Dokument & lagar (15 träffar)

Yttrande 2012/13:JuU9y

2012/13:JuU9y Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU9y Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 14 maj 2013 att ge

2013-05-23

Yttrande 2012/13:JuU9y (pdf, 25 kB)

Yttrande 2012/13:JuU8y

2012/13:JuU8y Folkbokföringen i framtiden Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU8y Folkbokföringen i framtiden Till skatteutskottet Skatteutskottet beslutade den 25 april 2013 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:120 Folkbokföringen i framtiden och motioner. Justitieutskottet avgränsar

2013-05-14

Yttrande 2012/13:JuU8y (pdf, 24 kB)

Yttrande 2012/13:JuU7y

2012/13:JuU7y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU7y Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2012 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har beslutat att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamheten

2013-05-02

Yttrande 2012/13:JuU7y (pdf, 46 kB)

Yttrande 2012/13:JuU6y

2012/13:JuU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU6y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2012/13:75 Redogörelse

2013-05-02

Yttrande 2012/13:JuU6y (pdf, 15 kB)

Yttrande 2012/13:JuU5y

2012/13:JuU5y Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU5y Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 21 mars 2013 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:58

2013-04-09

Yttrande 2012/13:JuU5y (pdf, 37 kB)

Yttrande 2012/13:JuU4y

2012/13:JuU4y Bevakning ombord på svenska fartyg Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU4y Bevakning ombord på svenska fartyg Till trafikutskottet Trafikutskottet beslutade den 12 mars 2013 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2012/13:78 Bevakning ombord på svenska fartyg samt den följdmotion

2013-03-21

Yttrande 2012/13:JuU4y (pdf, 47 kB)

Yttrande 2012/13:JuU3y

2012/13:JuU3y Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU3y Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 4 december 2012 att ge bl.a. justitieutskottet

2013-01-31

Yttrande 2012/13:JuU3y (pdf, 20 kB)

Yttrande 2012/13:JuU2y

2012/13:JuU2y EU-kommissionens arbetsprogram 2013 Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU2y EU-kommissionens arbetsprogram 2013 Till utrikesutskottet Den 22 november 2012 fattade utrikesutskottet beslut om att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över EU-kommissionens arbetsprogram för 2013, KOM2012 629, i

2013-01-17

Yttrande 2012/13:JuU2y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2012/13:JuU1y

2012/13:JuU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Justitieutskottets yttrande 2012/13:JuU1y Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 20 september 2012 att bereda övriga utskott tillfälle att lämna de eventuella kommentarer som respektive

2012-11-16

Yttrande 2012/13:JuU1y (pdf, 42 kB)

Yttrande 1992/93:JuU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU5y Psykiskt störda lagöverträdare Till socialutskottet Ärendet Justitieutskottet har beslutat att avge yttrande till socialutskottet med anledning av ett yrkande i en motion, 1992/93:So438 av Bengt Harding Olson fjsom

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU5 (pdf, 126 kB)

Yttrande 1992/93:JuU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU4y Kompletteringspropositionen Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har i ett beslut den 29 april 1993 berett bl.a. justitieutskottet tillSIle att avge yttrande över proposition 1992/93:150 med förslag till

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU4 (pdf, 305 kB)

Yttrande 1992/93:JuU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU3y Underrättelse till målsägande Till socialutskottet Justitieutskottet har, under förutsättning att socialutskottet inte har något att erinra häremot, beslutat överlämna motion 1992/93:Ju504 till socialutskottet för

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU3 (pdf, 44 kB)

Yttrande 1992/93:JuU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuU2y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 JuU2y Till finansutskottet Inledning Finansutskottet har i ett beslut den 3 november 1992 berett bl.a. justitieutskottet tillfålle att avge yttrande över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU2 (pdf, 220 kB)

Yttrande 1992/93:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande 1992/93:JuUly Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES 1992/93 JuUly Till EES-utskottet Inledning Proposition 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES har hänvisats till EES-utskottet, som berett samtliga övriga

1992-12-31

Yttrande 1992/93:JuU1 (pdf, 222 kB)

Yttrande 1972:JuU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Justitieutskottets yttrande nr 1 år 1972 JuU 1972:1 y Nrly Justitieutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjukturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:JuU1 (pdf, 30 kB)