Dokument & lagar (66 träffar)

Talarlista 2011/12:20111124

Torsdagen den 24 november 2011 Kl. 12.00 Val Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 27 Utrikesutskottets utlåtande UU5 Översyn av den europeiska grannskapspolitiken 1  Carina Hägg S 10 2  Bodil Ceballos MP 8 3  Julia Kronlid SD 10 4  Hans Linde V 8 5  Walburga Habsburg

2011-11-24

Talarlista 2011/12:20111124 (doc, 184 kB) Talarlista 2011/12:20111124 (pdf, 25 kB)

Talarlista 2011/12:20111214

Onsdagen den 14 december 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 23 Trafikutskottets betänkande TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer 1  Anders Ygeman S 10 2  Stina Bergström MP 12 3  Tony Wiklander SD 6 4  Siv Holma V 12 5  Jan-Evert Rådhström M 12 6  Lars Tysklind FP

2011-12-14

Talarlista 2011/12:20111214 (doc, 174 kB) Talarlista 2011/12:20111214 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2011/12:20111208

Torsdagen den 8 december 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 13 Kulturutskottets betänkande KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1  Berit Högman S 8 2  Tina Ehn MP 10 3  Mattias Karlsson SD 8 4  Bengt Berg V 8 5  Cecilia Magnusson

2011-12-08

Talarlista 2011/12:20111208 (doc, 156 kB) Talarlista 2011/12:20111208 (pdf, 22 kB)

Talarlista 2011/12:20111212

Måndagen den 12 december 2011 Kl. 11.00 Arbetsplenum ingen votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF 1  Mikael Jansson SD 10 2  Hans Linde V 10 3  Urban Ahlin

2011-12-12

Talarlista 2011/12:20111212 (doc, 195 kB) Talarlista 2011/12:20111212 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2011/12:20111207

Onsdagen den 7 december 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Konstitutionsutskottets betänkande KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 1  Peter Eriksson MP 10 2  Per Bill M 8 3  Karin Granbom Ellison FP 8 4  Per-Ingvar Johnsson C 6 5  Jonas Åkerlund SD 8 6  Mia Sydow

2011-12-07

Talarlista 2011/12:20111207 (doc, 214 kB) Talarlista 2011/12:20111207 (pdf, 27 kB)

Talarlista 2011/12:20111220

Tisdagen den 20 december 2011 andra sammanträdet Arbetsplenum sammanträdet börjar 10 min. efter plenum som påbörjades kl 9.00 Beslut efter debattens slut Avslutning Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 1 Finansutskottets betänkande FiU10 Statsbudget 2012 0.00 0.00 Totalt anmäld tid 0 min.

2011-12-20

Talarlista 2011/12:20111220 (doc, 94 kB) Talarlista 2011/12:20111220 (pdf, 17 kB)

Talarlista 2011/12:20111130

Onsdagen den 30 november 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Utrikesutskottets betänkande UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan 1  Bodil Ceballos MP 8 2  Julia Kronlid SD 8 3  Urban Ahlin S 5 4  Karin Enström M 6 5  Fredrik Malm FP 6 6  Abir Al-Sahlani C

2011-11-30

Talarlista 2011/12:20111130 (doc, 164 kB) Talarlista 2011/12:20111130 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2011/12:20111215

Torsdagen den 15 december 2011 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 20 Konstitutionsutskottets betänkande KU8 Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten samt vissa ändringar om immunitet och privilegier 1  Ann-Britt Åsebol M 4 0.04 0.04 21

2011-12-15

Talarlista 2011/12:20111215 (doc, 186 kB) Talarlista 2011/12:20111215 (pdf, 24 kB)

Talarlista 2011/12:20111216

Fredagen den 16 december 2011 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Miljöpartiets riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om äldrevården. Debattregler Företrädaren för Miljöpartiet inleder och Kristdemokraterna företräds av statsrådet Maria Larsson KDDet förekommer inga

2011-12-16

Talarlista 2011/12:20111216 (doc, 120 kB) Talarlista 2011/12:20111216 (pdf, 17 kB)

Talarlista 2011/12:20111219

Måndagen den 19 december 2011 Kl. 11.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 24 Utbildningsutskottets betänkande UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning 1  Mikael Damberg S 8 2  Jabar Amin MP 8 3  Richard Jomshof SD 12 4  Rossana Dinamarca V 10 5  Margareta Pålsson

2011-12-19

Talarlista 2011/12:20111219 (doc, 201 kB) Talarlista 2011/12:20111219 (pdf, 26 kB)

Talarlista 2011/12:20111019

Onsdagen den 19 oktober 2011 Kl. 09.00 Arbetsplenum Beslut efter debattens slut i FiU17 Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 22 Finansutskottets utlåtande  FiU17 Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag 1  Bo Bernhardsson S 8 2  Jörgen Andersson M 6 0.14 0.14 Totalt anmäld tid 14 min.

