Dokument & lagar (3 616 träffar)

Riksdagens protokoll 1967:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 53 ANDRA KAMMAREN 1967 1429 december Debatter m. m. Torsdagen den 14 december fm. Sid. Svar på frågor av: herr Björk s ang. obligatorisk förarplatsförsäkring.5 herr Wiklund i Stockholm fp ang. redogörelse för vissa förhållanden av betydelse för handeln mellan industriländer och utvecklingsländer

1967-12-29

Riksdagens protokoll 1967:53 (pdf, 10133 kB)

Riksdagens protokoll 1967:53

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 53 FÖRSTA KAMMAREN 1967 1429 december Debatter in. ro. Torsdagen den 14 december Sid. Svar på enkel fråga av fru Landberg s ang. omskolningsbidrag till den som ej fyllt 21 år.3 Svar på interpellationer: av herr Skårman fp ang. tull- och skattefri införsel av spritdrycker i vissa fall 4

1967-12-29

Riksdagens protokoll 1967:53 (pdf, 7421 kB)

Svensk författningssamling 1967:919

1967-12-15

Svensk författningssamling 1967:907

Författningen är upphävd

Riksdagsskrivelse 1967:417 - höst

Nr Jfl6It17 Riksdagens skrivelse nr år 1967 1 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningsningskontor angående åtgärder för att effektivisera riksdagens revisorers verksamhet. Bankoutskottets utlåtande nr 63 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:417 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:416 - höst

Nr Jfl6It17 Riksdagens skrivelse nr år 1967 1 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningsningskontor angående åtgärder för att effektivisera riksdagens revisorers verksamhet. Bankoutskottets utlåtande nr 63 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:416 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:415 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr Jfllf415 år 1967 Nr 414 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av riksdagens revisorers särskilda berättelse om riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:415 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:414 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr Jfllf415 år 1967 Nr 414 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av riksdagens revisorers särskilda berättelse om riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:414 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:413 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl2113 år 1967 15 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändring i bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande nr 61 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 61 med förslag

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:413 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:412 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl2113 år 1967 15 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändring i bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande nr 61 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 61 med förslag

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:412 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:411 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr JflOJfll år 1967 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen angående motion om narkotikaproblemet såvitt angår anvisande av anslag m. m. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 angående motion II:231 om narkotikaproblemet

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:411 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:410 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr JflOJfll år 1967 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen angående motion om narkotikaproblemet såvitt angår anvisande av anslag m. m. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 angående motion II:231 om narkotikaproblemet

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:410 - höst (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:409 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08j09 år 1967 13 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken, m. m.såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning förenade hyreskontrollen. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:409 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:408 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08j09 år 1967 13 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken, m. m.såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning förenade hyreskontrollen. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:408 - höst (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:407 - höst

12 Riksdagens skrivelse n/r 406407 år 1967 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m.jämte i ämnet väckta

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:407 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:406 - höst

12 Riksdagens skrivelse n/r 406407 år 1967 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m.jämte i ämnet väckta

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:406 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:381 - höst

Riksdagens skrivelse nr 380381 år 1967 15 Nr 380 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län, m. m. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 58 Till Konungen Med. överlämnande

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:381 - höst (pdf, 98 kB)