Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2008/09:KU7y

2008/09:KU7 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU7 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 11 juni 2009 att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra

2009-08-19

Yttrande 2008/09:KU7y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2008/09:KU6y

2008/09:KU6 Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU6 Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 19 maj avge yttrande

2009-05-20

Yttrande 2008/09:KU6y (pdf, 38 kB)

Yttrande 2008/09:TU2y

2008/09:TU2 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Trafikutskottets yttrande 2008/09:TU2 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har den 2 april 2009 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 2008/09:162 En sammanhållen

2009-05-14

Yttrande 2008/09:TU2y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2008/09:TU1y

2008/09:TU1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2008/09:TU1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens

2009-04-23

Yttrande 2008/09:TU1y (pdf, 23 kB)

Yttrande 2008/09:KU4y

2008/09:KU4 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU4 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 24 mars 2009 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över

2009-04-23

Yttrande 2008/09:KU4y (pdf, 63 kB)

Yttrande 2008/09:KU5y

2008/09:KU5 Verksamheten i Europeiska unionen 2008 Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU5 Verksamheten i Europeiska unionen 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten

2009-04-17

Yttrande 2008/09:KU5y (pdf, 60 kB)

Yttrande 2008/09:KU1y

2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 september 2008 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 Förslag

2008-10-31

Yttrande 2008/09:KU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2008/09:KU3y

2008/09:KU3 Lissabonfördraget Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 oktober 2008 berett bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2008-10-30

Yttrande 2008/09:KU3y (pdf, 270 kB)

Yttrande 2008/09:KU2y

2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Till justitieutskottet Justitieutskottet har under sin behandling av proposition 2008/09:14 Godkännande av rådets beslut om

2008-10-27

Yttrande 2008/09:KU2y (pdf, 96 kB)

Yttrande 1987/88:KU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:6 y om reglerna för sammansättningen av löntagarfondstyrelserna KU 1987/88:6 y Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett konstitufionsutskottet tillfälle att yttra sig över två motioner 1986/87:N359 och

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU6 (pdf, 60 kB)

Yttrande 1987/88:KU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:5 y om riksdagens revisorer och deras kansli jämte motion KU 1987/88:5 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett utskottet tillfälle att avge yttrande rörande proposition 1987/88:100 bilaga 17 Riksdagen

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU5 (pdf, 106 kB)

Yttrande 1987/88:KU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:4 y angående Sverige och den västeuropeiska integrationen prop. 1987/88:66 jämte motioner KU 1987/88:4 y. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU4 (pdf, 184 kB)

Yttrande 1987/88:KU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:3 y om överlämnande av förvaltningsuppgift till utländsk medborgare prop. 1987/88:26 och motion 1987/88:Ju6 KU 1987/88:3 y Till justitieutskottet Justitieutskottet har hemställt om konstitutionsutskottets yttrande

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU3 (pdf, 132 kB)

Yttrande 1987/88:KU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:2 y angående förslag om Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond förs. 1987/88:6 KU 1987/88:2 y Till finansutskottet Finansutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över de konstitutionella

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU2 (pdf, 114 kB)

Yttrande 1987/88:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande 1987/88:1 y över proposition 1986/87:158 om ny organisation för folkbokföring samt motioner KU 1987/88:1 y Till skatteutskottet Skatteutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över deb proposition

1987-12-31

Yttrande 1987/88:KU1 (pdf, 113 kB)