Dokument & lagar (1 102 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:990 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 31 augusti Svar på fråga 2009/10:990 Förebyggande åtgärder för klimatsäkring av Sveriges vägnät Statsrådet Åsa Torstensson Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser att verka för att föra över medel från väginvesteringar till förebyggande underhåll med syfte att minska sårbarheten i vägsystemet. En beredskap

Svarsdatum: 2010-08-31 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:995 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:995 Försvarsmaktens möjlighet att bistå det civila samhället med helikoptrar Försvarsminister Sten Tolgfors Peter Jeppsson har frågat mig om jag avser att säkerställa att förmågan att biträda det civila samhället inte ytterligare försämras när Försvarsmakten anskaffar nya helikoptrar.

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Peter Jeppsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:989 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:989 Utländska bärplockares arbetssituation Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att få en nödvändig bättre ordning på bärplockningsbranschen så att utländska bärplockare får rimliga arbetsvillkor

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:988 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:988 Förseningsavgift vid trängselskatt Statsrådet Åsa Torstensson Emma Henriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att förhindra att enskilda eller företag får besked om trängselskatten efter det att sista betalningsdatum har gått ut. Emma Henriksson beskriver

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Emma Henriksson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:986 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 27 augusti Svar på fråga 2009/10:986 Ökad langning av sprit till ungdomar Justitieminister Beatrice Ask Solveig Hellquist har frågat mig vilka åtgärder jag anser behöver vidtas för att stoppa langning av alkohol till ungdomar. Frågan är ställd mot bakgrund av att Brottsförebyggande rådet Brå har presenterat

Svarsdatum: 2010-08-27 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:992 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 26 augusti Svar på fråga 2009/10:992 Anslag till förebyggande åtgärder mot naturolyckor Försvarsminister Sten Tolgfors Karin Svensson Smith har frågat mig om jag avser att verka för att anslaget för förebyggande åtgärder mot naturolyckor höjs, för att förbättra kommunernas möjlighet att arbeta för en minskad

Svarsdatum: 2010-08-26 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:991 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 26 augusti Svar på fråga 2009/10:991 Obligatoriska klimat- och sårbarhetsplaner Miljöminister Andreas Carlgren Karin Svensson Smith har frågat mig om jag tänker verka för att det ska bli obligatoriskt för kommuner att upprätta klimat- och hållbarhetsplaner. Kommunernas fysiska planering spelar en viktig roll

Svarsdatum: 2010-08-26 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:980 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 26 augusti Svar på fråga 2009/10:980 Uppföljning av ministermöte om Öresundsregionen Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Olof Lavesson har frågat mig om vad jag har gjort för att följa upp det svensk-danska ministermötet som hölls den 15 juni i år. Sex svenska ministrar, däribland jag, och sex danska ministrar

Svarsdatum: 2010-08-26 Frågeställare: Olof Lavesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:994 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 25 augusti Svar på fråga 2009/10:994 Mapuchefolket i Chile Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om jag avser att agera för att den chilenska regeringen ska följa ILO:s konvention 169 och förhindra att mapuchefolkets rättigheter kränks. Jag besvarade nyligen en liknande fråga. För att undvika

Svarsdatum: 2010-08-25 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:987 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 25 augusti Svar på fråga 2009/10:987 Somaliska passhandlingar Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström Bodil Ceballos har frågat mig om jag avser att ta några initiativ till att förtydliga regelverket i syfte att anpassa kraven på godtagbar passhandling till den faktiska verkligheten i olika länder.

Svarsdatum: 2010-08-25 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:985 besvarad av Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström

den 25 augusti Svar på fråga 2009/10:985 Begreppet synnerligen ömmande omständigheter Migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström Matilda Ernkrans har frågat mig om jag är beredd att vidtaga åtgärder för att redan nu snabba på utredandet om begreppet synnerligen ömmande omständigheter. Som Matilda Ernkrans

Svarsdatum: 2010-08-25 Frågeställare: Matilda Ernkrans (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:982 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 25 augusti Svar på fråga 2009/10:982 Utvärdering av miljöpåverkan efter Natoövningarna i norra Sverige Försvarsminister Sten Tolgfors Eva Selin Lindgren har frågat mig om jag avser att initiera en kvalificerad utvärdering av oberoende forskare rörande Natoövningarnas effekter på natur och miljö i Norrbotten som

Svarsdatum: 2010-08-25 Frågeställare: Eva Selin Lindgren (C)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:983 besvarad av Utbildningsminister Jan Björklund

den 24 augusti Svar på fråga 2009/10:983 Föreningsfriheten i den svenska skolan Utbildningsminister Jan Björklund Lennart Sacrédeus har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra föreningsfrihetens ställning i den svenska skolan så att religiösa och politiska föreningar i god demokratisk anda

Svarsdatum: 2010-08-24 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:981 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 24 augusti Svar på fråga 2009/10:981 Situationen i Pakistan Statsrådet Gunilla Carlsson Annelie Enochson har frågat utrikesministern hur han avser att verka för att Sveriges regering tar en aktiv del i att bistå Pakistan med akut nödhjälp i översvämningskatastrofen samt uppbyggnad och matsändningar under tiden

Svarsdatum: 2010-08-24 Frågeställare: Annelie Enochson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:979 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 24 augusti Svar på fråga 2009/10:979 Möjligheten att få information om tillgängligheten till läkemedel Socialminister Göran Hägglund Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att skapa en lösning för problemet med att olika apoteksfilialer inte längre kan ge besked om på vilket apotek det

Svarsdatum: 2010-08-24 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:978 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 20 augusti Svar på fråga 2009/10:978 Kallelse av bilar till bilbesiktningen Statsrådet Åsa Torstensson Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att se till att svenska folket blir informerade om att den invanda kallelsen till bilprovningen inte längre kommer att komma till bilägare i Sverige.

Svarsdatum: 2010-08-20 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:968 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 20 augusti Svar på fråga 2009/10:968 Antagningsregler till högskolan Statsrådet Tobias Krantz Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att de nya antagningsreglerna vid universitet och högskolor inte ska vara hämmande och därmed diskriminerande i förhållande till äldre sökandes möjlighet

Svarsdatum: 2010-08-20 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:984 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:984 Djurplågeri på minkfarmar Jordbruksminister Eskil Erlandsson Solveig Hellquist har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att säkerställa att det djurplågeri som pågår på minkfarmar upphör. De bilder av minkar som visats i medierna de senaste dagarna gör mig arg, upprörd

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Solveig Hellquist (FP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:976 besvarad av Jordbruksminister Eskil Erlandsson

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:976 Skyddsjakt på skarv Jordbruksminister Eskil Erlandsson Lars Gustafsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att skyddsjakten på skarv ska kunna utföras ändamålsenligt av kvalificerade jägare. Det är riktigt att skarven har ökat kraftigt under senare år och

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Lars Gustafsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:975 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:975 Kränkningar av mapuchefolkets rättigheter Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har frågat mig vilka initiativ jag avser att ta för att uppmärksamma kränkningarna av mapuchefolkets rättigheter i Chile. En liknande fråga har även besvarats av mig tidigare se svar 2007/08:595EU

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)