Dokument & lagar (19 träffar)

Yttrande 2008/09:KU7y

2008/09:KU7 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU7 Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 11 juni 2009 att bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra

2009-08-19

Yttrande 2008/09:KU7y (pdf, 138 kB)

Yttrande 2008/09:KU6y

2008/09:KU6 Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU6 Vårtilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 21 april 2009 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 19 maj avge yttrande

2009-05-20

Yttrande 2008/09:KU6y (pdf, 38 kB)

Yttrande 2008/09:TU2y

2008/09:TU2 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Trafikutskottets yttrande 2008/09:TU2 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har den 2 april 2009 berett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 2008/09:162 En sammanhållen

2009-05-14

Yttrande 2008/09:TU2y (pdf, 169 kB)

Yttrande 2008/09:TU1y

2008/09:TU1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Trafikutskottets yttrande 2008/09:TU1 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 26 mars 2009 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens

2009-04-23

Yttrande 2008/09:TU1y (pdf, 23 kB)

Yttrande 2008/09:KU4y

2008/09:KU4 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU4 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 24 mars 2009 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över

2009-04-23

Yttrande 2008/09:KU4y (pdf, 63 kB)

Yttrande 2008/09:KU5y

2008/09:KU5 Verksamheten i Europeiska unionen 2008 Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU5 Verksamheten i Europeiska unionen 2008 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 2 april 2009 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2008/09:85 Årsboken om EU Berättelse om verksamheten

2009-04-17

Yttrande 2008/09:KU5y (pdf, 60 kB)

Yttrande 2008/09:KU1y

2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU1 Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 18 september 2008 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2008/09:1 Budgetpropositionen för 2009 Förslag

2008-10-31

Yttrande 2008/09:KU1y (pdf, 104 kB)

Yttrande 2008/09:KU3y

2008/09:KU3 Lissabonfördraget Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU3 Lissabonfördraget Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 oktober 2008 berett bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2007/08:168 Lissabonfördraget och de motioner som väckts med anledning av propositionen

2008-10-30

Yttrande 2008/09:KU3y (pdf, 270 kB)

Yttrande 2008/09:KU2y

2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Konstitutionsutskottets yttrande 2008/09:KU2 Godkännande av rådets beslut om inrättande av Europeiska polisbyrån Till justitieutskottet Justitieutskottet har under sin behandling av proposition 2008/09:14 Godkännande av rådets beslut om

2008-10-27

Yttrande 2008/09:KU2y (pdf, 96 kB)

Yttrande 2003/04:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU4y Tilläggsbudget för år 2004 utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Inledning Finansutskottet beslöt den 20 april 2004 att bereda övriga berörda utskott tillfälle att yttra sig över 2004 års ekonomiska vårproposition prop. 2003/04:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU4y (doc, 77 kB)

Yttrande 2003/04:TU3y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU3y Trängselskatt Till skatteutskottet Skatteutskottet har beslutat att bereda bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:145 om trängselskatt jämte följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. I sitt yttrande tar trafikutskottet främst

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU3y (doc, 126 kB)

Yttrande 2003/04:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 16 mars 2004 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU2y (doc, 58 kB)

Yttrande 2003/04:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2003/04:TU1y Europeiska konventet om EU:s framtid skr. 2003/04:13 Till det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet Det sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet har den 24 september 2003 berett samtliga övriga utskott utom konstitutionsutskottet och utrikesutskottet tillfälle

2004-01-01

Yttrande 2003/04:TU1y (doc, 58 kB)

Yttrande 2003/04:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2003/04:KU6y Trängselskatt Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 6 maj 2004 berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:145 Trängselskatt jämte eventuella följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde. Ärendet Ärendet hos

2004-01-01

Yttrande 2003/04:KU6y (doc, 118 kB)

Yttrande 2003/04:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2003/04:KU5y Tilläggsbudget för år 2004 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har vid sitt sammanträde den 20 april 2004 beslutat att bereda övriga utskott tillfälle att yttra sig över 2004 års ekonomiska vårproposition prop. 2003/04:100 om tilläggsbudget

2004-01-01

Yttrande 2003/04:KU5y (doc, 90 kB)

Yttrande 2003/04:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2003/04:KU4y Verksamheten i Europeiska unionen under 2003 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 1 april 2004 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över regeringens skrivelse 2003/04:60 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2003

2004-01-01

Yttrande 2003/04:KU4y (doc, 100 kB)

Yttrande 2003/04:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2003/04:KU3y Sekretess i samband med ny smittskyddslagstiftning Till socialutskottet Socialutskottet har den 27 januari 2004 berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:30 Ny smittskyddslag, m.m. Ärendet Ärendet hos konstitutionsutskottet I propositionen

2004-01-01

Yttrande 2003/04:KU3y (doc, 78 kB)

Yttrande 2003/04:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2003/04:KU2y Sekretess inom den civila sjöfarten Till trafikutskottet Trafikutskottet har den 27 januari 2004 beslutat bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:58 Sekretess inom den civila sjöfarten. Propositionen Regeringen föreslår i propositionen

2004-01-01

Yttrande 2003/04:KU2y (doc, 54 kB)

Yttrande 2003/04:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 2003/04:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 30 september 2003 beslutat bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 volym 1 om den ekonomiska politiken och förslag

2004-01-01