Dokument & lagar (37 träffar)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid: 2012-09-13 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde JuU3 Beredning Proposition 2011/12:156 och motioner Föredragande:

2012-09-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:55 Tisdag 2012-09-18 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:55 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:55 Datum och tid: 2012-09-18 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves Vice riksbankschef Karolina Ekholm 2. Nästa sammanträde Tisdag 25 september kl 11.00.

2012-09-18 09:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:54 Måndag 2012-09-17 kl. 15:15

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:54 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:54 Datum och tid: 2012-09-17 15:15 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag om krishanteringsramverk FiU12 Subsidiaritetsprövning. Beslut. KOM 2012 280 Föredragande: Pär Elfvingsson 3. EU-förslag om fondföretagsdirektivet UCITS

2012-09-17 15:15:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:53 Måndag 2012-09-17 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:53 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:53 Datum och tid: 2012-09-17 13:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Ekonomisk politik i Sverige och EU den europeiska terminen Öppen utfrågning EU-kommissionär Olli Rehn. Statssekreterare Susanne Ackum 2. Nästa sammanträde Måndag 17 september kl 15.15 i sessionssalen.

2012-09-17 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:52 Tisdag 2012-08-28 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:52 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:52 Datum och tid: 2012-08-28 13:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om EU-förslag till krishanteringsramverk Finansmarknadsminister Peter Norman KOM2012 280 och faktaPM 2. Aktuella EU-frågor Information Finansmarknadsminister Peter

2012-08-28 13:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:41 Tisdag 2012-08-28 kl. 15:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:41 Datum och tid: 2012-08-28 15:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, utkast till rådsslutsatser om jobbskapande återhämtning med fokus på ungdomsarbetslösheten Statssekreteraren Bettina Kashefi m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet

2012-08-28 15:00:00

EU-nämndens dokument 2011/12:2B0A43

EU-nämndens verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2011/12 DOCPROPERTY Status if DOCPROPERTY UtkastDatumNej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen.

2012-11-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:30

RiR 2011:30 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012 ISBN 978 91 7086 272 4 RiR 2011:30 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-16 Dnr: 31-2011-1072 RiR: 2011:30 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2011-12-28 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:30 (pdf, 995 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:29

RiR 2011:29 Miljökrav i offentlig upphandling är styrningen mot klimatmålet effektiv ISBN 978 91 7086 271 7 RiR 2011:29 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-09 Dnr: 31-2010-0928 RiR: 2011:29 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m

2011-12-22 09:00:01

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:29 (pdf, 1830 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:28

RiR 2011:28 Medfinansiering av statlig infrastruktur 978 91 7086 270 0 RiR 2011:28 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-12-08 Dnr: 31-2011-0353 RiR: 2011:28 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-12-16 09:00:02

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:28 (pdf, 2240 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:27

RiR 2011:27 Att hantera brottmål effektivt En utmaning för regeringen och rättsväsendet ISBN 978 91 7086 269 4 RiR 2011:27 Tryck: Riksdagens interntryckeri, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-11-30 Dnr: 31-2011-0091 RiR: 2011:27 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-12-15 09:00:03

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:27 (pdf, 2064 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:26

RiR 2011:26 Stabilitetsfonden Gör den skäl för namnet ISBN 978 91 7086 267 0 RiR 2011:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-10-10 Dnr: 31-2011-0309 RiR: 2011:26 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-10-31 09:00:00

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:26 (pdf, 1365 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:25

RiR 2011:25 It-stödet i rättskedjan ISBN 978 91 7086 266 3 RiR 2011:25 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-09-30 Dnr: 31-2010-1225 RiR: 2011:25 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-10-14 09:00:01

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:25 (pdf, 1937 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:24

RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport ISBN 978 91 7086 263 2 RiR 2011:24 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-14 Dnr: 33-2010-1221 RiR: 2011:24 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-06-30 09:00:02

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:24 (pdf, 1382 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:23

RiR 2011:23 Lika betyg, lika kunskap En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan ISBN 978 91 7086 262 5 RiR 2011:23 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-09 Dnr: 31-2010-1551 RiR: 2011:23 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2011-06-21 09:00:03

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:23 (pdf, 1665 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:22

RiR 2011:22 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten hur har det blivit och vad har det kostat ISBN 978 91 7086 261 8 RiR 2011:22 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-06-07 Dnr: 31-2010-0016 RiR: 2011:22 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-06-17 09:00:04

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:22 (pdf, 1948 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:21

RiR 2011:21 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning ISBN 978 91 7086 260 1 RiR 2011:21 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-13 Dnr: 31-2010-0315 RiR: 2011:21 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport

2011-05-31 09:00:05

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:21 (pdf, 3405 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:20

RiR 2011:20 Vad blev det av de misstänkta bidragsbrotten ISBN 978 91 7086 259 5 RiR 2011:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-13 Dnr: 31-2010-0844 RiR: 2011:20 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

2011-05-31 09:00:06

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:20 (pdf, 1262 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:19

RiR 2011:19 Rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg samverkan utan verkan ISBN 978 91 7086 257 1 RiR 2011:19 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-09 Dnr: 31-2010-0317 RiR: 2011:19 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m

2011-05-19

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:19 (pdf, 987 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:18

RiR 2011:18 Brottsutsatt Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott ISBN 978 91 7086 256 4 RiR 2011:18 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2011 Till riksdagen Datum: 2011-05-04 Dnr: 31-2010-0423 RiR: 2011:18 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet

2011-05-17 09:00:08

Riksrevisionens granskningsrapport 2011:18 (pdf, 1651 kB)
Paginering