Dokument & lagar (7 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1

urf 2013/14 URF1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar ISSN 1651-6885 978-91-86673-67-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014 2013/14:URF1 Till riksdagsstyrelsen På uppdrag av riksdagsstyrelsen fastställde talmannen den 19 november 2012 direktiv till utredningen om översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska

2014-01-22

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1 (pdf, 1198 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2

Reglering av riksdagens nämnder ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-93-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 22 oktober 2008 att ge riksdagsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av regleringen av riksdagens nämnder i enlighet med utredningsdirektiv

2010-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2 (pdf, 1064 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF1

En ny instruktion för Riksdagsförvaltningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-92-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade dnr 230-2528-08/09 den 20 maj 2009 att ge riksdagsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av de författningar som reglerar ledningen

2010-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF1 (pdf, 1196 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF5

Konsekvenserna av kostnadsersättningens avskaffande ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-97-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007 2006/07:URF5 Till riksdagsförvaltningen Riksdagsförvaltningen beslöt den 23 januari 2007 att tillsätta en utredare att se över konsekvenserna av kostnadsersättningens avskaffande m.m. I samma

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF5 (pdf, 155 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF3

Forskning och framtid, uppföljning och utvärdering Arbetsgruppen för genomförande av Riksdagskommitténs förslag ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-73-4 ISBN 91-85050-73-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2006/07:URF3 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 1 Inledning 8 1.1 Bakgrund.8 1.2 Utgångspunkter 9

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF3 (pdf, 536 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF2

Genomförandeplan för behandlingen i riksdagen av EU-frågor och IPEX ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-71-0 ISBN 91-85050-71-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2006/07:URF2 Innehållsförteckning 1 Bakgrund.4 2 Genomförandegruppens uppdrag 5 3 Ny ordning för behandling av grön- och vitböcker och andra

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF2 (pdf, 1278 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF1

Motionshanteringen Arbetsgruppen för genomförande av Riksdagskommitténs förslag ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85050-69-7 ISBN 91-85050-69-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2006 2006/07:URF1 Inledning Riksdagskommittén överlämnade den 7 december 2005 huvudbetänkandet Riksdagen i en ny tid. I det föreslår kommittén

2007-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2006/07:URF1 (pdf, 152 kB)