Dokument & lagar (5 träffar)

Yttrande 1991/92:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU5y Kommunal ekonomi prop. 1991/92:150 bil. 11:5 1991/92 UbU5y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utbildningsutskottet tillfålle all yttra sig över proposition 1991/92:150 med förslag till slutlig reglering

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU5 (pdf, 297 kB)

Yttrande 1991/92:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU4y Kompletteringspropositionen prop. 1991/92:150 bil. 1:6 1991/92 UbU4y Till finansutskottet ÅTTONDE HUVUDTITELN Finansutskottet har den 28 april 1992 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU4 (pdf, 462 kB)

Yttrande 1991/92:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU3y Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år prop. 1991/92:124 1991/92 UbU3y Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett utbildningsutskottet tillfälle att avge yilrande över motionerna

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU3 (pdf, 204 kB)

Yttrande 1991/92:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbU2y Riktlinjer för den statliga fastighetsförvaltningen och ombildningen av 1991/92 byggnadsstyrelsen, m.m. prop. 1991/92:44 UbUZy Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslutat bereda ulbildnings-ulskottel

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU2 (pdf, 172 kB)

Yttrande 1991/92:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1991/92:UbUly Inriktningen av den ekonomiska politiken prop. 1991/92:38 1991/92 UbUly Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 november 1991 beslufat att bereda utbildningsutskottet tillfalle att yttra sig över proposition

1991-12-31

Yttrande 1991/92:UbU1 (pdf, 99 kB)