Dokument & lagar (248 träffar)

Riksdagens protokoll 1993/94:70

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:70 Fredagen den 4 mars Kl. 9.00- 10.35 I Meddelande om information från regeringen Anf. 1 TALMANNEN Justitieminister Gun Hellsvik m lämnar information om åtgärder mot ungdomsbrott torsdagen den 17 mars efter muntliga frågor till regeringen. 2 Svar på interpellation 1993/94:86

2003-03-04

Riksdagens protokoll 1993/94:125

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:125 Tisdagen den 21 juni Kl. 12.00 Justering av protokoll Sedan talmannen beslutat att kammarens vid riksmötets slut återstående ojusterade protokoll skulle justeras denna dag företogs justering av protokollen för den 6, 7, 8, 9, 10 och 11 juni inför följande ledamöter:

1994-06-21

Riksdagens protokoll 1993/94:124

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:124 Lördagen den 11 juni Kl. 8.00 1 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Föredrogs arbetsmarknadsutskottets betänkande 1993/94:AU26 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen förnyad behandling prop. 1993/94:209 och 1993/94:80Kammaren

1994-06-11

Riksdagens protokoll 1993/94:123

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:123 Lördagen den 11 juni Kl. 7.30 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositionerna 1993/94:251 till lagutskottet 1993/94:253 till socialutskottet Förslag 1993/94:RR11 till utbildningsutskottet Motionerna 1993/94:So67 och So68 till socialutskottet

1994-06-11

Riksdagens protokoll 1993/94:122

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:122 Fredagen den 10 juni Kl. 9.00 1 Ny riksdagsledamot m.m Upplästes och lades till handlingarna följande från valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot och ersättare för riksdagsledamöter Till valprövningsnämnden har från Riksskatteverket

1994-06-10

Riksdagens protokoll 1993/94:121

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:121 Torsdagen den 9 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 3 juni. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Bengt Rosén fp avsagt sig uppdraget att vara suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna ansökan. 3 Meddelande om kompletteringsval

1994-06-09

Riksdagens protokoll 1993/94:120

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:120 Onsdagen den 8 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 2 juni. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Ian Wachtmeister nyd anhållit om att fr.o.m. den 11 juni bli entledigad från uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse.

1994-06-08

Riksdagens protokoll 1993/94:119

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:119 Tisdagen den 7 juni Kl. 10.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 1 juni. 2 Meddelande om uteblivet svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 1993/94:135 Till riksdagen Beträffande interpellation 1993/94:135

1994-06-07

Riksdagens protokoll 1993/94:118

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:118 Måndagen den 6 juni Kl. 14.00-14.02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 30 och 31 maj. 2 Ny riksdagsledamot m.m. Upplästes och lades till handlingarna följande från valprövningsnämnden inkomna Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

1994-06-06

Riksdagens protokoll 1993/94:117

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:117 Fredagen den 3 juni Kl. 9.00 1 Meddelande om svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 1993/94:148 Till riksdagen Beträffande intepellation 1993/94:148 av Gustaf von Essen, Handläggning av familjerättsärendenfår jag meddela

1994-06-03

Riksdagens protokoll 1993/94:116

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:116 Torsdagen den 2 juni Kl. 10.00 Meddelande om kammarens sammanträde tisdagen den 7 juni, m.m. Anf. 1 TALMANNEN: Kammarens sammanträde tisdagen den 7 juni inleds med debatt om lagutskottets ärende om registrerat partnerskap. När denna debatt avslutats och ärendet avgjorts,

1994-06-02

Riksdagens protokoll 1993/94:115

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:115 Onsdagen den 1 juni Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 26 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till Nordiska rådets svenska delegation Talmannen meddelade att Socialdemokratiska riksdagsgruppen på grund av uppkommen vakans anmält Marianne

1994-06-01

Riksdagens protokoll 1993/94:114

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:114 Tisdagen den 31 maj Kl. 14.00 19.46 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 25 maj. 2 Svar på fråga 1993/94:553 om villkor för bistånd från socialtjänsten Anf. 1 Socialminister BENGT WESTERBERG fpHerr talman Göte Jonsson har frågat mig vilka åtgärder

1994-05-31

Riksdagens protokoll 1993/94:113

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:113 Måndagen den 30 maj Kl. 10.00 1 Återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Olle Schmidt fp denna dag återtagit sin plats i riksdagen, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Kjell Arne Welin. 2 Justering av protokoll Justerades protokollet för

1994-05-30

Riksdagens protokoll 1993/94:112

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:112 Fredagen den 27 maj Kl. 9.00 11.10 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Daniel Tarschys fp anhållit om att fr.o.m. den 20 juni bli entledigad från uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Svar på interpellationerna 1993/94:130 och 142 om

1994-05-27

Riksdagens protokoll 1993/94:111

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:111 Torsdagen den 26 maj Kl. 12.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 maj. 2 Beslut rörande utskottsbetänkanden som slutdebatterats den 25 maj KrU30 Turism Mom. 1 projektet Invest in Sweden 1. utskottet 2. res. 1 s 3. res. 2 nyd Förberedande votering:

1994-05-26

Riksdagens protokoll 1993/94:110

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:110 Onsdagen den 25 maj Kl. 9.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 maj. 2 Hänvisning av ärende till utskott Föredrogs och hänvisades Förslag 1993/94:RR10 3 Förnyad bordläggning Föredrogs men bordlades åter Konstitutionsutskottets betänkande

1994-05-25

Riksdagens protokoll 1993/94:109

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:109 Tisdagen den 24 maj Kl. 18.00 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 16, 17 och 18 maj. 2 Svar på fråga 1993/94:500 om Gotlands status i ett EU-perspektiv Anf. 1 Statsrådet ULF DINKELSPIEL mFru talman Kenneth Attefors har frågat mig vad regeringen

1994-05-24

Riksdagens protokoll 1993/94:108

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:108 Fredagen den 20 maj Kl. 9.00 1 Anmälan om kompletteringsval till socialutskottet Talmannen meddelade att Socialdemokratiska riksdagsgruppen på grund av uppkommen vakans anmält Kjell Nordström som suppleant i socialutskottet efter Jan Fransson. Talmannen förklarade

1994-05-20

Riksdagens protokoll 1993/94:107

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:107 Torsdagen den 19 maj Kl. 12.00 1 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Motionerna 1993/94:Sf52 Sf58 till socialförsäkringsutskottet 2 Beslut rörande utskottsbetänkanden som slutdebatterats den 18 maj KU44 Valperiodens längd och vissa andra

1994-05-19