Dokument & lagar (390 träffar)

Statens offentliga utredningar 2015:85

sou 2015 85 Till statsrådet Mehmet Kaplan Regeringen beslutade den 20 mars 2014 att tillsätta en särskild utredare för att lämna förslag på åtgärder som förbättrar och underlättar äldres bostadssituation. Syftet var att, mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, kunna tillgodose äldres bostads- behov på den ordinarie

2015-10-05

Statens offentliga utredningar 2015:85 (pdf, 3652 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:81

sou 2015 81 Till statsrådet Gustav Fridolin Regeringen beslutade den 6 mars 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur en tioårig grundskola med skolstart vid sex års ålder lämpligast skulle kunna införas. Utredaren skulle också utreda och föreslå hur en förlängning av skolplikten med ett år för

2015-10-02

Statens offentliga utredningar 2015:81 (pdf, 2021 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:84

sou 2015 84 Organdonation En livsviktig verksamhet Betänkande av Utredningen om donations- och transplantationsfrågor Stockholm 2015 SOU 2015:84 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-09-30

Statens offentliga utredningar 2015:84 (pdf, 3170 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:80

sou 2015 80 d1 Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning DEL 1 Betänkande av Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning Stockholm 2015 SOU 2015:80 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

2015-09-30

Statens offentliga utredningar 2015:80 (pdf, 1948 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:60

Delrapport från Sverigeförhandlingen Ett författningsförslag om värdeåterföring Delrapport av Sverigeförhandlingen Stockholm 2015 SOU 2015:60 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se

2015-06-10

Statens offentliga utredningar 2015:60 (pdf, 1508 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:59

sou 2015 59 d1 En ny regional planering ökad samordning och bättre bostadsförsörjning Betänkande av Bostadsplaneringskommittén Stockholm 2015 SOU 2015:59 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-06-15

Statens offentliga utredningar 2015:59 (pdf, 3255 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:58

EU och kommunernas bostadspolitik EU och kommunernas bostadspolitik Betänkande av utredningen EU kommunernas bostadspolitik Stockholm 2015 SOU 2015:58 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-06-10

Statens offentliga utredningar 2015:58 (pdf, 3325 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:57

sou 2015 57 Tillsyn över polisen och Kriminalvården Slutbetänkande av Polisorganisationskommittén Stockholm 2015 SOU 2015:57 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-06-11

Statens offentliga utredningar 2015:57 (pdf, 2839 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:56

Får vi det bättre Om mått på livskvalitet Betänkande av Utredningen om mått på livskvalitet Stockholm 2015 SOU 2015:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-06-08

Statens offentliga utredningar 2015:56 (pdf, 881 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:55

sou 2015 55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck Slutbetänkande av Utredningen som ska föreslå en nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor Stockholm 2015 SOU 2015:55 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

2015-06-09

Statens offentliga utredningar 2015:55 (pdf, 2935 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:54

Europeisk kvarstad på bankmedel Betänkande av Utredningen om europeisk kvarstad på bankmedel Stockholm 2015 SOU 2015:54 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar

2015-06-09

Statens offentliga utredningar 2015:54 (pdf, 2034 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:52

sou 2015 52 Rapport från Bergwallkommissionen Betänkande av Bergwallkommissionen Stockholm 2015 SOU 2015:52 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För remissutsändningar av

2015-06-05

Statens offentliga utredningar 2015:52 (pdf, 3915 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:49

sou 2015 49 Nya regler för revisorer och revision Delbetänkande av Utredningen om EU:s revisionspaket Stockholm 2015 SOU 2015:49 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För

2015-05-29

Statens offentliga utredningar 2015:49 (pdf, 4164 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:48

Bostadsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen Per-Anders Bergendahl Monika Hjeds Löfmark Hans Lind Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:48 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-05-26

Statens offentliga utredningar 2015:48 (pdf, 917 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:46 Betänkande av Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet

sou 2015 46 Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen Betänkande av Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet Stockholm 2015 SOU 2015:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2015-06-08

Statens offentliga utredningar 2015:46 Betänkande av Utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet (pdf, 1857 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:53

The Welfare State and Economic Performance Torben M. Andersen Bilaga 4 till Långtidsutredningen 2015 Stockholm 2015 SOU 2015:53 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats: fritzes.se För

2015-06-04

Statens offentliga utredningar 2015:53 (pdf, 2856 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:50

sou 2015 50 Hela lönen, hela tiden Utmaningar för ett jämställt arbetsliv Slutbetänkande av Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2015 SOU 2015:50 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-06-04

Statens offentliga utredningar 2015:50 (pdf, 3958 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:61

sou 2015 61 Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning Betänkande av Utredningen om konsumentskydd vid telefonförsäljning Stockholm 2015 SOU 2015:61 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se

2015-06-17

Statens offentliga utredningar 2015:61 (pdf, 1860 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:74

sou 2015 74 Skydd för vuxna i internationella situationer 2000 års Haagkonvention Betänkande av Utredningen om skydd för vuxna i internationella situationer Stockholm 2015 SOU 2015:74 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2015-08-18

Statens offentliga utredningar 2015:74 (pdf, 2259 kB)

Statens offentliga utredningar 2015:73

sou 2015 73 Personuppgiftsbehandling på utlännings- och medborgarskapsområdet Betänkande av 2014 års utlänningsdatautredning Stockholm 2015 SOU 2015:73 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: order.fritzesnj.se Webbplats:

2015-08-03

Statens offentliga utredningar 2015:73 (pdf, 2042 kB)