Dokument & lagar (29 träffar)

Omröstning 2006/07:KUU1p1 EU:s fördrag

Votering: betänkande 2006/07:KUU1 EU:s fördrag, förslagspunkt 1 EU:s fördrag Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om EU:s fördrag. Datum: 2007-06-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 110 0 1 19 m 80

2007-06-20

Omröstning 2003/04:KUU1p89 Miljöbestämmelser

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 89 Miljöbestämmelser Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkandena 35 och 36, 2003/04:K13 yrkande 49 och 2003/04:MJ434 yrkande 8. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 114

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p65 Asylpolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 65 Asylpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 29, 2003/04:K8 yrkande 19, 2003/04:K9 yrkande 20, 2003/04:K10 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K12 yrkandena 15 och 16 och 2003/04:K13 yrkande 44. Datum:

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p42 De nationella parlamentens roll

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 42 De nationella parlamentens roll Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K431 yrkandena 6 och 7, 2002/03:K432 yrkande 7 i denna del, 2003/04:K2 yrkandena 17-19, 2003/04:K8 yrkande 2, 2003/04:K9 yrkande 10, 2003/04:K10

2003-11-20

Omröstning 2002/03:KUU1p3 Grundläggande värderingar, m.m.

Votering: betänkande 2002/03:KUU1 Europeiska unionens framtidsfrågor ettkonstitutionellt fördrag för EU, förslagspunkt 3 Grundläggande värderingar, m.m. Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkandena 8 i denna del och 9, 2002/03:K379 yrkande 6, 2002/03:K431 yrkandena 3-5, 2002/03:K432 yrkande 5 i denna del, 2002/03:U324

2003-04-10

Omröstning 2003/04:KUU1p87 Miljöpolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 87 Miljöpolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 28, 2003/04:K9 yrkande 30 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 36 och 2003/04:K13 yrkandena 60 och 61. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p18 Kristendomen i ingressen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 18 Kristendomen i ingressen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 1 och 2003/04:K416 yrkande 7. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 kd Parti Ja Nej Avstående

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p10 Flexibilitetsklausulen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 10 Flexibilitetsklausulen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 23 i denna del, 2003/04:K8 yrkande 6, 2003/04:K9 yrkande 3 i denna del, 2003/04:K12 yrkande 8 i denna del och 2003/04:K13 yrkande 14. Datum: 2003-11-20

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p56 Skattefrågor

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 56 Skattefrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 34, 2003/04:K9 yrkande 14 och 2003/04:K13 yrkandena 52-54. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 63 c, fp, kd, mp

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p70 Försvarsfrågor

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 70 Försvarsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 24 i denna del, 2003/04:K8 yrkandena 22-24, 2003/04:K9 yrkandena 23 i denna del, 24, 26 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 29, 2003/04:K12 yrkande

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p20 Folkhälsa

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 20 Folkhälsa Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K6 i denna del, 2003/04:K7 och 2003/04:K12 yrkande 20. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 c, fp, kd, mp Parti Ja Nej

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p1 Samarbete i Europeiska unionen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 1 Samarbete i Europeiska unionen Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkandena 3, 4 och 7, 2002/03:K432 yrkandena 1 och 4, 2003/04:K8 yrkande 5, 2003/04:K10 yrkandena 1-3, 2003/04:K12 yrkande 1, 2003/04:K353, 2003/04:K416

2003-11-20

Omröstning 2002/03:KUU2p1 EU:s yttre förbindelser i ett framtida konstitutionellt fördrag

Votering: betänkande 2002/03:KUU2 EU:s yttre förbindelser i ett framtidakonstitutionellt fördrag, förslagspunkt 1 EU:s yttre förbindelser i ett framtida konstitutionellt fördrag Riksdagen avslår motion 2002/03:U10. Datum: 2003-06-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående

2003-06-10

Omröstning 2002/03:KUU1p2 Ordförande i Europeiska rådet och ministerrådet

Votering: betänkande 2002/03:KUU1 Europeiska unionens framtidsfrågor ettkonstitutionellt fördrag för EU, förslagspunkt 2 Ordförande i Europeiska rådet och ministerrådet Riksdagen avslår motion 2002/03:K432 yrkande 5 i denna del. Datum: 2003-04-10 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s Parti

2003-04-10

Omröstning 2002/03:KUU3p1 Europol och Eurojust

Votering: betänkande 2002/03:KUU3 EU:s rättsliga frågor i ett framtidakonstitutionellt fördrag, förslagspunkt 1 Europol och Eurojust Riksdagen avslår motion 2002/03:U323 yrkande 16. Datum: 2003-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 132 0

2003-06-10

Omröstning 2002/03:KUU1p1 Fördragsstruktur

Votering: betänkande 2002/03:KUU1 Europeiska unionens framtidsfrågor ettkonstitutionellt fördrag för EU, förslagspunkt 1 Fördragsstruktur Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K288 yrkande 8 i denna del, 2002/03:K431 yrkande 1 och 2002/03:U326 yrkandena 15 i denna del och 16. Datum: 2003-04-10 Omröstning i motivfrågan

2003-04-10

Omröstning 2003/04:KUU1p57 EMU:s tredje steg

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 57 EMU:s tredje steg Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 37, 2003/04:K9 yrkande 32, 2003/04:K13 yrkande 62, 2003/04:K377 och 2003/04:K381 yrkande 1. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p84 Målen för jordbrukspolitiken

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 84 Målen för jordbrukspolitiken Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 27, 2003/04:K10 yrkande 35 och 2003/04:K13 yrkande 67. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 110

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p76 Solidaritetsklausulen

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 76 Solidaritetsklausulen Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K8 yrkande 30, 2003/04:K9 yrkandena 25 och 27 i denna del, 2003/04:K10 yrkande 31 och 2003/04:K13 yrkande 35. Datum: 2003-11-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2003-11-20

Omröstning 2003/04:KUU1p69 Utrikesministern

Votering: betänkande 2003/04:KUU1 Europeiska konventet om EU:s framtid skr.2003/04:13förslagspunkt 69 Utrikesministern Riksdagen avslår motionerna 2003/04:K2 yrkande 12, 2003/04:K8 yrkande 12, 2003/04:K9 yrkande 8, 2003/04:K10 yrkande 18, 2003/04:K12 yrkande 12 och 2003/04:K13 yrkandena 6 och 7. Datum: 2003-11-20

2003-11-20

Paginering