Dokument & lagar (1 102 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:960 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 29 juli Svar på fråga 2009/10:960 Kronprinsessbröllopet och förlorad PR för Sverige Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth Lennart Sacrédeus har frågat mig vad jag avser att göra för att underlätta för internationella medier att bevaka evenemang i Sverige och sprida publicitet om vårt land. Frågan är ställd med

Svarsdatum: 2010-07-29 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:957 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 15 juli Svar på fråga 2009/10:957 Vittnesskydd Justitieminister Beatrice Ask Mats Pertoft har frågat mig om jag avser att verka för att presumtiva vittnen kan känna sig trygga och säkra för repressalier eller andra påtryckningar när de ställer upp som vittnen. Det är av största vikt att samhället sluter upp bakom

Svarsdatum: 2010-07-15 Frågeställare: Mats Pertoft (MP)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:951 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 9 juli Svar på fråga 2009/10:951 Försvarets flygplan och vindkraft Försvarsminister Sten Tolgfors Monica Green har frågat mig om jag avser att ta upp en dialog med Försvarsmakten hur säkerheten för Försvarsmaktens flygplan vid start och landning ska kunna tillgodoses utan att stora nya skyddszoner runt flygplatserna

Svarsdatum: 2010-07-09 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:950 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 9 juli Svar på fråga 2009/10:950 Mätbara mål för jämställdhet inom försvaret Försvarsminister Sten Tolgfors Åsa Lindestam har frågat mig om jag har vidtagit sådana åtgärder att det finns mätbara mål i dag för att den kommande rekryteringen ska locka kvinnor att söka och även stanna kvar i den anställning de får

Svarsdatum: 2010-07-09 Frågeställare: Åsa Lindestam (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:952 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 6 juli Svar på fråga 2009/10:952 Hot mot mångmiljoninvesteringar i vindkraft i Västsverige Näringsminister Maud Olofsson Monica Green har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att säkra en fortsatt utbyggnad av vindkraften och säkra de satsningar som redan gjorts. Enligt uppgift från Försvarsmakten

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Monica Green (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:948 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2009/10:948 Svenskt truppbidrag till FN Utrikesminister Carl Bildt Aleksander Gabelic har frågat mig vid hur många tillfällen under regeringsperioden jag tagit initiativ till att försöka få FN att efterfråga svenskt militärt truppbidrag. Sverige har sedan länge ett starkt engagemang i FN,

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Aleksander Gabelic (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:942 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2009/10:942 Stärkande av MR-rådet Utrikesminister Carl Bildt Aleksander Gabelic har frågat mig hur jag och Sveriges regering avser att verka för att stärka MR-rådets rättssäkerhet och kapacitet att övervaka mänskliga rättigheter. Låt mig först framhålla att den kanske viktigaste kärnan i

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Aleksander Gabelic (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:941 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2009/10:941 Nytt CFE-avtal Utrikesminister Carl Bildt Aleksander Gabelic har frågat mig om jag ser någon möjlighet att nya förhandlingar inom området för konventionell rustningskontroll, inklusive CFE-avtalet, kan påverka rysk arsenal av taktiska kärnvapen i svenskt närområde. CFE-avtalet

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Aleksander Gabelic (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:938 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2009/10:938 Mänskliga rättigheter Utrikesminister Carl Bildt Carin Runeson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta, exempelvis inom EU, för att stärka kvinnors och flickors rättigheter i världens länder. Regeringen delar Carin Runesons oro över den ökande mödradödlighet i många

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Carin Runeson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:935 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2009/10:935 Förföljelse av kristna minoriteter i Iran Utrikesminister Carl Bildt Lennart Sacrédeus har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta i Sverige och i internationella sammanhang för att motverka förföljelserna av den kristna minoriteten i Iran. Låt mig börja med att understryka

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Lennart Sacrédeus (KD)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:932 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på frågorna 2009/10:921 Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention 2009/10:932 Barns rättigheter i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Anne Ludvigsson och Amineh Kakabaveh har frågat mig om Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention och om barns rättigheter i Turkiet. Jag väljer att besvara frågorna

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:930 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på fråga 2009/10:930 Stoltenbergrapportens utrikes- och säkerhetspolitik Utrikesminister Carl Bildt Hans Olsson har frågat mig hur jag avser att förverkliga Stoltenbergrapportens förslag i kombination med Lissabonfördraget. Jag har inom en rad olika områden aktivt engagerat mig i det arbete som vidtog

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Hans Olsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:921 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 6 juli Svar på frågorna 2009/10:921 Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention 2009/10:932 Barns rättigheter i Turkiet Utrikesminister Carl Bildt Anne Ludvigsson och Amineh Kakabaveh har frågat mig om Turkiet och brott mot FN:s barnkonvention och om barns rättigheter i Turkiet. Jag väljer att besvara frågorna

Svarsdatum: 2010-07-06 Frågeställare: Anne Ludvigsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:933 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 1 juli Svar på fråga 2009/10:933 Mobilabonnemang genom handburen terminal Statsrådet Åsa Torstensson Maria Stenberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att den operatör som har tillstånd i det så kallade 450 megahertzbandet uppfyller alla delar i tillståndsvillkoren. Som Maria

Svarsdatum: 2010-07-01 Frågeställare: Maria Stenberg (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:931 besvarad av Statsrådet Åsa Torstensson

den 1 juli Svar på fråga 2009/10:931 Flyget mellan Östersund och Umeå Statsrådet Åsa Torstensson Marie Nordén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att patienter från Östersund också i fortsättningen kan flyga till vården i Umeå. Under sjukvårdsreformen på 1980-talet flyttades Jämtlands län från upptagningsområdet

Svarsdatum: 2010-07-01 Frågeställare: Marie Nordén (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:949 besvarad av Näringsminister Maud Olofsson

den 30 juni Svar på fråga 2009/10:949 Miljöteknikexport Näringsminister Maud Olofsson Aleksander Gabelic har frågat mig vad jag gör och avser att göra för att öka miljöteknikexporten från Sverige. Utveckling av ny och miljövänlig teknik är viktigt för omställning till ett klimatsmart samhälle. Svenska företag är duktiga

Svarsdatum: 2010-06-30 Frågeställare: Aleksander Gabelic (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:947 besvarad av Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

den 30 juni Svar på fråga 2009/10:947 Decentraliserat ansvar för mänskliga rättigheter Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni Aleksander Gabelic har frågat mig om jag avser att ta initiativ till en översyn av svenska kommuners implementering av mänskliga rättigheter och att utforma ett system som

Svarsdatum: 2010-06-30 Frågeställare: Aleksander Gabelic (S)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:946 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 30 juni Svar på fråga 2009/10:946 Politiska flyktingar från Iran Statsrådet Tobias Billström Amineh Kakabaveh har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att både flyktingar med FN-status och politiska flyktingar som är förföljda ska kunna få asyl i Sverige. Personer som tagit sig till Sverige och

Svarsdatum: 2010-06-30 Frågeställare: Amineh Kakabaveh (V)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:945 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

den 30 juni Svar på fråga 2009/10:945 JAS 39 Gripens förmåga att beakta vindkraftverk Försvarsminister Sten Tolgfors Staffan Danielsson har frågat mig om jag avser att ta upp en dialog med Försvarsmakten hur säkerheten för JAS Gripen vid start och landning ska kunna tillgodoses utan att stora nya skyddszoner runt

Svarsdatum: 2010-06-30 Frågeställare: Staffan Danielsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2009/10:944 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 30 juni Svar på fråga 2009/10:944 Homeopatiska läkemedel Socialminister Göran Hägglund Gunnel Wallin har frågat mig hur jag vill ge svenska medborgare möjlighet till fortsatt professionell homeopatisk behandling och yrkesutövarna möjlighet och tillgång till homeopatika på laglig väg. Enligt läkemedelslagen 1992:859

Svarsdatum: 2010-06-30 Frågeställare: Gunnel Wallin (C)