Dokument & lagar (17 träffar)

Yttrande 2008/09:KU7y

2008/09:KU7 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU7 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 11 juni 2009 att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra

2009-08-19

Yttrande 2008/09:KU7y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2008/09:KU6y

2008/09:KU6 Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU6 Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 19 maj avge yttrande

2009-05-20

Yttrande 2008/09:KU6y (pdf, 38 kB)

Yttrande 2008/09:TU2y

2008/09:TU2 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Trafikutskottets yttrande 2008/09:TU2 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har den 2 april 2009 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 2008/09:162 En sammanhållen

2009-05-14

Yttrande 2008/09:TU2y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2008/09:TU1y

2008/09:TU1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2008/09:TU1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens

2009-04-23

Yttrande 2008/09:TU1y (pdf, 23 kB)

Yttrande 2008/09:KU4y

2008/09:KU4 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU4 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 24 mars 2009 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över

2009-04-23

Yttrande 2008/09:KU4y (pdf, 63 kB)

Yttrande 2008/09:KU5y

2008/09:KU5 Verksamheten i Europeiska unionen 2008 Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU5 Verksamheten i Europeiska unionen 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten

2009-04-17

Yttrande 2008/09:KU5y (pdf, 60 kB)

Yttrande 2008/09:KU1y

2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 september 2008 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 Förslag

2008-10-31

Yttrande 2008/09:KU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2008/09:KU3y

2008/09:KU3 Lissabonfördraget Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 oktober 2008 berett bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2008-10-30

Yttrande 2008/09:KU3y (pdf, 270 kB)

Yttrande 2008/09:KU2y

2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Till justitieutskottet Justitieutskottet har under sin behandling av proposition 2008/09:14 Godkännande av rådets beslut om

2008-10-27

Yttrande 2008/09:KU2y (pdf, 96 kB)

Yttrande 2001/02:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2001/02:TU3y Riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har den 21 mars 2002 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2001/02:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen

2002-01-01

Yttrande 2001/02:TU3y (doc, 57 kB)

Yttrande 2001/02:TU2Y

Trafikutskottets yttrande 2001/02:TU2y Version 2 den 22 februari 2002 Den gemensamma transport-politiken fram till 2010: Vägval inför framtiden Europeiska kommissionens vitbok Till EU-nämnden Trafikutskottet har beslutat avge yttrande till EU-nämnden över Europeiska kommissionens vitbok om den gemensamma transportpolitiken

2002-01-01

Yttrande 2001/02:TU2Y (doc, 118 kB)

Yttrande 2001/02:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2001/02:TU1y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Inledning Konstitutionsutskottet har den 15 maj 2001 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2000/01:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2002-01-01

Yttrande 2001/02:TU1y (doc, 58 kB)

Yttrande 2001/02:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2001/02:KU5y Tilläggsbudget för år 2002 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 16 april 2002 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2002 års ekonomiska vårproposition prop. 2001/02:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten

2002-01-01

Yttrande 2001/02:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2001/02:KU4y Ikraftträdande av lag Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 16 april 2002 och den 24 april 2002 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:177 respektive proposition 2001/02:127 såvitt avser ikraftträdandebestämmelser till vissa

2002-01-01

Yttrande 2001/02:KU4y (doc, 67 kB)

Yttrande 2001/02:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2001/02:KU3y Märkningsdirektivet om tobaksvaror Till socialutskottet Socialutskottet har den 19 mars 2002 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror jämte motioner. En motion har väckts med anledning

2002-01-01

Yttrande 2001/02:KU3y (doc, 87 kB)

Yttrande 2001/02:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2001/02:KU2y Tilläggsbudget för budgetåret 2001 prop. 2001/02:1 Till finansutskottet Finansutskottet har den 20 september 2001 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser tilläggsbudget

2002-01-01

Yttrande 2001/02:KU2y (doc, 53 kB)

Yttrande 2001/02:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 2001/02:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 20 september 2001 beslutat bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2001/02:1 Budgetpropositionen för 2002 volym 1 i vad avser den ekonomiska politiken och

2002-01-01

Yttrande 2001/02:KU1y (doc, 68 kB)