Dokument & lagar (406 träffar)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR19

Autonomi och kvalitet ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Delredovisning 5: Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas Denna delredovisning är utarbetad av Mads P. Sørensen, Andreas Kjær och Evanthia Kalpazidou Schmidt

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR19 (pdf, 888 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR26

Offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-65-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:26 Förord Den 12 april 2016 anordnade trafikutskottet en offentlig utfrågning om finansieringsmodeller för transportinfrastruktur. Syftet med utfrågningen var

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR26 (pdf, 17960 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR23

Socialutskottets seminarium om cancervården utmaningar och möjligheter ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-62-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR23 Förord Socialutskottet har låtit ta fram en forskningsöversikt om cancervården för att öka kunskapen om vad forskning och teknikutveckling betyder för cancervården

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR23 (pdf, 20646 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR25

Näringsutskottets offentliga utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-64-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR25 Förord Näringsutskottet kallade den 28 april 2016 till en öppen utfrågning i riksdagen om piratkopiering och andra

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR25 (pdf, 5970 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR21

Öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport 2016 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-60-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR21 Förord Finansutskottet bjöd den 24 maj 2016 in till en öppen utfrågning i riksdagen om Finanspolitiska rådets rapport 2016 med finansminister Magdalena Andersson och företrädare

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR21 (pdf, 8234 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR20

Offentlig utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik under 20102015 den 12 maj 2016 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-59-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR20 Förord Finansutskottet anordnade den 12 maj 2016 en öppen utfrågning om utvärderingen av Riksbankens penningpolitik under 20102015

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR20 (pdf, 3768 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR27

Civilutskottets offentliga utfrågning om familjerätten är i takt med tiden ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-66-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR27 Förord Civilutskottet anordnade den 26 maj 2016 en öppen utfrågning i riksdagen om familjerätten är i takt med tiden. I det följande redovisas programmet,

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR27 (pdf, 7331 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR15

Inventering av forskning inom civilutskottets beredningsområde 2016 ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-57-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR15 Förord Som ett led i civilutskottets arbete med forsknings- och framtidsfrågor beslutade utskottet den 26 januari 2016 att göra en uppdatering av en tidigare

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR15 (pdf, 913 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:109 SOU 2015:109

sou 2015 109 Bättre samarbete mellan stat och kommun Vid planering för byggande Betänkande av Planprocessutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:109 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-21

Statens offentliga utredningar 2015:109 SOU 2015:109 (pdf, 3563 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:106

sou 2015 106 Sveriges ekonomi scenarier fram till år 2060 Jakob Almerud Thomas Eisensee Tomas Forsfält Erik Glans Bilaga 1 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:106 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2015-12-18

Statens offentliga utredningar 2015:106 (pdf, 1342 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR4

rfr 2015/16 RFR4 Är samverkan modellen En uppföljning och utvärdering av kultursamverkansmodellen ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-34-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 2015/16:RFR4 Förord Hösten 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet.

2015-12-17

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR4 (pdf, 1965 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:110

sou 2015 110 d2 En annan tågordning bortom järnvägsknuten Bilagedel med underlagsrapporter Slutbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:110 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:110 (pdf, 7947 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:110

sou 2015 110 En annan tågordning bortom järnvägsknuten Slutbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation Stockholm 2015 SOU 2015:110 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-16

Statens offentliga utredningar 2015:110 (pdf, 3561 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:108

Strandskyddet i praktiken Slutrapport från Strandskyddsdelegationen nationell arena för samverkan Betänkande av Strandskyddsdelegationen Stockholm 2015 SOU 2015:108 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2015-12-15

Statens offentliga utredningar 2015:108 (pdf, 4605 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:105

sou 2015 105 Plats för fler som bygger mer Betänkande av Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostadsbyggande Stockholm 2015 SOU 2015:105 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se

2015-12-15

Statens offentliga utredningar 2015:105 (pdf, 5416 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:102 Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102

Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn Slutbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:102 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats:

2015-12-14

Statens offentliga utredningar 2015:102 Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102 (pdf, 1829 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:101

sou 2015 101 Demografins regionala utmaningar Sverker Lindblad Ulf Tynelius Torbjörn Danell Wolfgang Pichler Christer Anderstig Bilaga 7 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:101 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm

2015-12-09

Statens offentliga utredningar 2015:101 (pdf, 5281 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:104 SOU 2015:104

sou 2015 104 Långtidsutredningen 2015 Huvudbetänkande Betänkande av Långtidsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:104 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicewolterskluwer.se Webbplats: wolterskluwer.se/offentligapublikationer

2015-12-08

Statens offentliga utredningar 2015:104 SOU 2015:104 (pdf, 1758 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:103 SOU 2015:103

sou 2015 103 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner m.m. Betänkande av Utredningen om transpersoners straffrättsliga skydd m.m. Stockholm 2015 SOU 2015:103 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2015-12-08

Statens offentliga utredningar 2015:103 SOU 2015:103 (pdf, 1443 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:99

DEL V Konsekvenser 14 Konsekvenser I kommittéförordningen 1998:1474 och förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning 2007:1244 finns bestämmelser om redovisning av konsekvenser av förslagen i ett betänkande. Enligt direktivet ska utredaren särskilt uppmärksamma de ekonomiska konsekvenserna för staten, kommuner,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2015:99 (pdf, 2413 kB)