Dokument & lagar (32 träffar)

Proposition 2004/05:59

Regeringens proposition 2004/05:59 Miljökonsekvensbeskrivning enligt plan- och Prop. bygglagen, m.m. 2004/05:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 december 2004 Göran Persson Mona Sahlin Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I plan- och bygglagen 1987:10 finns


Utskottsberedning: 2004/05:BoU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2004/05:59 (pdf, 358 kB)

Proposition 2004/05:53

Regeringens proposition 2004/05:53 Ändringar i jordförvärvslagen 1979:230 Prop. 2004/05:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 december 2004 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar


Utskottsberedning: 2004/05:BoU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2004/05:53 (pdf, 1054 kB)

Proposition 2004/05:35

Regeringens proposition 2004/05:35 Herrelösa fastigheter samt ansvar för Prop. konkurskostnader 2004/05:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 2004 Göran Persson Jens Orback Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor om


Utskottsberedning: 2004/05:BoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2004/05:35 (pdf, 250 kB)

Proposition 2004/05:169

Regeringens proposition 2004/05:169 Tredimensionell fastighetsindelning Prop. kompletterande lagtekniska frågor 2004/05:169 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 juni 2005 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2005/06:BoU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2004/05:169 (pdf, 363 kB)

Proposition 2004/05:112

Regeringens proposition 2004/05:112 Ändrade regler för bostadsbidrag Prop. 2004/05:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2005 Mona Sahlin Ylva Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ändrade regler för bostadsbidrag.


Utskottsberedning: 2004/05:BoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2004/05:112 (pdf, 522 kB)

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m.

Budgetpropositionen för 2005 Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2004/05:1 Budgetpropositionen för 2005 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 regeringsformen sitt förslag till


Utskottsberedning: 2004/05:AU1 2004/05:BoU1 2004/05:FiU1 2004/05:FiU11 2004/05:FiU2 2004/05:FiU3 2004/05:FiU4 2004/05:FiU5 2004/05:FöU1 2004/05:JuU1 2004/05:KrU1 2004/05:KU1 2004/05:MJU1 2004/05:MJU2 2004/05:NU1 2004/05:NU2 2004/05:NU3 2004/05:SfU1 2004/05:SfU2 2004/05:SkU1 2004/05:SkU9 2004/05:SoU1 2004/05:TU1 2004/05:UbU1 2004/05:UbU2 2004/05:UU1 2004/05:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): , 245 bifall,

Proposition 2004/05:1 Förslag till statsbudget för 2005, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. (pdf, 1420 kB)

Proposition 2004/05:106

Regeringens proposition 2004/05:106 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen Prop. 2004/05:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 mars 2005 Bosse Ringholm Mona Sahlin Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2004/05:BoU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Utskottsmöte 2004/05:9

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:9 Datum och tid: 08:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:8 2. Val av andre vice ordförande under Anders Ygemans föräldraledighet 3. Justering av betänkande

2004-12-09 08:00:00

Utskottsmöte 2004/05:8

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:8 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:7 2. Frågan om utskottsinitiativ om bemyndigande för regeringen att under 2005 ingå vissa åtaganden

2004-11-25 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:7

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:7 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Föredragning av Regeringskansliets faktapromemoria 2004/05:FPM10 INSPIRE en infrastruktur för geografisk information i Europa av

2004-11-23 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:6

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om vilka verkningar de genomförda bostadsrättsombildningarna har haft Bilagor Program för bostadsutskottets offentliga utfrågning I

2004-11-18 09:00:00

Utskottsmöte 2004/05:5

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:5 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av arbetetet med mål- och resultatredovisning i budgetpropositionen av företrädare för Regeringskansliet, departementsråd

2004-11-16 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:4

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:4 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:3 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning

2004-11-11 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:3

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:3 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Redovisning av riksdagens utredningstjänst av underlag inför behandlingen av mål- och resultat inom politikområde 31 Bostadspolitik

2004-10-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:2

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:2 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:1 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden om naturresursfrågor och vattenrätt

2004-10-21 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:10

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:10 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:9 2. Föredragning av förslag i motioner från allmänna motionstiden 2004 m.fl. om byggfrågor AL

2005-02-01 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:1

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:1 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2003/04:27 2. Föredragning av förslag i budgetpropositionen prop. 2004/05:1 om statsbudgetens fördelning

2004-10-14 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:24 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU9 Ändrade regler för bostadsbidrag 3. Ev. övriga frågor

2005-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om forskning kring byggande i betong m.m. från Mats Björs, vd Betongvaruindustrin samt Evert Sandahl, vd Svenska

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av betänkande 2004/05:BoU7 Ändringar i jordförvärvslagen BB 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU10 Bostadsförsörjningsfrågor

2005-05-12 10:00:00

Paginering