Dokument & lagar (9 783 träffar)

Riksdagens protokoll 1993/94:70

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:70 Fredagen den 4 mars Kl. 9.00- 10.35 I Meddelande om information från regeringen Anf. 1 TALMANNEN Justitieminister Gun Hellsvik m lämnar information om åtgärder mot ungdomsbrott torsdagen den 17 mars efter muntliga frågor till regeringen. 2 Svar på interpellation 1993/94:86

2003-03-04

Kommittéberättelse Fö 1993:F

Arbetsgruppen Fö 1993:F för teknisk samordning av suveränitetsstödet till de baltiska staterna Beteckning Fö 1993:F Departement Försvarsdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1997 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1995-04-15 Direktiv för Lokal Arbetsgruppen består av företrädare

1995-04-15

Svensk författningssamling 1993:1665

Författningen är upphävd

Riksdagens protokoll 1993/94:125

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:125 Tisdagen den 21 juni Kl. 12.00 Justering av protokoll Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 6, 7, 8, 9, 10 och 11 juni inför följande ledamöter:

1994-06-21

Riksdagens protokoll 1993/94:124

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:124 Lördagen den 11 juni Kl. 8.00 1 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Föredrogs arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU26 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen förnyad behandling prop. 1993/94:209 och 1993/94:80Kammaren

1994-06-11

Riksdagens protokoll 1993/94:123

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:123 Lördagen den 11 juni Kl. 7.30 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositionerna 1993/94:251 till lagutskottet 1993/94:253 till socialutskottet Förslag 1993/94:RR11 till utbildningsutskottet Motionerna 1993/94:So67 och So68 till socialutskottet

1994-06-11

Riksdagens protokoll 1993/94:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:122 Fredagen den 10 juni Kl. 9.00 1 Ny riksdagsledamot m.m Upplästes och lades till handlingarna följande från valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot och ersättare för riksdagsledamöter Till valprövningsnämnden har från Riksskatteverket

1994-06-10

Motion 1993/94:So68 av Bo Holmberg (s)

Dokument


Utskottsberedning: ---1993/94:SoU32

Motion 1993/94:So67 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

Dokument


Utskottsberedning: --1993/94:SoU32

Betänkande 1993/94:FiU29


Justering: 1994-06-10

Betänkande 1993/94:FiU28


Justering: 1994-06-10

Betänkande 1993/94:FiU27


Justering: 1994-06-10

Betänkande 1993/94:FiU26


Justering: 1994-06-10

Betänkande 1993/94:AU26


Justering: 1994-06-10 Debatt: 1994-06-11

Riksdagens protokoll 1993/94:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:121 Torsdagen den 9 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Bengt Rosén fp avsagt sig uppdraget att vara suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna ansökan. 3 Meddelande om kompletteringsval

1994-06-09

Betänkande 1993/94:SfU28


Justering: 1994-06-09 Debatt: 1994-06-10

Betänkande 1993/94:FiU25


Justering: 1994-06-09

Riksdagens protokoll 1993/94:120

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:120 Onsdagen den 8 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Ian Wachtmeister nyd anhållit om att fr.o.m. den 11 juni bli entledigad från uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse.

1994-06-08

Riksdagens protokoll 1993/94:119

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:119 Tisdagen den 7 juni Kl. 10.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Meddelande om uteblivet svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 1993/94:135 Till riksdagen Beträffande interpellation 1993/94:135

1994-06-07

Betänkande 1993/94:SoU35


Justering: 1994-06-07