Dokument & lagar (62 träffar)

Omröstning 2004/05:BOU9p8 Krav på konsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 8 Krav på konsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motion 2004/05:Bo12 yrkande 2. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 2 0 40 13

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo10 och 2004/05:Bo13. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0 0 28 m 0 42 0

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 9 Reformering av bostadsbidragen för att minska marginaleffekterna Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo11 yrkande 4 och 2004/05:Bo12 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 m, fp, kd Parti

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU9p2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn

Votering: betänkande 2004/05:BOU9 Ändrade regler för bostadsbidrag, förslagspunkt 2 Höjning av det särskilda bidraget för hemmavarande barn Riksdagen bifaller proposition 2004/05:112 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Fi11 yrkande 6 och 2004/05:Bo11 yrkande 1. Datum: 2005-06-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-03

Omröstning 2004/05:BOU10p9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 9 Översyn av vissa villkor för allmännyttiga bostadsföretag Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo257 yrkandena 1-4, 5 i denna del, 7 och 8 samt 2004/05:Bo320. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 v

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p7 Bostäder åt utsatta kvinnor

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 7 Bostäder åt utsatta kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo309 yrkande 7 och 2004/05:Bo313 yrkandena 1 och 2. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU10p1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Votering: betänkande 2004/05:BOU10 Bostadsförsörjningsfrågor, förslagspunkt 1 Avskaffande av lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Riksdagen avslår motionerna 2004/05:Bo301 yrkande 23 och 2004/05:Bo306 yrkande 21. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p6 Kompensationsprincipen - kompensationsfria förvärv m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 6 Kompensationsprincipen kompensationsfria förvärv m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motion 2004/05:Bo9

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 1 Slopande av jordförvärvslagen helt eller delvis m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N407 yrkande 5, 2004/05:Bo5 yrkande 2, 2004/05:Bo6 yrkandena 1-3 och 2004/05:Bo7 yrkandena 1-3. Datum: 2005-06-01 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU7p7 Kompensationsprincipen - företräde för fysiska personer

Votering: betänkande 2004/05:BOU7 Ändringar i jordförvärvslagen, förslagspunkt 7 Kompensationsprincipen företräde för fysiska personer Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordförvärvslagen 1979:230 i denna del. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:53 i denna del och avslår motionerna 2004/05:Bo8

2005-06-01

Omröstning 2004/05:BOU11p3 Lokalisering av mobiltelefonimaster m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU11 Planfrågor, förslagspunkt 3 Lokalisering av mobiltelefonimaster m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:So506 yrkande 5, 2004/05:MJ372 yrkande 5, 2004/05:MJ509 yrkandena 1, 2, 4 och 5, 2004/05:Bo207, 2004/05:Bo211, 2004/05:Bo218 yrkandena 1-5, 2004/05:Bo250 yrkandena 1 och 4-9, 2004/05:Bo256,

2005-05-26

Omröstning 2004/05:BOU11p1 Boende och buller m.m.

Votering: betänkande 2004/05:BOU11 Planfrågor, förslagspunkt 1 Boende och buller m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:N409 yrkande 25, 2004/05:Bo203, 2004/05:Bo215, 2004/05:Bo251 yrkandena 1-3 och 6, 2004/05:Bo307 yrkandena 9 och 10, 2004/05:Bo308 yrkande 9 och 2004/05:Bo310 yrkande 22. Datum: 2005-05-26 Omröstning

2005-05-26

Utskottsmöte 2004/05:25

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:25 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:24 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU9 Ändrade regler för bostadsbidrag 3. Ev. övriga frågor

2005-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:24

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:24 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Information om forskning kring byggande i betong m.m. från Mats Björs, vd Betongvaruindustrin samt Evert Sandahl, vd Svenska

2005-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:23

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:23 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av betänkande 2004/05:BoU7 Ändringar i jordförvärvslagen BB 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU10 Bostadsförsörjningsfrågor

2005-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:22

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:22 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2004/05:21 2. Justering av betänkande 2004/05:BoU11 Planfrågor LO/JB 3. Föredragning av förslag i den

2005-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2004/05:21

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:21 Datum och tid: 10:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2004/05:19 och 2004/05:20 2. Justering av yttrande 2004/05:BoU4y Forskning för ett bättre liv AL 3.

2005-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2004/05:20

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04 Föredragningslista Offentlig utfrågning om bostadsbidragen Bilagor Program för utskottets offentliga utfrågning Remissyttrande från LRF över Jordförvärvsutredningens betänkande SOU 2001:38 Ägande och struktur inom jord och

2005-04-21 09:00:00

Omröstning 2004/05:BOU8p2 Motionsförslagen

Votering: betänkande 2004/05:BOU8 Undantag från bestämmelser i plan- och bygglagen, förslagspunkt 2 Motionsförslagen Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ7 yrkande 2, 2004/05:MJ8 i denna del och 2004/05:MJ9 yrkande 21. Datum: 2005-04-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti

2005-04-21

Utskottsmöte 2004/05:19

Föredragningslista Bostadsutskottet 2004/05:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2004/05:19 Datum och tid: 11:00 Plats: Bostadsutskottets sammanträdesrum RÖ 5-37 Föredragningslista 1. Uppvaktning angående propositionsförslaget till ändringar i jordförvärvslagen av företrädarna för LRF Skogsägarna Jan Holmberg,

2005-04-19 11:00:00

Paginering