Dokument & lagar (117 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM115 KOM(2014) 477 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM115 En integrerad kulturarvsstrategi för 2013/14:FPM115 Europa Kulturdepartementet 2014-09-05 Dokumentbeteckning KOM2014 477 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén En integrerad

2014-09-05

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM115 KOM(2014) 477 slutlig (doc, 288 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM115 KOM(2014) 477 slutlig (pdf, 51 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM113 KOM (2014) 476

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM113 Direktiv om informationsutbyte om 2013/14:FPM113 trafiksäkerhetsbrott Näringsdepartementet 2014-09-05 Dokumentbeteckning KOM 2014 476 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade

2014-09-05

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM113 KOM (2014) 476 (doc, 104 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM113 KOM (2014) 476 (pdf, 86 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM114 KOM (2014) 465

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM114 EU-myndighet för utbildning i 2013/14:FPM114 brottsbekämpning Cepol Justitiedepartementet 2014-09-03 Dokumentbeteckning KOM 2014 465 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom

2014-09-03

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM114 KOM (2014) 465 (doc, 100 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM114 KOM (2014) 465 (pdf, 78 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM112 KOM (2014) 464

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM112 Grönbok Säkerhet i logitjänster för 2013/14:FPM112 turister Näringsdepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning KOM 2014 464 Grönbok Säkerhet i logitjänster för turister Sammanfattning Kommissionen presenterade den 22 juli 2014 en grönbok om säkerhet i logitjänster

2014-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM112 KOM (2014) 464 (doc, 84 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM112 KOM (2014) 464 (pdf, 42 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM111 KOM (2014) 469 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM111 Grönbok om en möjlig utvidgning av 2013/14:FPM111 EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter Justitiedepartementet 2014-09-01 Dokumentbeteckning KOM 2014 469 slutlig Tillvarata Europas traditionella kunnande på bästa

2014-09-01

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM111 KOM (2014) 469 slutlig (doc, 78 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM111 KOM (2014) 469 slutlig (pdf, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM110 Effektivare kontroll av 2013/14:FPM110 företagskoncentrationer i EU Näringsdepartementet 2014-08-29 Dokumentbeteckning COM 2014449 final Vitbok om Effektivare kontroll av företagskoncentrationer i EU Sammanfattning Vitboken, som presenterades den 9 juli 2014, innehåller

2014-08-29

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final (doc, 88 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM110 COM (2014)449 final (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM109 KOM(2014) 367 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM109 Inrättande av program för 2013/14:FPM109 interoperabilitetslösningar Näringsdepartementet 2014-08-25 Dokumentbeteckning KOM2014 367 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av ett program för interoperabilitetslösningar för europeiska

2014-08-25

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM109 KOM(2014) 367 slutlig (doc, 75 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM109 KOM(2014) 367 slutlig (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM108 KOM (2014) 452

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM108 Direktiv om arbetstid inom 2013/14:FPM108 inlandssjöfarten Näringsdepartementet 2014-08-22 Dokumentbeteckning KOM 2014 452 Förslag till rådets direktiv om genomförandet av det europeiska avtal som ingåtts av European Barge Union EBUEuropean Skippers Organisation

2014-08-22

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM108 KOM (2014) 452 (doc, 99 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM108 KOM (2014) 452 (pdf, 55 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM107 COM(2014) 446 final

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM107 Meddelande om initiativ för grön 2013/14:FPM107 sysselsättning Arbetsmarknadsdepartementet 2014-08-18 Dokumentbeteckning COM2014 446 final Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittéen och kommittéen för

2014-08-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM107 COM(2014) 446 final (doc, 107 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM107 COM(2014) 446 final (pdf, 84 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM106 COM(2014) 389 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM106 Skydd av immateriella rättigheter i 2013/14:FPM106 tredjeländer Utrikesdepartementet 2014-08-18 Dokumentbeteckning COM2014 389 slutlig Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Handel, tillväxt och

2014-08-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM106 COM(2014) 389 slutlig (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM106 COM(2014) 389 slutlig (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM105 KOM (2014) 440

