Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 2009/10:NU5y

2009/10:NU5y Den ekonomiska vårpropositionen Näringsutskottets yttrande 2009/10:NU5y Den ekonomiska vårpropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har gett näringsutskottet tillfälle att yttra sig över den ekonomiska vårpropositionen prop. 2009/10:100 och den tillhörande motionen. I detta yttrande behandlas

2010-05-31

Yttrande 2009/10:NU5y (pdf, 42 kB)

Yttrande 2009/10:NU4y

2009/10:NU4y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Näringsutskottets yttrande 2009/10:NU4y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2009/10:75 med redogörelse för behandlingen

2010-05-03

Yttrande 2009/10:NU4y (pdf, 23 kB)

Yttrande 2009/10:NU3y

2009/10:NU3y EU 2020 Näringsutskottets yttrande 2009/10:NU3y EU 2020 Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet och fem andra utskott civil-socialförsäkrings-utbildnings-trafik- och arbetsmarknadsutskotten tillfälle att avge yttrande över kommissionens arbetsdokument Samråd om framtidsstrategin

2010-03-15

Yttrande 2009/10:NU3y (pdf, 61 kB)

Yttrande 2009/10:NU2y

2009/10:NU2y Nyemission i SAS AB Näringsutskottets yttrande 2009/10:NU2y Nyemission i SAS AB Till finansutskottet Finansutskottet har berett näringsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2009/10:121 om nyemission i SAS AB samt eventuella motioner. Tre motioner har väckts med anledning av propositionen.

2010-03-15

Yttrande 2009/10:NU2y (pdf, 74 kB)

Yttrande 2009/10:NU1y

2009/10:NU1 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2009/10:NU1 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen

2009-10-23

Yttrande 2009/10:NU1y (pdf, 54 kB)