Dokument & lagar (87 träffar)

Utskottsmöte 2001/02:18

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:17 m.m. 2. Sänkt skatt på alkylatbensin, m.m. Fortsatt behandling samt förslag till betänkande 2001/02:SkU26 föredr. Bergman 3.

2002-05-28 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av motioner om nya förmånsrättsregler samt justering av förslag till utskottets betänkande Bilagor: se bilageförteckning

2002-05-23 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:17

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:17 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:16 m.m. 2. Begränsning av rätten till avdrag för vissa kapitalförluster i inkomstslaget näringsverksamhet på delägarrätter och på

2002-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:30

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor kl.11.00 Företrädare för Justitiedepartementet 3. Fortsatt behandling av proposition

2002-05-21 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:5

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av utkast till betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ

2002-05-21 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:16

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:15 m.m. 2. Punktskatternas infogning i skattekontosystemet, m.m. prop. 2001/02:127 Förslag till betänkande 2001/02:SkU27 föredr.

2002-05-16 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:34

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:34 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:34 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Justering av protokoll från sammanträdena den 18 och 25 april samt den 14 maj. 2. Fortsatt behandling av motioner från allmänna motionstiden 2001 om folkhälsofrågor.

2002-05-16 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:29

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från regeringen om aktuella EU-frågor på konsumentområdet kl. 09.30 Statssekreteraren Hans-Erik Holmqvist m.fl.Justitiedepartementet

2002-05-16 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:4

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:4 Datum och tid: 08:00 Plats: RÖ7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fortsatt beredning av betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ 4.

2002-05-16 08:00:00

Utskottsmöte 2001/02:33

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:33 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:33 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Justering av protokollen från sammanträdena den 18 och 25 april. 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror jämte motion.

2002-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:28

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:113 om fortsatt giltighet av lagen om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombuds-

2002-05-14 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:3

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Fortsatt beredning av betänkande 2001/02: KUU2 EU:s framtidsfrågor HJ 4.

2002-05-14 10:00:00

Utskottsmöte 2001/02:15

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. EU-information Statssekreterare Claes Ljungh, Finansdepartementet 2. Justering av protokoll 2001/02:14 m.m. Anmälan av inkomna skrivelser Anmälan av inkomna

2002-05-13 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:32

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:32 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:32 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 april. 2. Fortsatt behandling av proposition 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården jämte motioner. Justering

2002-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:27

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2001/02:138 om utökad resegaranti för konsumenter Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per Persson Anm

2002-04-25 09:30:00

Utskottsmöte 2001/02:14

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:14 Datum och tid: 18:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:13 m.m. 2. Kapitalförlust vid avyttring av genom andelsbyte mottagen andel Fortsatt behandling av initiativärende föredr. Gutsjö Eventuellt justeringssammanträde äger rum torsdagen den 25 april kl. 09.00

2002-04-24 18:00:00

Utskottsmöte 2001/02:31

Föredragningslista Socialutskottet 2001/02:31 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:31 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Preliminär behandling av proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror jämte motioner. Propositionen, motionen samt en föredragningspromemoria ink.

2002-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:13

Föredragningslista Skatteutskottet 2001/02:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-09 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2001/02:12 m.m. Anmälan av inkomna skrivelser Anmälan av inkomna EU-handlingar 2. Fråga ang. yttrande över 2002 års ekonomiska vårproposition

2002-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:26

Föredragningslista Lagutskottet 2001/02:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:26 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-41 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Behandling av proposition 2001/02:138 om utökad resegaranti för konsumenter Bilagor: tidigare utsända Föredragande: Per Persson Anm.

2002-04-23 11:00:00

Utskottsmöte 2001/02:2

Föredragningslista Sammansatta Konstitutions- Och Utrikesutskottet 2001/02:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2001/02:2 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-08 KU:s sessionssal Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Betänkande KUU2 EU:s framtidsfrågor fortsatt beredning HJ 4. Övriga frågor

2002-04-23 10:00:00