Dokument & lagar (1 047 träffar)

Utskottsmöte 2007/08:6

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:6 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan JM 2. Föredragning av Riksrevisionen med anledning

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av utkast till betänkande 2007/08:UU3 Tillämpning i fråga om Iran av lagen 1996:95 om vissa internationella sanktioner

2007-10-25 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning av företrädare för Sida och ramorganisationerna Forum Syd och Svenska Missionsrådet med anledning av rapporten RiR 2007:20

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 10:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Meddelanden och administrativa frågor 3. Granskning av utkast till betänkande UU3 Tillämpning i fråga

2007-10-18 10:30:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om rapport 2006/07:RFR7 Sveriges deltagande i EU:s biståndspolitik utredare Lena Sandström, RUT utredare Thomas Allvin,

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Utrikesutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:30 Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Föredragningslista 1. Föredragning om frågor rörande utlandsmyndigheterna kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD 2. Föredragning om vissa frågor om insats

2007-09-27 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av näringsutskottets yttrande 2007/08:NU1y Grönbok rörande europeiska området för forskningsverksamhet

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Föredragning av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 15 Studiestöd FPM-UbU2 jämte motionerna:

2007-10-18 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Kl. 11.00 Universitetskansler Anders Flodström informerar om Högskoleverkets kommande verksamhet 2. Kl. 11.30 Statssekreterare Peter Honeth och kanslirådet

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-ÖVERLÄGGNING MED NÄRINGSDEPARTEMENTET Saksamråd med statsrådet Åsa Torstensson om Galileo samt information om andra aktuella EU-frågor inom trafikutskottets beredningsområde

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM SAMBANDET MELLAN INFRASTRUKTUR OCH HÅLLBAR TILLVÄXT Bilagor 1. Program 2. Inbjudna deltagare 3.

2007-10-25 09:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN SIKA Generaldirektör Kjell Dahlström och utredare Per-Åke Vikman från SIKA informerar om myndighetens verksamhet, uppföljning av de transportpolitiska

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2007/08:1 från den 25 september 2007 2. EN EFFEKTIVARE LAG OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Justering av betänkande 2007/08:TU2

2007-10-18 09:30:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. VAL AV ORDFÖRANDE 2. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare från Näringsdepartementet, informerar inför rådsmöte

2007-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:5

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Karin Johansson. Två PM bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering av protokoll från sammanträdet den 23 oktober.

2007-10-30 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:4

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information från statssekreterare Ragnwi Marcelind. Aktuella EU-frågor inom socialutskottets beredningsområde hösten 2007 samt inkomna EU-dokument. PM innehållande

2007-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:3

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:3 Datum och tid: 09:15 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av statssekreteraren Karin Johansson ang. tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2007, anslaget 13:2 Bidrag för läkemedelsförmånerna2. Godkännande

2007-10-18 09:15:00

Utskottsmöte 2007/08:2

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den offentliga utfrågningen den 19 september. 3. Preliminär behandling av fråga om yttrande till

2007-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2007/08:1

Föredragningslista Socialutskottet 2007/08:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:1 Datum och tid: 09:30 Plats: Andrakammarsalen Föredragningslista Offentlig utfrågning på temat våld mot äldre. Inbjudan och program bifogas.

2007-09-19 09:30:00