Dokument & lagar (614 träffar)

Betänkande 1993/94:SkU25


Justering: 1994-05-26 Debatt: 1994-06-08

Betänkande 1993/94:SkU44


Justering: 1994-05-17

Betänkande 1993/94:SkU40


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:SkU39


Justering: 1994-05-05

Betänkande 1993/94:SkU35


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-25

Betänkande 1993/94:SkU30


Justering: 1994-05-05 Debatt: 1994-05-25

Motion 1993/94:Sk52 av Ulf Björklund (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk52 av Ulf Björklund kds med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Sysselsättningsfrågorna är en av de viktigaste och svåraste frågor som Sverige har att brottas med idag. Regeringen och alla partier i riksdagen uttalar stora förhoppningar om att


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Utredningen om reformerad företagsbeskattning URF diskuterade i sitt betänkande SOU 1989:34 s 310 frågan om vilka krav den då föreslagna inkomst- och bolagsskattereformen ställer


Utskottsberedning: --------1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk50 av Ingrid Näslund och Chatrine Pålsson (kds)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk50 av Ingrid Näslund och Chatrine Pålsson kds med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Det svenska fisket verkar på en internationell marknad där fiskefartygen landar och säljer i ett flertal länder med påföljd att konkurrensen blir hård. Det svenska


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk49 av Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk49 av Agne Hansson c med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Fordons- och maskinägare som så önskar bör efter ansökan få dieseloljeskatten återbetald på samma sätt som i dag gäller för dem som väljer bort den grönadieseloljan av hälsoskäl. I prop.


Utskottsberedning: --1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk48 av Karin Starrin (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk48 av Karin Starrin c med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. I prop. 1993/94:234 föreslås att klyvningsräntan höjs med två procentenheter till sammanlagt statslåneräntan med tre procentenheter. I propositionen föreslås också att den positiva


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk47 av Karin Falkmer (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk47 av Karin Falkmer m med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Från 1 januari 1994 gäller i allmänhet skattefrihet för aktieutdelning. Skattefriheten gäller dock inte utdelning på utländska aktier. På grund av dubbelbeskattningsavtalens utformning


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk46 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Bakgrund I proposition 1993/94:234 lägger regeringen förslag som till väsentliga delar är föranledda av riksdagens beslut att bifalla proposition 1993/94:50 Fortsatt reformering


Utskottsberedning: ---1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1993/94:Sk45 av Lars Biörck (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk45 av Lars Biörck m med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. I propositionen ges en möjlighet att vid beräkning av kapitalunderlag för enkelbeskattad utdelning i fåmansbolag kunna utvidga anskaffningsvärdet för aktierna med ett schablonbelopp vilket


Utskottsberedning: -1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Betänkande 1993/94:SkU42


Justering: 1994-04-26

Betänkande 1993/94:SkU33


Justering: 1994-04-26 Debatt: 1994-05-04

Betänkande 1993/94:SkU34


Justering: 1994-04-21 Debatt: 1994-05-04

Motion 1993/94:Sk44 av Marianne Andersson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk44 av Marianne Andersson c med anledning av prop. 1993/94:225 Vissa mervärdesskattefrågor Riksdagen hemställde i enlighet med betänkandet 1992/93:SKU26 om en utvidgning av undantaget från skatteplikt för sjukvårdstjänster till att också omfatta alternativa behandlingsmetoder. Nu har


Utskottsberedning: -1993/94:SkU30
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation