Dokument & lagar (6 träffar)

Yttrande 2009/10:JuU6y

2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU6y 2010 års ekonomiska vårproposition Till finansutskottet Finansutskottet har den 4 maj 2010 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att avge yttrande över 2010 års ekonomiska vårproposition prop. 2009/10:100 samt motioner

2010-05-20

Yttrande 2009/10:JuU6y (pdf, 26 kB)

Yttrande 2009/10:JuU5y

2009/10:JuU5y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU5y Ett skärpt skadeståndsansvar för vårdnadshavare Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 8 april 2010 bereda bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:142 Ett skärpt

2010-05-04

Yttrande 2009/10:JuU5y (pdf, 35 kB)

Yttrande 2009/10:JuU4y

2009/10:JuU4y En nedre promillegräns för sjöfylleri Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU4y En nedre promillegräns för sjöfylleri Till civilutskottet Civilutskottet beslutade den 4 februari 2010 att bereda justitieutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:76 En nedre promillegräns för

2010-03-02

Yttrande 2009/10:JuU4y (pdf, 30 kB)

Yttrande 2009/10:JuU3y

2009/10:JuU3y Barnpornografibrottet Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU3y Barnpornografibrottet Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 28 januari 2010 beslutat att bereda justitieutskottet tillfälle yttra sig över regeringens proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet. Justitieutskottet yttrar

2010-03-02

Yttrande 2009/10:JuU3y (pdf, 36 kB)

Yttrande 2009/10:JuU2y

2009/10:JuU2 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU2 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Till socialförsäkringsutskottet Inledning Socialförsäkringsutskottet har den 3 november 2009 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet

2009-11-10

Yttrande 2009/10:JuU2y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2009/10:JuU1y

2009/10:JuU1 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU1 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Till försvarsutskottet Proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning har remitterats till försvarsutskottet. Den 9 juni 2009 beslutade försvarsutskottet

2009-09-24

Yttrande 2009/10:JuU1y (pdf, 41 kB)