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM105 Grön handlingsplan för små och 2013/14:FPM105 medelstora företag Näringsdepartementet 2014-08-18 Dokumentbeteckning KOM 2014 440 Grön handlingsplan för små och medelstora företag Att hjälpa små och medelstora företag att omvandla miljöproblem till affärsmöjligheter

2014-08-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM105 KOM (2014) 440 (doc, 103 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM105 KOM (2014) 440 (pdf, 50 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM104 KOM (2014) 397

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM104 Meddelande om lagstiftningspaketet om 2013/14:FPM104 avfall Miljödepartementet 2014-08-15 Dokumentbeteckning KOM 2014 397 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall,

2014-08-15

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM104 KOM (2014) 397 (doc, 117 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM104 KOM (2014) 397 (pdf, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM103 KOM (2014) 382

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM103 Ändring av Dublinförordningen 2013/14:FPM103 Justitiedepartementet 2014-08-13 Dokumentbeteckning KOM 2014 382 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EU nr 604/2013 när det gäller att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret

2014-08-13

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM103 KOM (2014) 382 (doc, 92 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM103 KOM (2014) 382 (pdf, 44 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM102 KOM (2014) 398

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM102 Meddelande om en cirkulär ekonomi 2013/14:FPM102 kretsloppssamhälle Miljödepartementet 2014-07-30 Dokumentbeteckning KOM 2014 398 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén Mot ett kretsloppssamhälle:

2014-07-30

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM102 KOM (2014) 398 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM102 KOM (2014) 398 (pdf, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM101 KOM(2014)339

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM101 Forskning och innovation som källor till 2013/14:FPM101 förnyad tillväxt Utbildningsdepartementet 2014-07-18 Dokumentbeteckning KOM2014339 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Forskning

2014-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM101 KOM(2014)339 (doc, 105 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM101 KOM(2014)339 (pdf, 81 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM100 KOM (2014) 379

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM100 Förordning om gemenskapsstatistik över2013/14:FPM100 betalningsbalansen Finansdepartementet 2014-07-17 Dokumentbeteckning KOM 2014 379 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 184/2005 om gemenskapsstatistik över betalningsbalansen, internationell

2014-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM100 KOM (2014) 379 (doc, 95 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM100 KOM (2014) 379 (pdf, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM99 KOM (2014) 300

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM99 Förslag till EU:s årsbudget för 2015 2013/14:FPM99 Finansdepartementet 2014-07-14 Dokumentbeteckning KOM 2014 300 Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015 Inledning Allmän inkomstberäkning Allmän inkomst- och utgiftsberäkning per avsnitt

2014-07-14

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM99 KOM (2014) 300 (doc, 91 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM99 KOM (2014) 300 (pdf, 162 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM98 KOM (2014) 332

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM98 Meddelande om strategiskt ramverk om 2013/14:FPM98 hälsa och säkerhet i arbetslivet 2014- 2020 Arbetsmarknadsdepartementet 2014-07-09 Dokumentbeteckning KOM 2014 332 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

2014-07-09

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM98 KOM (2014) 332 (doc, 98 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM98 KOM (2014) 332 (pdf, 67 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM97 KOM (2014) 335

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM97 Meddelande om EU:s prioriteringar 2013/14:FPM97 inför förhandlingar om global hållbar utveckling efter 2015 Utrikesdepartementet 2014-07-08 Dokumentbeteckning KOM 2014 335 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala

2014-07-08

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM97 KOM (2014) 335 (doc, 120 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM97 KOM (2014) 335 (pdf, 120 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM96 COM (2014) 368

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM96 Meddelande om förenklingsprogrammet Refit 2013/14:FPM96 Näringsdepartementet 2014-07-07 Dokumentbeteckning COM 2014 368 Communication from the commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee of the Regions. Regulatory

2014-07-07

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM96 COM (2014) 368 (doc, 117 kB) Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM96 COM (2014) 368 (pdf, 77 kB)