Dokument & lagar (409 träffar)

Riksdagens protokoll 2013/14:134

Riksdagens protokoll 2013/14:134 Torsdagen den 14 augusti Kl. 13:00 13:01 1 Justering av protokoll Protokollen för den 23, 24, 25, 26 och 27 juni justerades. 2 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden Talmannen anmälde att uppteckningar från följande EU-nämndssammanträden hade kommit in: fredagen den

2014-08-14

Riksdagens protokoll 2013/14:134 (pdf, 390 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:133

Riksdagens protokoll 2013/14:133 Fredagen den 27 juni Kl. 09:00 11:23 1 Ansökan om fortsatt ledighet Förste vice talmannen meddelade att Josefin Brink V ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 3 juli28 augusti. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice talmannen anmälde att Ali Esbati V skulle fortsätta att

2014-06-27

Riksdagens protokoll 2013/14:133 (pdf, 592 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:132

Riksdagens protokoll 2013/14:132 Torsdagen den 26 juni Kl. 09:00 18:56 1 Ansökan om fortsatt ledighet Andre vice talmannen meddelade att Anders Flanking C ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 18 september29 september. Kammaren biföll denna ansökan. Andre vice talmannen anmälde att Rickard Nordin C skulle

2014-06-26

Riksdagens protokoll 2013/14:132 (pdf, 1395 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:131

Riksdagens protokoll 2013/14:131 Onsdagen den 25 juni Kl. 09:00 23:06 1 Justering av protokoll Protokollet för den 18 juni justerades. 2 Anmälan om uteblivna svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2013/14:429 Till riksdagen  Interpellation 2013/14:429 Tullstation Kapellskär och

2014-06-25

Riksdagens protokoll 2013/14:131 (pdf, 1843 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:130

Riksdagens protokoll 2013/14:130 Tisdagen den 24 juni Kl. 09:00 20:16 1 Justering av protokoll Protokollet för den 17 juni justerades. 2 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Emma Wallrup som ledamot i skatteutskottet, suppleant

2014-06-24

Riksdagens protokoll 2013/14:130 (pdf, 1609 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:129

Riksdagens protokoll 2013/14:129 Måndagen den 23 juni Kl. 11:00 20:21 1 Justering av protokoll Protokollen för den 13 och 16 juni justerades. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Valter Mutt MP avsagt sig uppdraget som suppleant i utrikesutskottet från och med den 24 juni. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan

2014-06-23

Riksdagens protokoll 2013/14:129 (pdf, 1396 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:128

Riksdagens protokoll 2013/14:128 Onsdagen den 18 juni Kl. 09:00 18:48 Välkomsthälsning Anf. 1 TALMANNEN: Innan vi inleder debatten vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på att vi bland åhörarna vid dagens debatt har en delegation från Rumäniens parlament under ledning av talmannen i deputeradekammaren Valeriu Zgonea.

2014-06-18

Riksdagens protokoll 2013/14:128 (pdf, 1525 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:127

Riksdagens protokoll 2013/14:127 Tisdagen den 17 juni Kl. 09:00 20:47 1 Justering av protokoll Protokollet för den 11 juni justerades. 2 Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Kent Ekeroth som ledamot i Nordiska rådets

2014-06-17

Riksdagens protokoll 2013/14:127 (pdf, 1497 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:126

Riksdagens protokoll 2013/14:126 Måndagen den 16 juni Kl. 11:00 19:02 1 Justering av protokoll Protokollen för den 9 och 10 juni justerades. 2 Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Bodil Ceballos MP avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 24 juni 2014. Kammaren biföll denna avsägelse.

2014-06-16

Riksdagens protokoll 2013/14:126 (pdf, 1022 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:125

Riksdagens protokoll 2013/14:125 Fredagen den 13 juni Kl. 09:00 11:28 1 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Johan

2014-06-13

Riksdagens protokoll 2013/14:125 (pdf, 596 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:124

Riksdagens protokoll 2013/14:124 Torsdagen den 12 juni Kl. 09:00 19:08 1 Justering av protokoll Protokollet för den 5 juni justerades. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2013/14:499 Till riksdagen  Interpellation 2013/14:499 Miljöbelastningen på Arlanda

2014-06-12

Riksdagens protokoll 2013/14:124 (pdf, 1613 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:123

Riksdagens protokoll 2013/14:123 Onsdagen den 11 juni Kl. 09:00 20:19 1 Justering av protokoll Protokollet för den 4 juni justerades. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Erik A Eriksson C skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom uppdraget

2014-06-11

Riksdagens protokoll 2013/14:123 (pdf, 1679 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:122

Riksdagens protokoll 2013/14:122 Tisdagen den 10 juni Kl. 09:00 18:39 1 Justering av protokoll Protokollet för den 3 juni justerades. 2 Berättelse från Valprövningsnämnden Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis

2014-06-10

Riksdagens protokoll 2013/14:122 (pdf, 1184 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:121

Riksdagens protokoll 2013/14:121 Måndagen den 9 juni Kl. 11:00 19:34 1 Justering av protokoll Protokollet för den 2 juni justerades. 2 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden Talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde fredagen den 23 maj hade kommit in. 3 Ärenden för hänvisning

2014-06-09

Riksdagens protokoll 2013/14:121 (pdf, 1365 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:120

Riksdagens protokoll 2013/14:120 Torsdagen den 5 juni Kl. 12:00 18:16 1 Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport Anf. 1 JENS HOLM VHerr talman Kära åhörare och tv-tittare I dag på internationella miljödagen har vi en aktuell debatt om klimatförändringarna. FN:s klimatpanel IPCC med världens

2014-06-05

Riksdagens protokoll 2013/14:120 (pdf, 1164 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:119

Riksdagens protokoll 2013/14:119 Onsdagen den 4 juni Kl. 09:00 17:09 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 maj justerades. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Jacob Johnson V avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 juli 2014. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan

2014-06-04

Riksdagens protokoll 2013/14:119 (pdf, 1382 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:118

Riksdagens protokoll 2013/14:118 Tisdagen den 3 juni Kl. 13:00 22:20 1 Justering av protokoll Protokollet för den 27 maj justerades. 2 Meddelande om svar på skriftliga frågor Talmannen meddelade att med anledning av att fredagen den 6 juni är en helgdag skulle skriftliga frågor som lämnats in under tiden fredagen

2014-06-03

Riksdagens protokoll 2013/14:118 (pdf, 1233 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:117

Riksdagens protokoll 2013/14:117 Måndagen den 2 juni Kl. 09:00 12:24 1 Justering av protokoll Protokollet för den 26 maj justerades. 2 Meddelanden om ändringar i kammarens sammanträdesplan Förste vice talmannen meddelade att onsdagen den 11 juni skulle interpellationssvar lämnas efter debatt och beslut, dock tidigast

2014-06-02

Riksdagens protokoll 2013/14:117 (pdf, 770 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:116

Riksdagens protokoll 2013/14:116 Onsdagen den 28 maj Kl. 09:00 17:57 1 Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2013/14:29 för tisdagen den 27 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från civilutskottet. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2014-05-28

Riksdagens protokoll 2013/14:116 (pdf, 1466 kB)

Riksdagens protokoll 2013/14:115

Riksdagens protokoll 2013/14:115 Tisdagen den 27 maj Kl. 10:00 15:56 1 Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden Andre vice talmannen anmälde att uppteckningar från EU-nämndens sammanträde onsdagen den 30 april hade kommit in. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit

2014-05-27

Riksdagens protokoll 2013/14:115 (pdf, 974 kB)