Dokument & lagar (70 träffar)

Yttrande 1989/90:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1989/90:UbUly En ny regional statlig förvaltning prop. 1988/89:154 1989/90 UbUly Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 7 september 1989 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UbU1 (pdf, 200 kB)

Yttrande 1989/90:UU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UU3y Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter 1988/89 UU3y Till Socialutskottet Socialutskottet har med beslut den 3 april 1990 berett utrikesutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1989/90:107

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU3 (pdf, 140 kB)

Yttrande 1989/90:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UU2y Förvärv av tomt för nytt kansli i Bonn Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 mars beslutat bereda utrikesutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bilaga 9 om treårsplanen för byggnadsstyrelsens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU2 (pdf, 32 kB)

Yttrande 1989/90:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utrikesutskottets yttrande 1989/90:UUly Resurser till allsidig Europainformation Till näringsutskottet Utrikesutskottet har beslutat att till näringsutskottet överlämna motion 1989/90:U305 mp om resurser till allsidig Europainformation. I samband därmed vill

1989-12-31

Yttrande 1989/90:UU1 (pdf, 71 kB)

Yttrande 1989/90:TU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttranje 1989/90:TU2y Regionalpolitik för 90-talet Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har berett trafikutskottet tillSlle att yttra sig över proposition 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet jämte motioner som har

1989-12-31

Yttrande 1989/90:TU2 (pdf, 519 kB)

Yttrande 1989/90:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrancde 1989/90:TUly Trafiknykterhetsbrotten m.m. Till justitieutskottet 7rafikutskottet beslutade den 19 september 1989 att utskottet skulle avge yttrande till justitieutskottet över den till detta utskott hänvisade propositionen 1989/90:2

1989-12-31

Yttrande 1989/90:TU1 (pdf, 219 kB)

Yttrande 1989/90:SoU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1989/90:SoU5y Arkiv m.m. Till kulturutskottet KuUurutskottet  har  berett socialutskottet  tillfålle  att  yttra sig över proposition 1989/90:72 om arkiv m.m. jämte eventuella motioner. Socialutskottet begränsar sitt yttrande till

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SoU5 (pdf, 124 kB)

Yttrande 1989/90:SoU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1989/90:SoU4y Tillfällig föräldrapenning vid stängning av daghem, m.m. 1989/90 SoU4y Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har hemställt om socialutskottets yttrande över ett antal motioner om tillfållig föräldrapenning

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SoU4 (pdf, 150 kB)

Yttrande 1989/90:SoU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1989/90:SoU3y Länsstyrelserna Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:100 bilaga 15 s. 6092 om anslag till länsstyrelserna jämte motionerna 1989/90:Bo301,

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SoU3 (pdf, 274 kB)

Yttrande 1989/90:SoU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1989/90:SoU2y Riksdagens skrivelser Till konstitutionsutskottet Utskottet 1 samband med behandlingen av regeringens proposition 1987/88:22 Vissa grundlagsfrågor m.m. som grundas på folkstyrelsekommitténs förslag rörande riksdagens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SoU2 (pdf, 161 kB)

Yttrande 1989/90:SoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialutskottets yttrande 1989/90:SoUly En ny regional statlig förvaltning Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har berett socialutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1988/89:154 En ny regional statlig förvaltning. Med anledning av propositionen

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SoU1 (pdf, 131 kB)

Yttrande 1989/90:SfU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU5y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 maj 1990 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:150 jämte motioner såvitt dessa

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU5 (pdf, 103 kB)

Yttrande 1989/90:SfU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU4y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 SfU4y Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda socialförsäkringsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:110

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU4 (pdf, 450 kB)

Yttrande 1989/90:SfU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU3y FN-konventionen om barnets rättigheter Till socialutskottet Socialutskottet har den 3 april 1990 berett socialförsäkringsutskottet tillfalle att yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107 om godkännande

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU3 (pdf, 273 kB)

Yttrande 1989/90:SfU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfU2y Studiestöd vid undervisning i svenska m.m. 1989/90 SfU2y Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har den 20 mars 1990 berett socialförsäkringsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU2 (pdf, 363 kB)

Yttrande 1989/90:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande 1989/90:SfUly Regeringens skrivelse 1989/90:75 Till konstitutionsutskottet Socialförsäkringsutskottet har beretts tillSIIe att yttra sig över regeringens skrivelse 1989/90:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens

1989-12-31

Yttrande 1989/90:SfU1 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1989/90:LU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU5y Reformerad inkomst- och företagsbeskattning 1989/90 LU5y Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfålle att yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU5 (pdf, 69 kB)

Yttrande 1989/90:LU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU4y Godkännade av FN-konventionen om barnets rätdgheter 1989/90 LU4y Till socialutskottet Socialutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över de delar av proposition 1989/90:107 om godkännande av FN-konventionen

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU4 (pdf, 136 kB)

Yttrande 1989/90:LU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU3y Ny summarisk process Till justitieutskottet Justitieutskottet har berett lagutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1989/90:85 om ny summarisk process jämte motionerna 1989/90:Ju402 av Gunilla André m.fl c1989/90:Ju23

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU3 (pdf, 359 kB)

Yttrande 1989/90:LU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Lagutskottets yttrande 1989/90:LU2y Handelsregistret i Stockholm Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har beslutat bereda lagutskottet tillfalle att yttra sig över proposition 1989/90:100, bilaga 15 civildepartementet om anslag till länsstyrelserna s.

1989-12-31

Yttrande 1989/90:LU2 (pdf, 97 kB)
Paginering