Dokument & lagar (3 840 träffar)

Riksdagens protokoll 1968:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL Nr 45 ANDRA KAMMAREN 1968 1230 december Debatter eu. m. Torsdagen den 12 december Svar på frågor av: herr Hugosson s ang. den grekiska konsulärrepresentationen i Sverige herr Lindahl s ang. viss rådgivning till beskickningschefer.herr Ullsten fp ang. åtgärder mot vapenexport till Nigeria.herr

1968-12-30

Riksdagens protokoll 1968:45 (pdf, 5747 kB)

Svensk författningssamling 1968:771

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1968:738

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1968:736

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1968:656

Författningen är upphävd

Riksdagsskrivelse 1968:421 - höst

Riksdagens skrivelse nr 1/21 år 1968 Nr 421 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor i anledning av framställning från styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående rätt till visstidspension för riksdagens ledamöter i vissa fall m. m. järnte motioner. Konstitutionsutskottets utlåtande

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:421 - höst (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:420 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lfl9Jf20 år 1968 Nr 419 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen. Bankoutskottets memorial nr 70 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:420 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:419 - höst

16 Riksdagens skrivelser nr lfl9Jf20 år 1968 Nr 419 Riksdagens skrivelse till styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående bestämmelser om revision av riksdagsförvaltningen. Bankoutskottets memorial nr 70 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets memorial

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:419 - höst (pdf, 96 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:418 - höst

Riksdagens skrivelser nr lflllfl.8 år 1968 15 Nr 417 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående visst bemyndigande för fullmäktige i anslutning till uppdraget att anskaffa bostäder åt riksdagsledamöter. Bankoutskottets utlåtande nr 68 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:418 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:417 - höst

Riksdagens skrivelser nr lflllfl.8 år 1968 15 Nr 417 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksgäldskontoret angående visst bemyndigande för fullmäktige i anslutning till uppdraget att anskaffa bostäder åt riksdagsledamöter. Bankoutskottets utlåtande nr 68 Till Fullmäktige i riksgäldskontoret Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:417 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:416 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 415Jfl6 år 1968 Nr 415 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående bemyndigande för riksbanken att besluta i frågor rörande Internationella valutafondens särskilda dragnmgskonto. Bankoutskottets utlåtande nr 66 Till Fullmäktige i riksbanken Med överlämnande av ett exemplar

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:416 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:415 - höst

14 Riksdagens skrivelser nr 415Jfl6 år 1968 Nr 415 Riksdagens skrivelse till fullmäktige i riksbanken angående bemyndigande för riksbanken att besluta i frågor rörande Internationella valutafondens särskilda dragnmgskonto. Bankoutskottets utlåtande nr 66 Till Fullmäktige i riksbanken Med överlämnande av ett exemplar

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:415 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:414 - höst

Riksdagens skrivelser nr 1R13lfllf år 1968 13 Nr 413 Riksdagens skrivelse till Konungen angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning av kontinentalsockeln. Utrikesutskottets utlåtande nr 14 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 14

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:414 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:413 - höst

Riksdagens skrivelser nr 1R13lfllf år 1968 13 Nr 413 Riksdagens skrivelse till Konungen angående godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Norge om avgränsning av kontinentalsockeln. Utrikesutskottets utlåtande nr 14 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av utrikesutskottets utlåtande nr 14

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:413 - höst (pdf, 100 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:412 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr Jfl2 år 1968 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående Utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69, såvitt propositionen avser jordbruksärenden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 48 Till Konungen Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:412 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:411 - höst

12 Riksdagens skrivelser nr Jfl2 år 1968 Nr 411 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående Utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1968/69, såvitt propositionen avser jordbruksärenden. Jordbruksutskottets utlåtande nr 48 Till Konungen Med överlämnande av

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:411 - höst (pdf, 110 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:394 - höst

Riksdagens skrivelser nr 393391/år 1968 3 Nr 393 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om en allmän identitetshandling. Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 får riksdagen anmäla, att utskottets

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:394 - höst (pdf, 105 kB)

Riksdagsskrivelse 1968:393 - höst

Riksdagens skrivelser nr 393391/år 1968 3 Nr 393 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av motioner om en allmän identitetshandling. Allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 56 får riksdagen anmäla, att utskottets

1968-12-12

Riksdagsskrivelse 1968:393 - höst (pdf, 105 kB)