Dokument & lagar (7 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1

urf 2013/14 URF1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar ISSN 1651-6885 978-91-86673-67-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014 2013/14:URF1 Till riksdagsstyrelsen På uppdrag av riksdagsstyrelsen fastställde talmannen den 19 november 2012 direktiv till utredningen om översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska

2014-01-22

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1 (pdf, 1198 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2

Reglering av riksdagens nämnder ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-93-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 22 oktober 2008 att ge riksdagsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av regleringen av riksdagens nämnder i enlighet med utredningsdirektiv

2010-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2 (pdf, 1064 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF1

En ny instruktion för Riksdagsförvaltningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-92-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade dnr 230-2528-08/09 den 20 maj 2009 att ge riksdagsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av de författningar som reglerar ledningen

2010-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF1 (pdf, 1196 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF4

Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-62-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:URF4 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen gav den 22 oktober 2008 riksdagsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av lagen 2006:999 med ekonomiadministrativa

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF4 (pdf, 386 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF3

Uppföljning av Riksrevisionsreformen II Effektivitetsrevisionen, den årliga revisionen och den internationella verksamheten Slutbetänkande av Riksrevisionsutredningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-61-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 2008/09:URF3 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 18

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF3 (pdf, 1120 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF2

Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-58-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2008/09:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 11 juni 2008 att tillkalla en utredare med uppdrag att utarbeta ett förslag om riksdagens hantering av subsidiaritetskontrollen

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF2 (pdf, 1040 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF1

Uppföljning av Riksrevisionsreformen Riksrevisionens styrelse, ledning och hanteringen av effektivitetsgranskningar ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-44-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2008 2008/09:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 18 april 2007 att tillkalla en parlamentarisk utredning

2009-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2008/09:URF1 (pdf, 1010 kB)