Dokument & lagar (8 371 träffar)

Riksdagens protokoll 2014/15:123

1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Eva-Lena Jansson S avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrik Björck som suppleant i EU-nämnden. Förste vice talmannen

2015-09-10

Riksdagens protokoll 2014/15:123 (pdf, 337 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:122

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Marta Obminska M utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 27 augusti 2015 sedan Per Bill M avsagt

2015-09-03

Riksdagens protokoll 2014/15:122 (pdf, 897 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:121

1  Justering av protokoll Protokollen för den 5, 812, 1517, 22 och 23 juni justerades. 2  Anmälan om interpellationer Förste vice talmannen anmälde att 32 interpellationer hade framställts. 3  Anmälan om skriftliga frågor och svar Förste vice talmannen anmälde att 76 skriftliga frågor hade framställts och att 108 svar

2015-08-27

Riksdagens protokoll 2014/15:121 (pdf, 516 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:97

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:534 Till riksdagen Interpellation 2014/15:534 Fler stora event i Sverige av Rikard Larsson S Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 juni 2015. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och

2015-05-07

Riksdagens protokoll 2014/15:97 (pdf, 858 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:96

1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 april justerades. 2  Fastställande av dag för riksmötets start 2015/16 Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2015/16 skulle inledas tisdagen den 15 september. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2015-05-06

Riksdagens protokoll 2014/15:96 (pdf, 738 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:95

1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 april justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Anna-Lena Sörenson S avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet och att Mathias Tegnér S avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3 

2015-05-05

Riksdagens protokoll 2014/15:95 (pdf, 674 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:94

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 14 april justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:513 Till riksdagen Interpellation 2014/15:513 Backaundantaget och påminnelseavgifterna för trängselskatten i Göteborg av Robert Hannah

2015-04-29

Riksdagens protokoll 2014/15:94 (pdf, 750 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:93

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 april justerades. 2  Anmälan om ersättare Talmannen anmälde att Eva Lindh S skulle tjänstgöra som ersättare för Johan Löfstrand S under tiden för hans ledighet den 1 september31 december. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in:

2015-04-28

Riksdagens protokoll 2014/15:93 (pdf, 827 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:92

1  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Hanna Wigh SD avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet, att Carina Herrstedt SD avsagt sig uppdragen som ledamot i utbildningsutskottet och som suppleant i socialutskottet samt att Robert Stenkvist SD avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet.

2015-04-24

Riksdagens protokoll 2014/15:92 (pdf, 527 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:91

1  Justering av protokoll Protokollen för den 7 och 8 april justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Ålderspresidenten anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:27 för tisdagen den 21 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2015-04-23

Riksdagens protokoll 2014/15:91 (pdf, 822 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:90

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Larry Söder KD utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 25 april 2015 sedan Göran Hägglund KD

2015-04-22

Riksdagens protokoll 2014/15:90 (pdf, 1164 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:89

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:470 Till riksdagen Interpellation 2014/15:470 Statlig verksamhet på landsbygden av Sten Bergheden M Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 5 maj 2015. Skälet till dröjsmålet är anhörigs sjukdom. Stockholm

2015-04-21

Riksdagens protokoll 2014/15:89 (pdf, 638 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:106

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 31 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Gunnar Hedberg M2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit

2015-05-29

Riksdagens protokoll 2014/15:106 (pdf, 426 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:105

1  Justering av protokoll Protokollet för den 8 maj justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Lena Ek C avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet samt att Kristina Yngwe C avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 3 

2015-05-28

Riksdagens protokoll 2014/15:105 (pdf, 861 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:104

1  Justering av protokoll Protokollen för den 6 och 7 maj justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Anna-Karin Hatt C avsagt sig uppdraget som ersättare för riksdagsledamot. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation

2015-05-27

Riksdagens protokoll 2014/15:104 (pdf, 492 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:103

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:584 Till riksdagen Interpellation 2014/15:584 Åtgärder för näringslivet i Halland av Jörgen Warborn M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 5 juni 2015. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade

2015-05-26

Riksdagens protokoll 2014/15:103 (pdf, 671 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:102

1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 maj justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Sara Karlsson S avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Miljöpartiets riksdagsgrupp anmält Maria

2015-05-22

Riksdagens protokoll 2014/15:102 (pdf, 738 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:101

1  Avsägelser Talmannen meddelade att Maria Ferm MP avsagt sig uppdragen som ledamot i riksdagsstyrelsen och socialförsäkringsutskottet samt som suppleant i arbetsmarknadsutskottet, att Jonas Eriksson MP avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagsstyrelsen och att Rickard Persson MP avsagt sig uppdraget som suppleant

2015-05-21

Riksdagens protokoll 2014/15:101 (pdf, 368 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:99

1  Justering av protokoll Protokollen för den 21, 22, 23, 24 och 28 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Margareta Larsson SD återtagit sin plats i riksdagen från och med den 16 maj, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Heidi Karlsson SD3  Anmälan

2015-05-19

Riksdagens protokoll 2014/15:99 (pdf, 507 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:107

1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:36 för tisdagen den 26 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 3  Anmälan om fördröjda svar på

2015-06-02

Riksdagens protokoll 2014/15:107 (pdf, 636 kB)