Dokument & lagar (5 150 träffar)

Kommittédirektiv 1992:107

Ungdomars levnadsvillkor och framtidsutsikter Innehåll Beslut vid regeringssammanträde 1992-12-03 Arbete Bostad Ekonomi Sammanfattning Vidare hemställer jag att regeringen beslutar Dir. 1992:107 Beslut vid regeringssammanträde 1992-12-03 Chefen för Civildepartementet, statsrådet Davidson, anför. 1 Mitt förslag

1993-12-03

Riksdagens protokoll 1992/93:126

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1992/93:126 Torsdagen den 10 juni Kl. 00.40-00.52 1 Medgivande att anordna plenum På talmannens fråga medgav kammaren att sammanträdet fick hållas trots att normal tidsfrist inte iakttagits för kallelse till kammarsammanträde. 2 Hänvisning av ärende till utskott Föredrogs och

1993-06-10

Betänkande 1992/93:FiU33


Justering: 1993-06-10

Betänkande 1992/93:FiU32


Justering: 1993-06-10

Betänkande 1992/93:FiU31


Justering: 1993-06-10

Betänkande 1992/93:FiU28


Justering: 1993-06-10

Betänkande 1992/93:FiU27


Justering: 1993-06-10

Riksdagens protokoll 1992/93:125

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1992/93:125 Onsdagen den 9 juni Kl. 9.00 1 Partiledardebatt Anf. 1 INGVAR CARLSSON sFru talman Den tjeckiske presidenten Václav Havel var nyligen i Washington, bl.a. för att öppna ett museum till minne av offren för judeförintelsen. Samma dag höll han ett tal, där han påminde

1993-06-09

Riksdagens protokoll 1992/93:124

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1992/93:124 Tisdagen den 8 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs men bordlades åter Finansutskottets betänkande 1992/93:FiU30 Skatteutskottets betänkande 1992/93:SkU27 Meddelande om uppskjuten votering

1993-06-08

Riksdagens protokoll 1992/93:123

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1992/93:123 Måndagen den 7 juni Kl. 9.00 1 Svar på interpellation 1992/92:178 om utnämningspolitiken Anf. 1 Statsminister CARL BILDT mFru talman Harriet Colliander har frågat mig vilka kriterier som utgör grund för tillsättningen av generaldirektörer, höga statliga befattningshavare

1993-06-07

Riksdagens protokoll 1992/93:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1992/93:122 Fredagen den 4 juni Kl. 9.00 1 Meddelande om talarlistan till sammanträdet måndagen den 7 juni Anf. 1 FÖRSTE VICE TALMANNEN: Kammarkansliet tänker göra i ordning en preliminär talarlista till måndagens debatter redan i eftermiddag. För att en sådan lista skall kunna

1993-06-04

Riksdagens protokoll 1992/93:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1992/93:121 Torsdagen den 3 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 maj. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositionerna 1992/93:220 och 250 till utbildningsutskottet Skrivelse 1992/93:248 till utrikesutskottet

1993-06-03

Proposition 1992/93:257

Regeringens proposition 1992/93:257 om ändrad lagstiftning för försäkringsverksamhet med anledning av EES-avtalet Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1992/93:NU36
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:257 (pdf, 13017 kB)

Proposition 1992/93:253

Regeringens proposition 1992/93:253 om import av och partihandel med starköl Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 juni 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bengt Westerberg Propositionens huvudsakliga innehåll Inför EES-avtalets


Utskottsberedning: -1992/93:SoU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:253 (pdf, 1402 kB)

Motion 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg (-)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo112 av Annika Åhnberg med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Skärp miljöpolitiken På riksdagens begäran lämnar regeringen nu, till riksdagen, en redovisning av den svenska miljöpolitiken i relation till EES och EG. Det är en mager redogörelse,


Utskottsberedning: ---------------------1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (42 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo111 av Margareta Winberg m.fl. s med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänna utgångspunkter Socialdemokraterna efterlyste en samlad strategi för miljöarbetet inom EES i motion 1991/92:E7. Nu redovisas denna begäran i en skrivelse


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1992/93:Jo110 av Jan Jennehag m.fl. v med anledning av skr. 1992/93:255 Inriktningen av det svenska miljöarbetet inom EES och EG Allmänt Regeringen anger i skrivelse 1992/93:255 vad som är betydelsefullt i Sveriges samarbetet med EG beträffande miljöfrågor. Egentligen är det fel tidpunkt att


Utskottsberedning: -1992/93:JoU27 1993/94:JoU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1992/93:JoU28


Justering: 1993-06-03

Riksdagens protokoll 1992/93:120

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1992/93:120 Onsdagen den 2 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Förnyad bordläggning Föredrogs med bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkanden 1992/93:KU32, KU38 och KU39 Justitieutskottets betänkade 1992/93:JuU30 Lagutskottets

1993-06-02