Dokument & lagar (37 träffar)

Yttrande 2009/10:CU1y

2009/10:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2009/10:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2009-10-20

Yttrande 2009/10:CU1y (pdf, 54 kB)

Yttrande 2008/09:CU3y

2008/09:CU3 Stockholmsprogrammet Civilutskottets yttrande 2008/09:CU3 Stockholmsprogrammet Till justitieutskottet Kammaren har i enlighet med 10 kap. 4 riksdagsordningen den 23 juni 2009 hänvisat Europeiska kommissionens meddelande Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, KOM2009 262 slutlig,

2009-08-24

Yttrande 2008/09:CU3y (pdf, 40 kB)

Yttrande 2008/09:CU2y

2008/09:CU2 Prövning av vindkraft Civilutskottets yttrande 2008/09:CU2 Prövning av vindkraft Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har den 2 april 2009 beslutat att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:146 Prövning av vindkraft. Två motioner 2008/09:MJ8 av

2009-05-05

Yttrande 2008/09:CU2y (pdf, 77 kB)

Yttrande 2008/09:CU1y

2008/09:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2008/09:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2008-10-29

Yttrande 2008/09:CU1y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2007/08:CU4y

2007/08:CU4 Hovrättens prövning i familjemål Civilutskottets yttrande 2007/08:CU4 Hovrättens prövning i familjemål Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 13 maj 2008 beslutat att bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:139 En modernare rättegång några ytterligare frågor jämte

2008-05-21

Yttrande 2007/08:CU4y (pdf, 102 kB)

Yttrande 2007/08:CU3y

2007/08:CU3 Indelning i utgiftsområden Civilutskottets yttrande 2007/08:CU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2007/08:100, 2008 års ekonomiska vårproposition, punkterna 211, jämte eventuella motioner

2008-05-15

Yttrande 2007/08:CU3y (pdf, 94 kB)

Yttrande 2007/08:CU2y

2007/08:CU2 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri Civilutskottets yttrande 2007/08:CU2 Ökade möjligheter att ingripa mot rattfylleri och sjöfylleri Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 13 mars 2008 beslutat att bereda skatteutskottet respektive civilutskottet tillfälle att yttra sig

2008-04-14

Yttrande 2007/08:CU2y (pdf, 106 kB)

Yttrande 2007/08:CU1y

2007/08:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2007/08:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2007-10-23

Yttrande 2007/08:CU1y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2006/07:CU1y

Civilutskottets yttrande 2006/07:CU1 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över regeringens proposition 2006/07:100, 2007 års ekonomiska vårproposition, punkterna 4–14, jämte eventuella motioner som kan komma att väckas i de

2007-05-23

Yttrande 2006/07:CU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 1982/83:CU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:4 y om ägarlägenheter Till lagutskottet Lagutskottet har beslutat inhämta yttrande från civilutskottet över motion 1982/83:362 m yrkande 1. Motionärerna hemställer där att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU4 (pdf, 94 kB)

Yttrande 1982/83:CU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:3 y om inrättande av lokala samhällsmyndigheter TiU skatteutskottet Skatteutskottet har berett civilutskottet tillfälle att senast den 8 mars 1983 avge yttrande över motion 1982/83:872 cEn bättre utformning av den statliga

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU3 (pdf, 81 kB)

Yttrande 1982/83:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:2 y över förslag till ny vattenlag m. m. prop. 1981/82:130 Till jordbruksutskottet Jordbruksutskottet har berett civilutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 1981/82:130 med förslag till ny vattenlag m. m.

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU2 (pdf, 304 kB)

Yttrande 1982/83:CU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1982/83:ly över förslag 1981/82:22 om riksdagens utskott, m. m. TiU konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett övriga riksdagsutskott tillfälle att senast den 1 november 1982 yttra sig över rubricerade förslag jämte vissa

1982-12-31

Yttrande 1982/83:CU1 (pdf, 112 kB)

Yttrande 1981/82:CU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. CU 1981/82:8 y Civilutskottets yttrande 1981/82:8 y över förslag om förnyelse av äldre arbetsområden Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett civilutskottet fillfälle att yttra sig över mofion 1981/82:2309 av Olof Palme m. fl.yrkande 18, vari

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU8 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1981/82:CU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. CU 1981/82:7 y Civilutskottets yttrande 1981/82:7 y om införande av hyreshusavgift prop. 1981/82:124, bil. 2 Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat bereda civilutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1981/82:124 bilaga 2 om införande

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU7 (pdf, 374 kB)

Yttrande 1981/82:CU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:6 y om anslag till civilbefälhavarna m. m. prop. 1981/82:100 och 102 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har dels berett civilutskottet fillfälle att senast den 15 april 1982 yttra sig över proposition 1981/82:102 om

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU6 (pdf, 184 kB)

Yttrande 1981/82:CU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:5 y om prioriterade bottenlån till vissa lokaler Till finansutskottet Finansutskottet har den 11 februari 1982 beslutat bereda civilutskottet tillfälle att om möjligt senast den 12 mars 1982 avge yttrande över motion 1981/82:696

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU5 (pdf, 245 kB)

Yttrande 1981/82:CU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:4 y över motion om lagfartskostnaden vid nybyggnad Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett civilutskottet tillfälle att avge yttrande över motion 1980/81:1150 av Börje Hörnlund c1 motionen hemställs att riksdagen

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU4 (pdf, 61 kB)

Yttrande 1981/82:CU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:3 y över motioner om hyreslagstiftningen Till lagutskottet Lagutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över motionerna 1980/81: 895 av Tore Claeson vpk och Inga Lantz vpk vari föreslås att riksdagen hos

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU3 (pdf, 71 kB)

Yttrande 1981/82:CU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Civilutskottets yttrande 1981/82:2 y över motion om lagregleringen av ytjordvärmeanläggningar, m. m. Till lagutskottet Lagutskottet har berett civilutskottet tillfälle att yttra sig över motion 1980/81:373 av Per Olof Håkansson s vari hemställs att riksdagen

1981-12-31

Yttrande 1981/82:CU2 (pdf, 36 kB)
Paginering