Dokument & lagar (2 709 träffar)

Motion 1972:1723 av herr Helén m. fl.

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion nr 1723 år 1972 Mot. 1972:1723 Nr 1723 av herr Helén m. fl. om sysselsättningsstimulerande åtgärder. A. Inledning Den höga arbetslösheten visar att regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken. Andra tecken på detta är en fortsatt hög inflationstakt,

1973-10-24

Motion 1972:1723 av herr Helén m. fl. (pdf, 422 kB)

Yttrande 1972:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 3 år 1972 UbU 1972:3 y Nr3 y Utbildningsutskottets  yttrande  över  vissa  delar  av  propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder jämte motion. Till finansutskottet Genom beslut den 9 och den 22 november

1972-12-31

Yttrande 1972:UbU3 (pdf, 110 kB)

Yttrande 1972:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 2 år 1972  UbU 1972:2 y TiU kulturutskottet Genom beslut den 8 febmari 1972 har kulturutskottet, såvitt nu är i fråga, anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över motionen 1972:1046. För innevarande budgetår har under

1972-12-31

Yttrande 1972:UbU2 (pdf, 41 kB)

Yttrande 1972:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utbildningsutskottets yttrande nr 1 år 1972 UbU 1972:1 y Till kulturutskottet Genom beslut den 8 februari 1972 har kultumtskottet, såvitt nu är i fråga, anhållit om yttrande av utbildningsutskottet över följande motioner: 1972: 1041 av fröken Eliasson m.

1972-12-31

Yttrande 1972:UbU1 (pdf, 102 kB)

Yttrande 1972:UU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 2 år 1972 UU 1972:2 y Till försvarsutskottet Genom beslut den 19 oktober 1972 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger yttrande över propositionen 1972:103 och eventuella följdmotioner. Med anledning härav

1972-12-31

Yttrande 1972:UU2 (pdf, 100 kB)

Yttrande 1972:UU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. utrikesutskottets yttrande nr 1 år 1972 UU 1972:ly Till försvarsutskottet Genom beslut den 16 mars 1972 har försvarsutskottet hemställt att utrikesutskottet avger yttrande över propositionen 1972:75 såvitt avser säkerhetspolitikens inriktning. Med anledning

1972-12-31

Yttrande 1972:UU1 (pdf, 177 kB)

Yttrande 1972:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande nr 1 år 1972 TU 1972:1 y Till finansutskottet Genom beslut den 25 oktober 1972 har finansutskottet hemställt att trafikutskottet avger yttrande över motionen 1972:1721 av herr Bohman m, fl, m såvitt avser yrkandet att Kungl. Maj:t

1972-12-31

Yttrande 1972:TU1 (pdf, 129 kB)

Yttrande 1972:SfU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Socialförsäkringsutskottets yttrande nr 1 år 1972 SfU 1972:1 y Nrly Socialförsäkringsutskottets  yttrande  över viss del av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder jämte motioner. Till finansutskottet Genom beslut den 19 november

1972-12-31

Yttrande 1972:SfU1 (pdf, 217 kB)

Yttrande 1972:KrU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande nr 2 år 1972  KrU 1972:2 y Nr2y Kulturutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:KrU2 (pdf, 29 kB)

Yttrande 1972:KrU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Kulturutskottets yttrande nr 1 år 1972 KrU 1972:1 y Till skatteutskottet Genom beslut den 13 april 1972 har skatteutskottet anhållit om kulturutskottets yttrande över propositionen 1972:61 med förslag till lag om ändring i ölförsäljningsförordningen 1961:159m.

1972-12-31

Yttrande 1972:KrU1 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1972:KU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Konstitutionsutskottets yttrande nr 1 år 1972 KU 1972:1 y Till försvarsutskottet Genom beslut den 19 oktober 1972 har försvarsutskottet anhållit om konstitutionsutskottets yttrande över propositionen 1972:103 angående riksdagen och försvarsplaneringen jämte

1972-12-31

Yttrande 1972:KU1 (pdf, 89 kB)

Yttrande 1972:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande nr 1 år 1972 JuU 1972:1 y Nrly Justitieutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjukturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:JuU1 (pdf, 30 kB)

Yttrande 1972:JoU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Jordbruksutskottets yttrande nr 1 år 1972 JoU 1972:1 y Nr ly Jordbruksutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående utgifter på tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1972/73 avseende konjunkturstimulerande åtgärder m.

1972-12-31

Yttrande 1972:JoU1 (pdf, 145 kB)

Yttrande 1972:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 2 år 1972 FöU 1972:2 y Nr2y Försvarsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1972:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 1 år 1972 FöU 1972:1 y Till civilutskottet Genom beslut den 1 februari 1972 har civikuskottet hemställt att försvarsutskottet avger yttrande över motionen 1972:1437 om ändring av civil- och militärområdesgränserna för Gävleborgs

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU1 (pdf, 532 kB)

Riksdagens protokoll 1972:148

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:148 Fredagen den 29 december 1972 Fredagen den 29 december Kl. 12.00 Sedan herr talraannen beslutat att karamarens vid höstsessionens slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:148 (pdf, 18 kB)

Riksdagens protokoll 1972:147

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:147 Lördagen den 16 december Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. Nr 147 Lördagen den 16 december 1972 Regional utveckling och hushållning med mark och vatten 1  Regional utveckling och

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:147 (pdf, 2593 kB)

Riksdagens protokoll 1972:146

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:146 Lördagen den 16 december Kl. 9.00 1  Justerades protokollet för den 8 innevarande månad. 2 Föredrogs  skatteutskottets betänkande  nr 68 angående uppskov raed behandlingen av visst ärende. Sedan kararaaren bifallit utskottets

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:146 (pdf, 6129 kB)

Riksdagens protokoll 1972:145

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:145 Fredagen den 15 december Kl. 19.30 Förhandlingarna leddes till en början av herr tredje vice talmannen. Nr 145 Fredagen den 15 december 1972 Regional utveckling och hushållning med mark och vatten 1  Regional utveckling och

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:145 (pdf, 3950 kB)

Riksdagens protokoll 1972:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Riksdagens protokoll 1972:144 Fredagen den 15 december Kl. 9.00 I  Justerades protokollet för den 7 innevarande månad. Nr 144 Fredagen den 15 december 1972 Regional utveckling och hushållning med mark och vatten 2 Meddelande ang. höstsessionens avslutning

1972-12-31

Riksdagens protokoll 1972:144 (pdf, 7773 kB)