Dokument & lagar (189 träffar)

Skatteutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-09-08 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny medarbetare Ordföranden hälsade Helena Winter välkommen som vikarierande föredragande i utskottets kansli. 2 Kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av direktiv 2011/16/EU

2015-09-08

Skatteutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-06-23 TID 13.0014.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteverkets verksamhet och organisation Generaldirektör Ingemar Hansson, Skatteverket, informerade och besvarade frågor om Skatteverkets verksamhet och organisation. 2 Justering av protokoll

2015-06-23

Skatteutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-05-26 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om besöket hos Svenskt Näringsliv den 3 juni. Anmälan till besöket cirkulerade

2015-05-26

Skatteutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-05-19 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:30. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om EU-konferensen i Bryssel den

2015-05-19

Skatteutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 2015-05-28 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:32. 2 Redovisning av skatteutgifter 2015 SkU25 Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse 2014/15:98 och motion.

2015-05-28

Skatteutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-06-11 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1 och 2 på föredragningslistan. 2

2015-06-11

Skatteutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Föredragande Mikael Pyka informerade om Högsta förvaltningsdomstolens

2014-11-27

Skatteutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-24 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Skatteförfarande och folkbokföring Statssekreterare Charlotte Svensson, departementsråd Lena Gustafson och ämnesråd Frank Walterson, Finansdepartementet, informerade och besvarade frågor.

2015-03-24

Skatteutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-03-19 TID 10.0010.15 10.2010.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:21. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om de två inkomna

2015-03-19

Skatteutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-03-12 TID 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:20. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen meddelade att mötet med gruppen för uppföljning

2015-03-12

Skatteutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-05 TID 10.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 2 EU-information Statssekreterare

2015-03-05

Skatteutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Aktuella EU-frågor Statssekreterare

2014-12-04

Skatteutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-19 TID 10.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa Jörgen Hellman S och Janine Alm Ericson MP välkomna till utskottet. 1 Beskattning av ideella föreningar Finansminister Magdalena Andersson och

2015-02-19

Skatteutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-03 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Lawen Redar S särskilt välkommen till sammanträdet. 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om

2015-02-03

Skatteutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-12 TID 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 Mervärdesskatt SkU19 Utskottet behandlade motioner. Utskottet beslutade att bjuda in finansminister Magdalena Andersson

2015-02-12

Skatteutskottets protokoll 2014/15:17

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-02-10 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Beskattning av ideella föreningar Representanter från Finansdepartementet informerade och besvarade frågor om beskattning av ideella föreningar. Från Finansdepartementet närvarade statssekreterare

2015-02-10

Skatteutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-01-29 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa Niklas Wykman M välkommen som ny ledamot i skatteutskottet. 1 Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikanska förenta staters

2015-01-29

Skatteutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen informerade om att kammarbehandling för betänkande 2014/15:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt,

2014-12-09

Skatteutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-01-20 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen informerade om att Riksidrottsförbundet

2015-01-20

Skatteutskottets protokoll 2014/15:9

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:8. 2 Kanslimeddelanden Inkomna handlingar enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen påminde om besöket hos Riksrevisionen på onsdag

2014-11-25