Dokument & lagar (392 träffar)

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 44 Samrådet avslutades den 5 november. Det fanns stöd för regeringens ståndpunkter. AM MP

2012-11-05

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 11 Samrådet avslutades den 16 mars Det fanns inte stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt beträffande A- punkten nr. 10: Fiskepartnerskapsavtal EU Republiken Kiribati Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkter beträffande övriga A-punkter. AM SD

2012-03-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 mars om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten Samrådet avslutades den 15 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 mars om restriktiva åtgärder mot Iran Samrådet avslutades den 15 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 mars om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Bosnien och Hercegovina Samrådet avslutades den 15 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför möte i rådet Ekofin den 13 mars Stabilitets- och tillväxtpakten Grekland Samrådet avslutades den 13 mars Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2012-03-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 37 Samrådet avslutades den 16 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, SD, V

2011-09-16

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför möte i rådet RIF den 2223 september Schengensamarbetet Samrådet avslutades den 22 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, SD

2011-09-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut om förlängning av mandatet för EUSR till den Afrikanska Unionen AU Samrådet avslutades den 22 september Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2011-09-22

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför rådets beslut om inrättande av en mekanism för förvaltning av finansieringen av de gemensamma kostnaderna för Europeiska unionens operationer med militära eller försvarsmässiga konsekvenser Athena Samrådet avslutades den 30 november Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2011-11-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 48 Samrådet avslutades den 30 november Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD, V

2011-11-30

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd antagande av rådsbeslut enligt artikel 29 i EU-fördraget om ändring av rådsbeslut 2010/413/GUSP om restriktiva åtgärder mot Iran Samrådet avslutades den 1 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-12-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför antagande av rådsbeslut enligt artikel 29 i EU-fördraget om restriktiva åtgärder mot Syrien Samrådet avslutades den 1 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, V

2011-12-01

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 50 Samrådet avslutades den 12 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM SD

2011-12-12

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 50 komplettering 1 Samrådet avslutades den 13 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM MP, SD, V

2011-12-13

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför skriftlig procedur i rådet om beviljande av ekonomiskt stöd till Portugal Samrådet avslutades den 14 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt. AM V

2011-12-14

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 december 2011 om restriktiva åtgärder mot Burma/Myanmar och Nordkorea Samrådet avslutades den 15 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-12-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd inför regeringsbeslut den 15 december 2011 om sexmånadersöversynen för terroristlistan CP 931 Samrådet avslutades den 15 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-12-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 50 komplettering 2 Samrådet avslutades den 15 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-12-15

EU-nämndens skriftliga samråd 2011/12

Skriftligt samråd om troliga A-punkter v. 50 komplettering 3 Samrådet avslutades den 16 december Det fanns stöd i nämnden för regeringens ståndpunkt.

2011-12-16