2011-10-19

Talarlista 2011/12:20111019 (doc, 93 kB) Talarlista 2011/12:20111019 (pdf, 17 kB)

Talarlista 2011/12:20120503

Torsdagen den 3 maj 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 11 Kulturutskottets betänkande KrU6 Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet 1  Christina Zedell S 10 2  Tina Ehn MP 10 3  Lars Ohly V 8 4  Anne Marie Brodén M 8

2012-05-03

Talarlista 2011/12:20120503 (doc, 145 kB) Talarlista 2011/12:20120503 (pdf, 21 kB)

Talarlista 2011/12:20120502

Onsdagen den 2 maj 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 12 Konstitutionsutskottets betänkande KU19 Kommittéberättelse 2012 m.m. 1  Andreas Norlén M 3 0.03 0.03 13 Konstitutionsutskottets betänkande KU18 Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

2012-05-02

Talarlista 2011/12:20120502 (doc, 178 kB) Talarlista 2011/12:20120502 (pdf, 24 kB)

Talarlista 2011/12:20120426

Torsdagen den 26 april 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Bordläggningsdebatt Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 6 Civilutskottets betänkande CU17 Hushållningen med mark- och vattenområden 1  Jan Lindholm MP 8 2  Ola Johansson C 6 3  Otto von Arnold KD 10 4  Kew Nordqvist

2012-04-26

Talarlista 2011/12:20120426 (doc, 139 kB) Talarlista 2011/12:20120426 (pdf, 21 kB)

Talarlista 2011/12:20120329

Torsdagen den 29 mars 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 19 Socialutskottets utlåtande SoU18 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av förordning vad gäller information till allmänheten om receptbelagda humanläkemedel

2012-03-29

Talarlista 2011/12:20120329 (doc, 144 kB) Talarlista 2011/12:20120329 (pdf, 21 kB)

Talarlista 2011/12:20120425

Onsdagen den 25 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Trafikutskottets betänkande TU8 Yrkestrafik och taxi 1  Leif Pettersson S 8 2  Sten Bergheden M 8 3  Annika Lillemets MP 8 4  Lars Tysklind FP 8 5  Tony Wiklander SD 8 6  Siv Holma V 8 7  Annelie Enochson

2012-04-25

Talarlista 2011/12:20120425 (doc, 161 kB) Talarlista 2011/12:20120425 (pdf, 23 kB)

Talarlista 2011/12:20120418

Onsdagen den 18 april 2012 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 27 Utrikesutskottets betänkande UU12 Internationell hållbar utveckling 1  Désirée Liljevall S 8 2  Bodil Ceballos MP 8 3  Christina Höj Larsen V 8 4  Christian Holm M 8 5  Christer Winbäck FP 8 6  Kerstin Lundgren

2012-04-18

Talarlista 2011/12:20120418 (doc, 202 kB) Talarlista 2011/12:20120418 (pdf, 25 kB)

Talarlista 2011/12:20120416

Måndagen den 16 april 2012 Kl. 13.00 Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Nr 1 Debatt med anledning av vårpropositionen Debattregler Finansminister Anders Borg M inleder debatten med att presentera vårpropositionen. Detta anförande får ta högst 15 minuter. På anförandet föreligger det inte någon

2012-04-16

Talarlista 2011/12:20120416 (doc, 118 kB) Talarlista 2011/12:20120416 (pdf, 20 kB)

Talarlista 2011/12:20120419

Torsdagen den 19 april 2012 Kl. 12.00 Votering Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Aktuell debatt Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 21 Civilutskottets betänkande CU15 Konsumenträtt 1  Yilmaz Kerimo S 10 2  Jan Lindholm MP 8 3  Carina Herrstedt SD 5 4  Marianne Berg V 8 5  Magdalena Andersson M

2012-04-19

Talarlista 2011/12:20120419 (doc, 172 kB) Talarlista 2011/12:20120419 (pdf, 24 kB)

Talarlista 2011/12:20120412

Torsdagen den 12 april 2012 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid 15 Konstitutionsutskottets betänkande KU13 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor 1  Jonas Åkerlund SD 5 2  Mia Sydow Mölleby V 4 3  Peter Eriksson MP 5 4  Phia Andersson S 8 5  Andreas Norlén M

2012-04-12

Talarlista 2011/12:20120412 (doc, 204 kB) Talarlista 2011/12:20120412 (pdf, 27 kB)
Paginering