Dokument & lagar (2 091 träffar)

Svensk författningssamling 1927:56

1927-03-24

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET UTFÄRDAT VID SLUTET AV 1927 ÅRS LAGTIMA RIKSDAG Bihang till riksdagens protokoll 1927. 15 samt. 2 höft. Riksgälilskontorets reglemente.INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Allmänna bestämmelser 12. Riksgäldskontorets styrelse 311. lånerörelse 1219. fonder 2024. befattning med riksstatsinkomsterna

1927-01-01

Svensk författningssamling (pdf, 2779 kB)

Svensk författningssamling 1927:485

1927-12-16

Svensk författningssamling 1927:85

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:78

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:77

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:437

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:380

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:321

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:26

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:25

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1927:184

Författningen är upphävd

Proposition 1927:184

Kungl. Mai:ts proposition nr 184. 1 Nr 184. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till ändring i grunderna för förvaltningen av vissa kronan tillhöriga vattenfall given Stockholms slott den 24 februari 1927. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över kommunikationsärenden

1927-02-24

Proposition 1927:184 (pdf, 631 kB)

Proposition 1927:183

Kungl. Maj:ts proposition Nr 183. 1 Nr 183. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående beredande av ordinarie anställning åt nomadskolinspektören given Stockholms slott den 24 februari 1927. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna

1927-02-24

Proposition 1927:183 (pdf, 542 kB)

Proposition 1927:182

Kungl. Maj:ts proposition nr 182. 1 Nr 182. Kungl. Maj:tS proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 om nyttjanderätt till fast egendom m. m.given Stockholms slott den 24 februari 1927. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill

1927-02-24

Proposition 1927:182 (pdf, 10421 kB)

Proposition 1927:18

Kungl. Maj:ts proposition nr 18. 1 Nr 18. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 26 och 45 i lagen den 28 maj 1886 angående eftersökande och bearbetande av stenkols- och salt fyndigheter given Stockholms slott den 30 december 1926. Under åberopande av bilagda i statsrådet

1927-01-01

Proposition 1927:18 (pdf, 948 kB)