2011-12-08

Kommittéberättelse S 2011:14 utredningen, se dir. 2011:121 och dir. 2013:18

Utredningen om Åtgärder vid allvarliga krissituationer S 2011:14 Beteckning S 2011:14 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-22 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:121 och dir. 2013:18 Lokal Uppdraget är därmed

2011-12-22

Kommittéberättelse Fi 2011:13 utredningen, se dir. 2011:90

Importmomsutredningen Fi 2011:13 Beteckning Fi 2011:13 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2014-03-13 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-20 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:90 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Stahl,

2011-10-20

Kommittéberättelse S 2011:13 utredningen, se dir. 2011:111, dir. 2012:23 och dir. 2013:43

Utredningen om rätt information i vård och omsorg S 2011:13 Beteckning S 2011:13 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2015-03-17 Status Avslutad 2014 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-15 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:111, dir. 2012:23 och dir. 2013:43 Lokal Uppdraget

2011-12-15

Kommittéberättelse Ju 2011:13 kommittén, se dir. 2011:97

2011 års vallagskommitté Ju 2011:13 Beteckning Ju 2011:13 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-27 Direktiv för kommittén, se dir. 2011:97 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Ordförande: Nilsson,

2011-10-27

Kommittéberättelse S 2011:12 utredningen, se dir. 2011:108

Hyresbostadsutredningen S 2011:12 Beteckning S 2011:12 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2013-03-04 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-12-09 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:108 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare: Bergendahl,

2011-12-09

Kommittéberättelse Ju 2011:12 utredningen, se dir. 2011:98 och dir. 2012:102

Utredningen om it-brottskonventionen Ju 2011:12 Beteckning Ju 2011:12 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2014-03-04 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-27 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:98 och dir. 2012:102 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-10-27

Kommittéberättelse Fi 2011:12 utredningen, se dir. 2011:89 och dir. 2012:64

Utredningen om Riksbankens balansräkning Fi 2011:12 Beteckning Fi 2011:12 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2014-03-13 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:89 och dir. 2012:64 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-11-24

Kommittéberättelse Ju 2011:11 utredningen, se dir. 2011:86, dir. 2014:31 och dir. 2014:147

Informationshanteringsutredningen Ju 2011:11 Beteckning Ju 2011:11 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2016-11-04 Status Avslutad 2015 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-10-06 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:86, dir. 2014:31 och dir. 2014:147 Lokal Regeringskansliets utredningsavdelning,

2011-10-06

Kommittéberättelse S 2011:11 utredningen, se dir. 2011:104 och dir. 2012:114

Plangenomförandeutredningen S 2011:11 Beteckning S 2011:11 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2014-03-06 Status Avslutad 2013 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-11-24 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:104 och dir. 2012:114 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning

2011-11-24

Kommittéberättelse Fi 2011:11 utredningen, se dir. 2011:84

Buffertkapitalsutredningen Fi 2011:11 Beteckning Fi 2011:11 Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2013-03-06 Status Avslutad 2012 A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2011-09-29 Direktiv för utredningen, se dir. 2011:84 Lokal Uppdraget är därmed slutfört. Sammansättning Särskild utredare:

2011-09-29