Dokument & lagar (29 träffar)

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 08:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:8 2. Val av andre vice ordförande under Anders Ygemans föräldraledighet 3. Justering av betänkande

2004-12-09 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:7 2. Frågan om utskottsinitiativ om bemyndigande för regeringen att under 2005 ingå vissa åtaganden

2004-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM10 INSPIRE en infrastruktur för geografisk information i Europa av

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om vilka verkningar de genomförda bostadsrättsombildningarna har haft Bilagor Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning I

2004-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av arbetetet med mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen av företrädare för Regeringskansliet, departementsråd

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:3 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2004-11-11 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av riksdagens utredningstjänst av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområde 31 Bostadspolitik

2004-10-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:1 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om naturresursfrågor och vattenrätt

2004-10-21 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:27 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen prop. 2004/05:1 om statsbudgetens fördelning

2004-10-14 10:00:00

Paginering