Dokument & lagar (61 träffar)

Yttrande 2003/04:UbU2y

Utbildningsutskottets yttrande 2003/04:UbU2y Utvecklingen inom den kommunala sektorn Till finansutskottet Finansutskottet har den 25 maj 2004 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2003/04:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn med motioner i de delar som

2004-01-01

Yttrande 2003/04:UbU2y (doc, 63 kB)

Yttrande 2003/04:UbU1y

Utbildningsutskottets yttrande 2003/04:UbU1y Tilläggsbudget för år 2004 Till finansutskottet Finansutskottet har den 20 april 2004 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2004 års ekonomiska vårproposition 2003/04:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2004 och de motioner som

2004-01-01

Yttrande 2003/04:UbU1y (doc, 56 kB)

Yttrande 2003/04:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2003/04:UU2y Spelregler för globala marknader svensk strategi för ökad internationell finansiell stabilitet Till finansutskottet Finansutskottet har berett utrikesutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2002/03:118 Spelregler för globala marknader svensk strategi för

2004-01-01

Yttrande 2003/04:UU2y (doc, 115 kB)

Yttrande 2003/04:UU1y

Utrikesutskottets yttrande 2003/04:UU1y Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 16 oktober 2003 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att senast den 28 oktober kl. 18.00 yttra sig över budgetpropositionen 2002/03:1 utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte

2004-01-01

Yttrande 2003/04:UU1y (doc, 82 kB)

Yttrande 2003/04:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU4y Tilläggsbudget för år 2004 utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Inledning Finansutskottet beslöt den 20 april 2004 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2004 års ekonomiska vårproposition prop. 2003/04:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU4y (doc, 77 kB)

Yttrande 2003/04:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU3y Trängselskatt Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat att bereda bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:145 om trängselskatt jämte följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. I sitt yttrande tar trafikutskottet främst

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU3y (doc, 126 kB)

Yttrande 2003/04:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 2004 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU2y (doc, 58 kB)

Yttrande 2003/04:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU1y Europeiska konventet om EU:s framtid skr. 2003/04:13 Till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet har den 24 september 2003 berett samtliga övriga utskott utom konstitutionsutskottet och utrikesutskottet tillfälle

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU1y (doc, 58 kB)

Yttrande 2003/04:SoU5y

Socialutskottets yttrande 2003/04:SoU5y Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2004 Till finansutskottet Finansutskottet har den 20 april 2004 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över 2004 års ekonomiska vårproposition prop. 2003/04:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2004

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SoU5y (doc, 66 kB)

Yttrande 2003/04:SoU4y

Socialutskottets yttrande 2003/04:SoU4y Gränser för genpatent m.m. genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar Till lagutskottet Lagutskottet har den 22 januari 2004 beslutat bereda socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:55 Gränser för genpatent m.m. genomförande

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SoU4y (doc, 59 kB)

Yttrande 2003/04:SoU3y

Socialutskottets yttrande 2003/04:SoU3y Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 16 oktober 2003 berett socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, jämte dels motioner

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SoU2y

Socialutskottets yttrande 2003/04:SoU2y Europeiska konventet om EU:s framtid Till sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet har beslutat att bereda övriga utskott utom konstitutions- och utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2003/04:13 Europeiska

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SoU2y (doc, 52 kB)

Yttrande 2003/04:SoU1y

Socialutskottets yttrande 2003/04:SoU1y Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 30 september 2003 beslutat bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 volym 1 i vad avser den ekonomiska

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SoU1y (doc, 76 kB)

Yttrande 2003/04:SkU3y

Skatteutskottets yttrande 2003/04:SkU3y Behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett skatteutskottet och övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SkU3y (doc, 77 kB)

Yttrande 2003/04:SkU2y

Skatteutskottets yttrande 2003/04:SkU2y Europeiska konventet om EU:s framtid Till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet har berett samtliga övriga utskott utom konstitutionsutskottet och utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2003/04:13

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SkU2y (doc, 59 kB)

Yttrande 2003/04:SkU1y

Skatteutskottets yttrande 2003/04:SkU1y Skattefrågor i budgetpropositionen för 2004 Till finansutskottet Sammanfattning Utskottet tillstyrker att regeringens förslag om åtgärder på skatteområdet genomförs med viss justering av förslaget om kraftvärmebeskattning och har inte någon invändning mot de bedömningar som regeringen

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SkU1y (doc, 488 kB)

Yttrande 2003/04:SfU4y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2003/04:SfU4y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 2004 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SfU4y (doc, 61 kB)

Yttrande 2003/04:SfU3y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2003/04:SfU3y Europeiska unionens utvidgning 2004 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 18 november 2003 berett socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:25 Europeiska unionens utvidgning 2004, i de delar som rör utskottets beredningsområde

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SfU3y (doc, 60 kB)

Yttrande 2003/04:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2003/04:SfU2y Europeiska konventet om EU:s framtid Till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet har den 24 september 2003 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2003/04:13

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SfU2y (doc, 90 kB)

Yttrande 2003/04:SfU1y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2003/04:SfU1y Ramar för utgiftsområdena 8, 10, 11 och 12 m.m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 30 september 2003 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken

2004-01-01

Yttrande 2003/04:SfU1y (doc, 168 kB)
Paginering