Dokument & lagar (1 102 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:972 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:972 Arbetslinjen i den nya sjukförsäkringen Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Ylva Johansson har frågat mig hur jag kan dra slutsatser om att de nya sjukskrivningsreglerna har lett till arbete när det saknas uppföljning av hur antalet arbetade timmar utvecklas för berörda grupper

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Ylva Johansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:971 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:971 Förstärkt marknadsföring av turistlandet Sverige Näringsminister Maud Olofsson Lennart Sacrédeus har frågat mig om vilka åtgärder jag avser att vidta för att förstärka marknadsföringen av Sverige som turistland. Turismen i Sverige har under hela 2000-talet haft en positiv

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:969 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:969 Iran Utrikesminister Carl Bildt Amineh Kakabaveh har frågat mig om den svenska regeringen kommer att uttala sig mot den iranska regimens MR-brott och dödsdomar, ofta riktade mot kvinnor och hbt-personer. Sverige ser mycket allvarligt på bristen på respekt för de mänskliga

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:966 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:966 Tillgång till rent vatten som en mänsklig rättighet Utrikesminister Carl Bildt Bodil Ceballos har frågat mig huruvida jag avser att ta initiativ till att ändra Sveriges inställning i frågan om tillgång till rent vatten som en mänsklig rättighet. Låt mig först säga att frågan

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Bodil Ceballos (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:962 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:962 Återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet Utrikesminister Carl Bildt Lennart Sacrédeus har frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att påskynda ett återställande av Republiken Cyperns territoriella enhet. I mitt interpellationssvar till Nikos Papadopoulos

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:958 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 18 augusti Svar på fråga 2009/10:958 Religionsfrihet Utrikesminister Carl Bildt Stefan Attefall har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att övriga EU-medlemsstaters kunskap och praxis vad gäller främjande av religions- och trosfriheten ska finnas på svenska ambassader. Religionsfriheten är grundlagsfäst

Svarsdatum: 2010-08-18 Frågeställare: Stefan Attefall (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:977 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 17 augusti Svar på frågorna 2009/10:970 Sveriges museijärnvägar 2009/10:973 Museijärnvägars framtid 2009/10:974 Museijärnvägarnas överlevnad 2009/10:977 Museijärnvägarnas framtid Statsrådet Åsa Torstensson Lars-Axel Nordell har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Sveriges museijärnvägars

Svarsdatum: 2010-08-17 Frågeställare: Lennart Axelsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:974 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 17 augusti Svar på frågorna 2009/10:970 Sveriges museijärnvägar 2009/10:973 Museijärnvägars framtid 2009/10:974 Museijärnvägarnas överlevnad 2009/10:977 Museijärnvägarnas framtid Statsrådet Åsa Torstensson Lars-Axel Nordell har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Sveriges museijärnvägars

Svarsdatum: 2010-08-17 Frågeställare: Gunvor G Ericson (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:973 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 17 augusti Svar på frågorna 2009/10:970 Sveriges museijärnvägar 2009/10:973 Museijärnvägars framtid 2009/10:974 Museijärnvägarnas överlevnad 2009/10:977 Museijärnvägarnas framtid Statsrådet Åsa Torstensson Lars-Axel Nordell har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Sveriges museijärnvägars

Svarsdatum: 2010-08-17 Frågeställare: Anita Brodén (FP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:970 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 17 augusti Svar på frågorna 2009/10:970 Sveriges museijärnvägar 2009/10:973 Museijärnvägars framtid 2009/10:974 Museijärnvägarnas överlevnad 2009/10:977 Museijärnvägarnas framtid Statsrådet Åsa Torstensson Lars-Axel Nordell har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att Sveriges museijärnvägars

Svarsdatum: 2010-08-17 Frågeställare: Lars-Axel Nordell (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:964 besvarad av Statsrådet Tobias Krantz

den 13 augusti Svar på fråga 2009/10:964 Nedskärningar vid Högskolan Dalarna Statsrådet Tobias Krantz Peter Hultqvist har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Högskolan Dalarna inte ska tvingas till drastiska nedskärningar efter att det tillfälliga statliga stödet 2010 och 2011 upphör. Utbildning

