Dokument & lagar (21 träffar)

Riksdagsskrivelse 2012/13:286

Riksdagsskrivelse 2012/13:286 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU23 Tolkning och översättning i brottmål får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 17 juni 2013 Per Westerberg Claes

2013-06-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:286 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:252

Riksdagsskrivelse 2012/13:252 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU22 En ny kameraövervakningslag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:252 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:251

Riksdagsskrivelse 2012/13:251 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU25 Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:251 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:250

Riksdagsskrivelse 2012/13:250 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU21 Kränkande fotografering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:250 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:243

Riksdagsskrivelse 2012/13:243 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU18 FN:s internationella brottmålstribunaler avveckling och restfunktioner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 29 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-29

Riksdagsskrivelse 2012/13:243 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:235

Riksdagsskrivelse 2012/13:235 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU24 Förfalsknings- och sanningsbrotten får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:235 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:234

Riksdagsskrivelse 2012/13:234 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU20 En skärpt sexualbrottslagstiftning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-23

Riksdagsskrivelse 2012/13:234 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:206

Riksdagsskrivelse 2012/13:206 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU19 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 15 maj 2013 Per Westerberg Claes

2013-05-15

Riksdagsskrivelse 2012/13:206 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:184

Riksdagsskrivelse 2012/13:184 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU17 Förlängd försöksverksamhet med trafiknykterhetskontrollanter i hamnar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 april 2013 Per Westerberg Claes

2013-04-10

Riksdagsskrivelse 2012/13:184 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:172

Riksdagsskrivelse 2012/13:172 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU16 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 13 mars 2013 Jan Ertsborn Claes

2013-03-13

Riksdagsskrivelse 2012/13:172 (pdf, 84 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:154

Riksdagsskrivelse 2012/13:154 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU15 En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 21 februari 2013 Per Westerberg Claes

2013-02-21

Riksdagsskrivelse 2012/13:154 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:148

Riksdagsskrivelse 2012/13:148 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU14 2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 januari 2013 Per Westerberg Claes

2013-01-30

Riksdagsskrivelse 2012/13:148 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:147

Riksdagsskrivelse 2012/13:147 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU9 En ny tidsbegränsad vapenamnesti får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 30 januari 2013 Per Westerberg Claes

2013-01-30

Riksdagsskrivelse 2012/13:147 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:124

Riksdagsskrivelse 2012/13:124 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 december 2012 Per Westerberg Claes

2012-12-18

Riksdagsskrivelse 2012/13:124 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:61

Riksdagsskrivelse 2012/13:61 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU7 Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:61 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:60

Riksdagsskrivelse 2012/13:60 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU5 Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:60 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:59

Riksdagsskrivelse 2012/13:59 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU4 Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 28 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-28

Riksdagsskrivelse 2012/13:59 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:29

Riksdagsskrivelse 2012/13:29 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU3 Resningsförfarandet i brottmål återupptagande av förundersökning och rätt till biträde får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-08

Riksdagsskrivelse 2012/13:29 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:28

Riksdagsskrivelse 2012/13:28 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2012/13:JuU2 Att hantera brottmål effektivt en utmaning för regeringen och rättsväsendet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 november 2012 Per Westerberg Claes

2012-11-08

Riksdagsskrivelse 2012/13:28 (pdf, 83 kB)

Riksdagsskrivelse 2012/13:8

Riksdagsskrivelse 2012/13:8 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit justitieutskottets förslag till riksdagsbeslut

2012-10-17

Riksdagsskrivelse 2012/13:8 (pdf, 85 kB)
Paginering