Svarsdatum: 2010-08-13 Frågeställare: Peter Hultqvist (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:967 besvarad av Statsrådet Gunilla Carlsson

den 12 augusti Svar på fråga 2009/10:967 Religionsfrihet inom ramen för det svenska utvecklingssamarbetet Statsrådet Gunilla Carlsson Stefan Attefall har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkra att Sida och relevanta avdelningar på UD dels tydligare driver religionsfrihetsfrågorna i biståndspolitiken,

Svarsdatum: 2010-08-12 Frågeställare: Stefan Attefall (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:963 besvarad av Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson

den 12 augusti Svar på fråga 2009/10:963 Jämställda bedömningar av arbetsskador Statsrådet Cristina Husmark Pehrsson Esabelle Dingizian har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder som medför att Försäkringskassan hanterar arbetsskador på ett jämställt sätt. Jag delar Esabelle Dingizians uppfattning att

Svarsdatum: 2010-08-12 Frågeställare: Esabelle Dingizian (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:965 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 10 augusti Svar på fråga 2009/10:965 Elföretagens preliminärdebitering av elkunder Näringsminister Maud Olofsson Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att landets elföretag ska fullgöra sina skyldigheter enligt lag, att en gång i månaden läsa av alla elmätare hos landets elkunder,

Svarsdatum: 2010-08-10 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:959 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 5 augusti Svar på fråga 2009/10:959 Att säkra Östersjön mot oljekatastrofer Statsrådet Åsa Torstensson Karin Svensson Smith har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta för att skydda Östersjön mot oljeolyckor. Varje dag transporteras stora mängder olja på Östersjön och oljetransporterna förväntas dessutom

Svarsdatum: 2010-08-05 Frågeställare: Karin Svensson Smith (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:956 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 5 augusti Svar på fråga 2009/10:956 Utbyggnad av delsträckor av E45 Statsrådet Åsa Torstensson Peter Jonsson har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att förhindra att tillväxten i området halkar efter på grund av att utlovade infrastrukturprojekt uteblir. Att E45 skulle byggas ut på den aktuella sträckan

Svarsdatum: 2010-08-05 Frågeställare: Peter Jonsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:955 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 5 augusti Svar på fråga 2009/10:955 Utbyggnad av E45 Statsrådet Åsa Torstensson Jörgen Hellman har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att Torpabron och trafikplatsen vid Göta kommer att byggas. Att E45 skulle byggas ut på den aktuella sträckan beslutades hösten 2004 av den tidigare regeringen, som reserverade

Svarsdatum: 2010-08-05 Frågeställare: Jörgen Hellman (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:953 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 4 augusti Svar på fråga 2009/10:953 Rutiner hos statliga företag Näringsminister Maud Olofsson Mikael Damberg har frågat mig om utbetalning av ersättning till den förre stadsdirektören i Solna Sune Reinhold från Råsta Administration AB föranleder mig att vidta några åtgärder vad gäller de statliga bolagen. Jag

Svarsdatum: 2010-08-04 Frågeställare: Mikael Damberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:954 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 3 augusti Svar på fråga 2009/10:954 Tredjemansrevision Finansminister Anders Borg Camilla Lindberg har frågat mig vad jag avser att göra för att hantera problemen med tredjemansrevision med avseende på integritet och rättssäkerhet. Som jag har sagt i tidigare svar på frågor om tredjemansrevision från Camilla

Svarsdatum: 2010-08-03 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:961 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 29 juli Svar på fråga 2009/10:961 Framtiden för gamla Musikaliska akademien/Nybrokajen 11 Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att verka för att verksamheten vid Nybrokajen 11 även fortsättningsvis kan säkras som konserthus för svenskt kulturliv. Jag instämmer med Mats

Svarsdatum: 2010-07-29 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)